Architektura - Bydgoszcz

Architektura - Bydgoszcz

Architektura - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

na kierunku architektura

Odkryj kierunek architektura w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Architektura studia Bydgoszcz 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Architektura w Bydgoszczy to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym.

 

Na kierunku architektura w Bydgoszczy odnajdą się osoby kreatywne, które jednocześnie chcą nabyć wiedzę i umiejętność z zakresu nauk technicznych. Studenci mają okazję zdobyć wszechstronne wykształcenie, które obejmuje projektowanie budynków, definiowanie układów funkcjonalnych, twórcze rozwiązywanie problemów przestrzennych, a także koordynację prac innych branż, które biorą udział w procesie budowlanym.

Absolwenci zatrudniani są w firmach wykonawczych, deweloperskich, instytucjach administracji państwowej i samorządowej, pracowniach konserwatorskich, pracowniach związanych z projektowaniem wnętrz.

 

czytaj dalej wszystko o Architektura - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek architektura

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Jednostka prowadząca

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie architektura jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Jednostka prowadząca

Architektura krajobrazu stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku architektura krajobrazu

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek architektura w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku architektura najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • historia
 • język hiszpański
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Studia na kierunku architektura to nie lada wyzwanie, które zaczyna się już na poziomie rekrutacji. Kandydaci muszą perfekcyjnie przygotować się do egzaminów maturalnych. Przedmioty takie jak matematyka i fizyka muszą być zdawane obligatoryjnie przez wszystkie osoby zainteresowane kształceniem na tym kierunku – najlepiej na poziomie rozszerzonym, ponieważ to znacznie zwiększy szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych. Oprócz wyników maturalnych bardzo duże znacznie odgrywa egzamin praktyczny – kandydaci podczas jego trwania będą musieli zaprezentować swoje zdolności artystyczne. Czekają na nich zadania z rysunku odręcznego oraz testy z wyobraźni przestrzennej i kompozycyjnej. Przed tobą bardzo dużo przygotowań, nie zaniedbaj ich.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Architektura w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

ARCHITEKTURA BYDGOSZCZ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku architektura w Bydgoszczy?

Jeśli marzy Ci się zawód architekta, dobrze trafiłeś. Kierunek architektura w Bydgoszczy umożliwi Ci zdobycie wszechstronnego wykształcenia, które sprowadza się do projektowania budynków, definiowania układów funkcjonalnych, twórczego rozwiązywania problemów przestrzennych, a także koordynowania prac innych branż, które biorą udział w procesie budowalnym.

Nauczysz się kreować wizje funkcjonowania budynku, przestrzeni półpublicznej, publicznej, czy całego miasta. Będziesz projektował/a rozwiązania funkcjonalne dla budynku.

Nauczysz się opracowywać programy rewitalizacyjne przy współudziale innych specjalistów, zajmiesz się projektowaniem prac budowalnych przy obiektach zabytkowych, a także adaptacją istniejących budynków do nowych funkcji użytkowych. Studenci uczą się także tworzyć wizualizacje projektów architektonicznych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku architektura możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku architektura w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 4 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci architektury w Bydgoszczy rozumieją zagadnienia kształtowania struktur i ustrojów budowlanych, a także poznają zasady kompozycji. Potrafią definiować problemy projektowania oraz rolę projektowania, rolę poszczególnych uczestników procesu projektowego, jego strukturę. Mają szansę śledzić ewolucję teorii architektury i idei architektonicznych, a także poznają pola społecznego oddziaływania architektury oraz rolę obiektów architektonicznych.

Będziesz miała szansę zrozumieć znaczenie architektury regionalnej oraz poznasz metody rozpoznawania charakterystyki architektury regionalnej. Zdobędziesz wiedzę, która pomoże Ci kształtować architekturę w taki sposób, by uwypuklić specyfikę lokalnej przestrzeni. Poznają metody projektowania, rozumieją mechanizmy usprawniania projektowania oraz ich wpływ na jakość rozwiązania architektonicznego. Zgłębiają pojęcia z dziedziny percepcji przestrzeni i komponowania przestrzeni urbanistycznej.

 

Umiejętności

Studia w Bydgoszczy w zakresie architektury umożliwią Ci zdobycie potrzebnych kompetencji. Studenci potrafią stosować podstawowe metody matematyczne w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym. Stosują zasady geometrii wykreślnej w projektowaniu architektonicznym. Potrafią konstruować i wizualizować obiekty architektoniczne w zróżnicowanych odwzorowaniach, płaskich i trójwymiarowych.

Nauczysz się projektować przegrody o odpowiedniej ochronie termicznej i przeciwwilgotnościowej/przeciwwodnej. Będziesz w stanie rozpoznać i nauczysz się opracowywać schematy statystyczne konstrukcji.

Studenci potrafią projektować proste elementy konstrukcyjne, identyfikować naprężenia występujące w elementach konstrukcyjnych, określają obciążenia dla konstrukcji. Uczą się rozróżniać style architektoniczne, kształty, formy, funkcje architektury, historyczne zasady kompozycji architektonicznej.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci studiów architektonicznych potrafią wyjaśniać i w kontekstowy sposób uzasadniać dokonywane wybory, które odnoszą się do wybranych rozwiązań architektonicznych, a także wyborów związanych z rozwiązaniami urbanistycznymi. Rozumieją znaczenie historii i dziedzictwa architektonicznego dla współczesnej kultury i architektury.

Szanują dziedzictwo historyczne i różnorodność kulturową w środowisku przestrzennym, jak również przestrzegają zasad etyki zawodowej i normy prawne. Potrafią definiować i akceptować reguły funkcjonowania zespołu projektowego, są aktywnymi odbiorcami i współtwórcami kultury. Potrafią zrozumieć kryteria oceny postawy architekta, a także czują potrzebę nieustannego dokształcania się.

 

3. Program studiów i przedmioty

Interdyscyplinarne studia architektoniczne opracowywane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie w Bydgoszczy, a program kształcenia i siatka zajęć zależą również od wybranej specjalizacji. Studenci mają okazję poznać zagadnienia techniczne, inżynierskie, artystyczne, humanistyczne.

Szczególnie istotne wydają się przedmioty projektowe z zakresu architektury i urbanistyki. W trakcie uczęszczania na tego typu zajęcia będziesz miał/a okazję zgłębić podstawowe zasady projektowania pojedynczych obiektów architektury, a także przestrzeni miejskich. Rozwiniesz umiejętności rysunkowe, wrażliwość plastyczną, wyobraźnię przestrzenną oraz umiejętności logicznego rozumowania.

 

W programie studiów na kierunku Architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia sztuki
 • matematyka
 • geometria wykreślna
 • teoria architektury i urbanistyki
 • historia architektury
 • konstrukcje i materiałoznawstwo budowlane
 • architektura krajobrazu
 • rysunek odręczny i malarstwo
 • instalacje budowlane
 • infrastruktura miasta

 

Kierunek architektura w Bydgoszczy przeznaczony jest dla osób, które mogą poszczycić się predyspozycjami manualnymi, a także mają wyobraźnię przestrzenną. Od kandydatów oczekuje się umiejętności rysunkowych, wrażliwości plastycznej, a także umiejętności logicznego rozumowania. Odnajdą się tutaj osoby, które chcą zajmować się kształtowaniem przestrzeni. Kandydaci powinni być twórczy, pomysłowi, pewni swoich idei i racji.

Jeśli chcesz zajmować się projektowaniem budynków, osiedli mieszkaniowych, projektowaniem prac budowlanych i konserwatorskich przy obiektach zabytkowych, studia w Bydgoszczy na kierunku architektura z pewnością są dla Ciebie.

Ile trwają studia na kierunku architektura w Bydgoszczy?

Ile trwają studia na kierunku architektura w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Architektura w Bydgoszczy, w zależności od typu studiów trwają 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia w Bydgoszczy na kierunku architektura możemy podzielić na dwa cykle kształcenia. Pasjonaci architektury swoją przygodę rozpoczynają od studiów pierwszego stopnia, które trwają 4 lata. To czas poznawania podstawowych i niezbędnych wiadomości.

Ukończenie tego etapu nauki wiąże się z otrzymaniem tytułu inżyniera, nie pozwala on jednak na pełny rozwój zawodowy, ponieważ absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą pracować jedynie jako pomocnicy architektów.

Pełne kwalifikacje daje jedynie ukończenie trzysemestralnych studiów drugiego stopnia. To znacznego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności oraz przygotowań do egzaminu magisterskiego, który wiąże się na ogół z przygotowaniem makiety. Warto zdecydować się na rozpoczęcie na tym stopniu, ponieważ jego ukończenie jednoznaczne jest z otrzymaniem tytułu magistra, a on otwiera wszystkie drzwi zawodowego rozwoju.

Jaka praca po studiach na kierunku architektura w Bydgoszczy?

Jaka praca po studiach na kierunku architektura w Bydgoszczy?

Kierunek architektura w Bydgoszczy przygotuje Cię do podjęcia pracy w szeroko rozumianej architekturze i urbanistyce. Studenci zatrudniani są w biurze architektonicznym, gdzie mają szansę tworzyć własne projekty architektoniczne. Zatrudniani są także w firmach wykonawczych, deweloperskich, instytucjach administracji państwowej i samorządowej, pracowniach konserwatorskich, a nawet w pracowniach związanych z projektowaniem wnętrz. Mogą pracować w charakterze architektów, ale także projektantów budynków, urbanistów budujących osiedla i miasta. Absolwenci decydują się także na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Architektura:

 • administracja samorządowa lub rządowa
 • pracownie architektoniczne i urbanistyczne
 • firmy doradcze i deweloperskie
 • instytucje badawcze i ośrodki naukowe
 • pracownie architektoniczne
 • wydziały architektury i urbanistyki administracji samorządowej
 • pracownie konserwatorskie
 • przedsiębiorstwa budowlane
 • agencje reklamowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Stanowisko pracy uzależnione jest od wybranej specjalizacji i zdobytych kompetencji zawodowych. Absolwenci architektury mają wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Architektura:

 • architekt
 • projektant
 • kierownik budowy w zakresie architektury
 • kreślarz
 • inspektor
 • asystent architekta

Gdzie studiować na kierunku architektura w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek architektura w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek architektura w Bydgoszczy?

Proces rekrutacji

Jeśli myślisz o studiowaniu architektury, warto wcześniej sprawdzić warunki rekrutacji, które ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie w kraju. Pamiętaj, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Rekrutacja przewiduje także egzaminy wstępne, które składają się zazwyczaj z części rysunkowej oraz testu sprawdzającego ogólne predyspozycje do zawodu architekta.

 

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Sprawdź na stronie wybranej uczelni, czy musisz przygotować portfolio z autorskimi pracami.

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

ARCHITEKTURA - ważne informacje

architektura studia

studia archiktura i budownictwo w Bydgoszczy

studia architektura i budownictwo w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku architektura w Bydgoszczy?

Studia na kierunku architektura to niezapomniana przygoda życia, jeżeli tylko podchodzi się do nich z zaangażowaniem i pasją.

Dawid, student trzeciego roku, mówi:

Nie są to studia, na których odnajdzie się każda osoba, trzeba o tym powiedzieć wprost. Jednak wszyscy ci, którzy nie boją się wyzwań, powinni próbować. Jeżeli tylko wierzy się w swoje zdolności i ma się trochę determinacji i samozaparcia, to studia architektoniczne będą fascynującą ścieżką rozwoju.

Kierunki architektura i budownictwo w Bydgoszczy


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)