Grafika komputerowa i produkcja multimedialna - Rzeszów

Grafika komputerowa i produkcja multimedialna - Rzeszów

Grafika komputerowa i produkcja multimedialna - Rzeszów

Studia w Rzeszowie

na kierunku grafika

Odkryj grafikę w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Grafika komputerowa i produkcja multimedialna – studia Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia na kierunku grafika komputerowa i produkcja multimedialna w Rzeszowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku grafika komputerowa i produkcja multimedialna, w roku akademickim 2021/2022, uczelnia niepubliczna oferuje płatne studia w obu trybachCeny wahają się od 5900 zł do 6900 zł za pierwszy rok studiów.

czytaj dalej wszystko o Grafika komputerowa i produkcja multimedialna - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek grafika komputerowa i produkcja multimedialna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Jednostka prowadząca

Grafika komputerowa i produkcja multimedialna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Grafika komputerowa i produkcja multimedialna w Rzeszowie

Interdyscyplinarność i specyfika, jakie charakteryzują studia na kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna w Rzeszowie, sprawiają, że wymagania rekrutacyjne są dość rozbudowane, a sprostać zdołają im wyłącznie najlepsi.

Zatem co trzeba zrobić, aby mieć szansę na dołączenie do grona studentów tego wyjątkowego kierunku? Przede wszystkim przystąpić do procesu rekrutacji. Pierwszym etapem jest uzyskanie jak najwyższego wyniku z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, języka obcego i informatykigrgrafika .

Staraj się na bieżąco śledzić stronę internetową wybranej uczelni celem pozyskania aktualnych informacji rekrutacyjnych. Mogą się one bowiem różnić w zależności od danej uczelni wyższej oraz ulegać zmianom na przestrzeni czasu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Grafika komputerowa i produkcja multimedialna w Rzeszowie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GRAFIKA KOMPUTEROWA I PRODUKCJA MULTIMEDIALNA RZESZÓW STUDIA I STOPNIA


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku grafika komputerowa i produkcja multimedialna w Rzeszowie

Jak wyglądają studia na kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna w Rzeszowie

Każdy z nas codziennie korzysta z urządzeń multimedialnych – dotykowe telefony, komputery o rozmiarze kartki papieru, czy konsole do gier stały się dla nas rutyną, a życie bez nich wydaje się nieco smutne. Ten cały multimedialny świat wymusza na nas pewne standardy – nikt przecież nie chce źle wyglądać w sieci, a przecież nie każdy może pochwalić się nienagannym wyglądem, figurą czy mięśniami.

Z pomocą przychodzą nam narzędzia graficzne, te łatwiejsze i te tylko dla profesjonalistów. No właśnie – a jak zostać profesjonalistą? Nieduży Rzeszów okazuje się bardzo dobrym miastem, by kształcić się na kierunku grafika komputerowa.

Tamtejsze uczelnie wyższe, korzystając z wiedzy i doświadczenia swoich wykładowców, stoją otworem dla przyszłych adeptów tej dziedziny. Warto tu także podkreślić, że jest to kierunek cieszący się coraz większym zainteresowaniem nie tylko wśród młodzieży, ale również wśród pracodawców, niemal każda duża korporacja, skupia w swoich szeregach profesjonalistów w tym fachu.

Dlaczego? Ponieważ żyjemy w czasach, w których często obrazek liczy się bardziej od treści pisanej, a informacje podawane są w postaci symboli i ikon. Największe firmy wprost „biją się” o specjalistów tej dziedziny, by stworzyć logo rozpoznawalne dla większości ludzi na świecie.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Student grafiki komputerowej dowie się jak stworzyć stronę internetową oraz aplikację. Pozna metody pracy z najnowocześniejszymi programami do obróbki zdjęć, będzie tworzył loga i logotypy. Zaznajomi się z reklamą i dowie się jak stworzyć animację. Student na kierunku Grafika zdobędzie również szeroką wiedzę teoretyczną z zakresu psychofizjologii widzenia, komunikacji wizualnej, historii sztuki, kultury, estetyki oraz filozofii.

 

Umiejętności

W trakcie studiów młody grafik pozna niezbędną terminologię z zakresu przedmiotu swoich studiów. Pozna, jak odwzorować rzeczywistość w sposób graficzny, a także na czym polega metoda modelowania 3D.

Profesorowie przekażą mu, czym jest rozdzielczość oraz jak prawidłowo kodować kolory w trakcie projektowania grafiki. Absolwent grafiki komputerowej pozna także pojęcie wektorowości, a pojęcie obiektu i atrybutu nie będzie miało przed nim tajemnic.

 

Kompetencje społeczne

Po zakończeniu studiów, absolwent grafiki komputerowej będzie chciał osiągać coraz to wyższe cele. Zrozumie przy tym, że nie należy kończyć swojej edukacji na studiach – będzie brał czynny udział w różnego rodzaju szkoleniach i seminariach, by doskonalić swój warsztat i zdobywać doświadczenie.

Poznana w trakcie studiów wiedza, umożliwi mu znalezienie dobrej pracy w tym kierunku, a zdobyte dotychczas informacje ułatwią działania jako grafik komputerowy. Będzie także wiedział, że pojawiające się na rynku nowinki techniczne i metody tworzenia grafiki są tylko pretekstem do podnoszenia sobie własnej poprzeczki.

 

 

Program studiów i przedmioty

Uczelnie wyższe w Rzeszowie tak opracowały swoje programy, by absolwent kończący studia, miał dużą wiedzę i doskonały warsztat, by podjąć pracę jako grafik komputerowy. Przedmioty, których student będzie się uczył, mają pobudzić wyobraźnię młodego człowieka, pchając go do działania i tworzenia.

Grafika komputerowa to przecież kierunek artystyczny, a możliwości odwzorowania rzeczywistości jest nieskończenie wiele. Studia te nauczą słuchaczy myślenia nieszablonowego i artystycznego, co w rezultacie ma uwrażliwić młodych ludzi na piękno. Kilkunastogodzinne zajęcia praktyczne, pomogą studentom nabrać innej perspektywy i poczuć się jak prawdziwi artyści przez duże A.

 

W programie studiów na kierunku grafika komputerowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Historia sztuki
 • Historia grafiki
 • Marketing sztuki i prawo autorskie
 • Psychologia reklamy
 • Malarstwo cyfrowe
 • Rysunek cyfrowy
 • Kompozycja obrazu cyfrowego
 • Ilustracja cyfrowa
 • Cyfrowa obróbka obrazu
 • Rzeźba wirtualna

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

 

Kandydat na kierunek grafika komputerowa, musi lubić technologie i nowinki techniczne. Obcowanie z komputerem powinno być dla niego przyjemnością. Dobrze byłoby, gdyby znał się na podstawowych narzędziach graficznych, takich jak Photoshop.

Kandydat na te studia powinien mieć w sobie poczucie estetyki – to cecha ta – niezwykle potrzebna, pomoże w odkrywaniu piękna a także, rozjaśni myśli przewodnie dotychczasowych twórców. Student grafiki nie może bać się przyswajania wiedzy, a kolejne odkrywane zagadnienia powinny przynosić mu radość i chęć do dalszego kształcenia.

Przyszły grafik komputerowy, nie może być „na bakier” z matematyką – obliczenia i tabele to nieodłączny element projektowania stron internetowych czy aplikacji.

Ile trwają studia na kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna w Rzeszowie

Ile trwają studia na kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna w Rzeszowie

Studia na kierunku grafika komputerowa i produkcja multimedialna w Rzeszowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na wybranym kierunku może niejednokrotnie zaważyć na ich wyborze, mimo że pozornie jest to nieistotna kwestia organizacyjna. Dlatego warto spędzić chwilę na zgłębieniu tej informacji odnośnie wybranej dziedziny kształcenia. Grafika komputerowa i produkcja multimedialna należy do  kierunków, których przebieg zawiera się w dwóch etapach kształcenia. Czas trwania pierwszego z nich będzie wynosił sześć semestrów, a więc trzy lata. 

Łączny czas trwania studiów pierwszego i drugiego stopnia na tym kierunku wynosi pięć lat. Stąd prosty wniosek, że absolwenci posiadający dyplom licencjata na wzbogacenie kompetencji poświęcą dwa lata. Wówczas otrzymają tytuł magistra i jeszcze lepsze szanse na korzystne ukształtowanie swojej przyszłości zawodowej.

Gdzie studiować na kierunku grafika komputerowa i produkcja multimedialna w Rzeszowie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek grafika komputerowa i produkcja multimedialna w Rzeszowie:

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Grafika komputerowa i produkcja multimedialna w Rzeszowie

Najważniejsze, co powinien sprawdzić przyszły student tego kierunku, jakie wymagania stawia uczelnia. Ponieważ jest to kierunek artystyczny, przedmioty zdawane na maturze nie mają aż tak wielkiego znaczenia – oczywiście należy zdać maturę! Ale nie ma warunków związanych z przedmiotami.

Dużo ważniejszy jest egzamin wstępny. W Rzeszowie jest on zwykle dwuetapowy, jednak by być tego pewnym, należy zapoznać się dokładnie z wymaganiami uczelni.

 

Proces rekrutacji

Proces rekrutacji, także różni się od tego na pozostałych kierunkach. Pierwszym krokiem jest tutaj rejestracja kandydata na stronie internetowej oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. Kiedy już uczelnia powiadomi kandydata o pozytywnym wyniku rekrutacji – przychodzi czas na egzamin wstępny.

Ten zwykle podzielony jest na dwa etapy – pierwszy etap: artystyczny, czyli przedstawienie przygotowanej wcześniej przez siebie pracy; drugi – praktyczny. By być jednak pewnym, jak wygląda proces rekrutacji na rzeszowskich uczelniach, zalecamy kontakt osobisty ze szkołą wyższą.

 

Wymagane dokumenty

Bardzo ważne jest, by kandydat na studia dostarczył swoje dokumenty w wyznaczonym przez uczelnię terminie – zaniedbanie tego elementu skutkuje skreśleniem z listy studentów. By uniknąć tak dużych konsekwencji, należy najpierw zorientować się, jakie dokumenty trzeba przedstawić.

Uczelnie mogą mieć nieznacznie różne wymagania – o wszystkich szczegółach należy dowiedzieć się na stronach internetowych szkół wyższych. Na ogół, uczelnie proszą o dostarczenie następujących dokumentów:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • jeżeli do szkoły średniej uczęszczałeś poza granicami polski – świadectwo lub inny dokument wydane poza polskim systemem oświaty;
 • aktualne fotografie do legitymacji studenckiej;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • formularz RODO.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna w Rzeszowie

Jaka praca po studiach na kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna w Rzeszowie

Nie zdziwi fakt, że dobry specjalista po studiach z grafiki komputerowej, nie powinien mieć trudności ze znalezieniem dobrze płatnej pracy. Największe korporacje i koncerny światowe szukają bowiem artystów w swoich fachu. Ciągle zmieniające się trendy w zakresie piękna i oddziaływania na odbiorcę, determinują wśród młodych adeptów tego kierunku niezliczone możliwości rozwoju.

Pierwsza myśl, jaka się nasuwa, to praca jako grafik komputerowy – i bardzo dobrze! Dobrych grafików jest w naszym kraju niewielu, a ci najlepsi pracują w największych wydawnictwach i korporacjach. Kolejną, równie ciekawą ścieżką kariery, może być podjęcie pracy jako ilustrator. Gazety i czasopisma potrzebują ludzi po takich studiach.

Istnieje jednak małe zagrożenie – coraz mniej ludzi sięga po papierowe wydawnictwa gazet i czasopism – w tym przypadku należy liczyć się z tym, że prędzej lub później, grafik komputerowy nie będzie zmagał się tylko z ilustracjami – będą to prawdopodobnie ilustrowane aplikacje. Wymarzoną pracę można znaleźć w wydawnictwach komiksowych – tutaj grafik może dać się ponieść! Ci bardziej przedsiębiorczy mogą pokusić się o otwarcie własnej agencji graficznej, tworząc w niej obrazy i grafiki, firmowe loga, czy inne potrzebne formy. Ograniczać studenta tego kierunku może tylko wyobraźnia.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku grafika

Absolwenci kierunku grafika komputerowa zapewne zastanawiają się, jaką pracę można podjąć po zakończonych studiach? Odpowiedź jest prosta – możliwości jest bardzo wiele. Od pracy w korporacji, po ilustracje bajek dla dzieci. Wszystko zależy, w czym najlepiej czuje się student i w jakiej formie jest specjalistą.

W największych miastach w Polsce, praca dla profesjonalnego grafika komputerowego jest niemal na każdym rogu, a stawki są bardzo atrakcyjne. Gdzie można pracować?

 • W agencjach artystycznych, tworząc graficzne dzieła sztuki;
 • W studiach projektowych, zajmując się między innymi grafiką użytkową – ulotkami, reklamami
 • W korporacjach – tworząc loga i multimedia dla firm
 • Biurach projektowych – produkując nowe strony internetowe oraz aplikacje.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku grafika

 • Projektant
 • Grafik komputerowy
 • Pracownik działu IT
 • Pracownik agencji reklamowych i studiów graficznych

Jakie opinie mają studia na kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna w Rzeszowie

Aplikacja na kierunki studiów w Rzeszowie powinna być poprzedzona zapoznaniem się z ofertą edukacyjną, wymaganiami rekrutacyjnymi, a także opiniami starszych kolegów, mających do powiedzenia najwięcej wartościowego. Rozważasz podjęcie Grafiki komputerowej i produkcji multimedialnej w Rzeszowie?

Joanna, studentka ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna w Rzeszowie, mówi:

„Zdecydowałam się studiować Grafikę komputerową i produkcję multimedialną z jednego prostego względu – uwielbiam sztukę i zawsze chciałam ją tworzyć, perspektywa realizacji swojej pasji, która będzie się opłacała finansowo, to kolejny predyktor. A dlaczego Rzeszów? Trafiłam tutaj kiedyś przypadkiem podczas podróży do innego miasta i tak po prostu się zakochałam.”

Kierunki artystyczne w Rzeszowie

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia artystyczne wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)