Filologia angielska - Zielona Góra

Filologia angielska - Zielona Góra

Dodaj do ulubionych

Filologia angielska studia Zielona Góra | woj. lubuskie

Dla kogo ten kierunek?

Język angielski w XXI wieku uchodzi prawdopodobnie za najpopularniejszy język świata i odpowiada uniwersalności języka łacińskiego jeszcze w czasach średniowiecza. Jednym z najpopularniejszych twórców anglojęzycznych jest oczywiście Szekspir. Badania wykazują, że do języka angielskiego wprowadził on od siedmiuset do tysiąca siedmiuset nowych słów, których na studiach czy podczas kursów językowych uczymy się do dzisiejszego dnia.

Studia filologiczne w Zielonej Górze w zakresie filologii angielskiej przyciągają do siebie pasjonatów języków obcych oraz wielbicieli literatury i kultury anglosaskiej. Jeśli masz predyspozycje językowe i chciałabyś/chciałbyś rozwijać się czy rozpocząć naukę w zakresie języka angielskiego, kierunek filologia angielska w Zielonej Górze będzie idealny dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak filologia angielska możesz realizować na Uniwersytecie Zielonogórskim na Wydziale Humanistycznym.  Uczelnia zapewnia gruntowne wykształcenie filologiczne i tworzy specjalistów najlepszych w swoim fachu.

Program kształcenia opiera się na przedmiotach związanych z językiem, literaturą czy kulturą. W siatce zajęć znajdziesz na przykład: językoznawstwo ogólne, teorie literatury, praktyczną naukę języka angielskiego, język obcy specjalistyczny, kulturę współczesną krajów anglosaskiego obszaru językowego, metodologie badań literaturoznawczych bądź językoznawczych. Przedmioty są zarówno obieralne, jak i obowiązkowe. Realizowanie wielu z nich zależy od ścieżki zawodowej (to znaczy językoznawstwa bądź literaturoznawstwa) oraz wybranej specjalności.

Praca po studiach                             

Uczelnie w Zielonej Górze zapewniają swoim absolwentom skrupulatnie opracowany zakres wiedzy, który przysłuży się następnie do pracy w zawodzie. Studenci uczą się jak gromadzić i przetwarzać niezbędne informacje oraz aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno-kulturowym.

Abiturienci osiągają bardzo wysoki poziom językowy zarówno w piśmie, jak i mowie. Dzieje się to w zakresie języka angielskiego i dodatkowego języka obcego nowożytnego. Studenci przygotowywani są do pracy w szkolnictwie, biurach tłumaczeń, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, wydawnictwach, branży turystyczno-hotelarskiej, urzędach i instytucjach, współpracują z partnerami zagranicznymi, w firmach i u innych podmiotów gospodarczych. Niejednokrotnie znajdują zatrudnienie także w wymiarze sprawiedliwości, na przykład jako tłumacze przysięgli lub otwierają własną działalność gospodarczą, na przykład biura tłumaczeniowe.

czytaj dalej wszystko o Filologia angielska - Zielona Góra

Zobacz, na jakich uczelniach w Zielonej Górze jest kierunek filologia angielska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia angielska w Zielonej Górze?

Studia w Zielonej Górze na kierunku filologia angielska wybiera coraz więcej osób, ponieważ wielu przyszłych studentów pragnie dokształcać się w zakresie języków obcych, zwiększać swoje kompetencje językowe, a tym samym uatrakcyjniać swoją pozycję na rynku pracy. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz podstawowych przedmiotów takich jak język polski, język obcy nowożytny i matematyka, obowiązkowo musisz zdawać język angielski. Warto przedmioty maturalne zdawać w stopniu rozszerzonym, by zapewnić sobie  jeszcze lepsze wyniki i pewne miejsce na liście przyjętych. Pamiętaj, że w przypadku przedmiotów językowych ważne będą zarówno wyniki z części pisemnej, jak i ustnej.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w Zielonej Górze - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ANGIELSKA ZIELONA GÓRA STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA ANGIELSKA ZIELONA GÓRA STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ANGIELSKA ZIELONA GÓRA STUDIA STACJONARNE

FILOLOGIA ANGIELSKA ZIELONA GÓRA STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku filologia angielska w Zielonej Górze?

Uczelnie w Zielonej Górze dążą do komfortu studentów. Oznacza to, że studia filologiczne odnoszące się do filologii angielskiej możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiada Ci regularny tryb studiowania i systematyczna nauka, wybierz tryb dzienny studiowania. Jeśli jednak nie masz możliwości, by studiować w tygodniu, warto rozważyć studia zaoczne i spotkania weekendowe. Pamiętaj jednak, że nawet na uczelniach publicznych studia niestacjonarne są płatne.

Program kształcenia opiera się na przedmiotach odwołujących się do języka, literatury i kultury. W siatce zajęć znajdziesz na przykład:

 • praktyczną naukę języka angielskiego,
 • językoznawstwo ogólne,
 • teorie literatury,
 • teksty i konteksty,
 • kulturę współczesną krajów angielskiego obszaru językowego,
 • metodologię badań językoznawczych lub metodologię badań literaturoznawczych
 • i wiele innych.

Dobór przedmiotów zależy od wybranej ścieżki językoznawczej i literaturoznawczej. Siatka zajęć przewiduje przedmioty obowiązkowe, obieralne i specjalnościowe. W ofercie specjalizacji widnieją specjalizacja nauczycielska oraz specjalizacja translatorska. Pamiętaj, że oferty specjalnościowe są zmienne i zależą od zainteresowań studentów, dlatego warto weryfikować aktualne propozycje na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze.

Absolwenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii literatury, kultury krajów anglosaskich. Zdobywają umiejętności odnoszące się do analizy i interpretacji tekstów literackich i pozaliterackich, analizy wypowiedzi językowej, umiejętnie gromadzą i przetwarzają informacje, rozwijają także kompetencje społeczne i zyskują zdolność efektywnej pracy w grupie.

Ile trwają studia na kierunku filologia angielska w Zielonej Górze?

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak filologia angielska podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że możesz je realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień trwa trzy lata, czyli sześć semestrów. Jest to etap licencjacki, który zapewnia podstawowe wykształcenie, umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie tuż po zdobyciu tytułu licencjata.

Stopień drugi to dwuletnie studia magisterskie. Po czterech semestrach kończą się egzaminem magisterskim. Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę zdobytą na studiach licencjackich, rozwijają także kompetencje językowe i umożliwiają zdobycie wyższego poziomu językowego. Studia magisterskie może rozpocząć absolwent kierunku filologia angielska bądź innego kierunku filologicznego czy też humanistycznego, który pokrywa się z filologią angielską w zakresie głównych zainteresowań.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek filologia angielska w Zielonej Górze?

Studia filologiczne w Zielonej Górze to bardzo popularny kierunek, który zapewnia swoim studentom interdyscyplinarne wykształcenie w bardzo szerokim zakresie nauk humanistycznych. Nie są to jednak studia dla każdego. Nim zdecydujesz o aplikowaniu na kierunek filologia angielska, zastanów się:

 • Czy masz predyspozycje językowe, to znaczy, czy nauka języków obcych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy interesujesz się kulturą i literaturą krajów anglosaskich i pragniesz zgłębiać wiedzę w tym zakresie?
 • Czy masz predyspozycje komunikacyjne i pragniesz poznawać ludzi z całego świata dzięki językom obcym?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Oczywiście musisz zdawać przedmioty podstawowe takie jak język polski, język obcy nowożytny i matematyka. Warto także zdawać na poziomie rozszerzonym język polski i język angielski. Język angielski w rekrutacji na filologię angielską jest kluczowy. Wyniki z egzaminów z przedmiotów językowych obejmują zarówno poziom pisemny, jak i mówiony. Możesz także spodziewać się rozmowy kwalifikacyjnej, która zweryfikuje Twój poziom językowy. Warto również rozważyć udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści zapewniają sobie najwyższe wyniki. Spróbuj swoich sił zwłaszcza w olimpiadach językowych.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć wymagane dokumenty we wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną terminie. Komisja ta oczekuje z reguły podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, świadectwa dojrzałości, dowodu osobistego do wglądu, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze.

Jaka praca po kierunku filologia angielska w Zielonej Górze?

Studia filologiczne w zakresie filologii angielskiej zapewniają swoim studentom znajomość języka angielskiego na poziomie nawet C2 oraz znajomość innego języka nowożytnego na poziomie dochodzącym do B2+. Abiturienci szczycą się wiedzą z zakresu języka, literatury i kultury, a także odnoszącej się do aktualnych wiadomości z życia społeczno-politycznego krajów anglosaskich. Z powodzeniem znajdują zatrudnienie w szkolnictwie, redakcjach czasopism, wydawnictwach, środkach masowego przekazu, branży turystyczno-hotelarskiej, biurach tłumaczeń, instytucjach kulturalnych, w urzędach i instytucjach, które współpracują z partnerami zagranicznymi, w firmach i u innych podmiotów gospodarczych, którzy posiadają kontrahentów zagranicznych oraz w każdym miejscu, w którym wymagana jest znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym czy też zaawansowanym, a także wiedza z zakresu realiów i kultury krajów anglosaskich.

Studenci są przygotowywani do pracy w urzędach celnych, w sądownictwie jako tłumacze przysięgli, w organizacjach, które zajmują się relacjami na arenie międzynarodowej i międzykulturowej, w instytucjach edukacyjnych, w domach mediowych, współpracują także przy produkcjach telewizyjnych i filmowych. Niejednokrotnie zakładają własną działalność gospodarczą.

Znajomość języków obcych bardzo dobrze wpłynie na Twoją pozycję na rynku pracy lub też zapewni awans zawodowy w pracy obecnej. Kompetencje językowe są coraz bardziej poszukiwane wśród pracowników i niezwykle cenione przez pracodawców, ponieważ wpływają na to, że absolwenci mogą podjąć odpowiedzialne zadanie i samodzielnie rozwiązywać związane z nim problemy. Warto podjąć tego typu studia, chociażby dla własnego rozwoju intelektualnego i szerszych perspektyw zawodowych.

Jakie opinie mają studia na kierunku filologia angielska w Zielonej Górze?

Studia w Zielonej Górze na kierunku filologia angielska uważane są za jedne z najpopularniejszych studiów filologicznych i realizowane są niemal w każdym większym ośrodku akademickim w Polsce.

Katarzyna, studentka drugiego roku studiów licencjackich, uznała:

Język angielski sprawia, że możesz dogadać się niemal z każdym na całym świecie, ponieważ każdy, chociaż w minimalnym stopniu, miał z tym językiem do czynienia. Dla mnie to pasja, która łączy ze sobą literaturę i język, a także kwestie społeczno-polityczne. Bardzo polecam.

Popularne kierunki filologiczne w Zielonej Górze

Kierunki filologiczne w Zielonej Górze


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)