Sztuki wizualne - Rzeszów

Sztuki wizualne - Rzeszów

Sztuki wizualne - Rzeszów

Studia w Rzeszowie na kierunku

sztuki wizualne

Odkryj sztuki wizualne w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Sztuki wizualne – studia Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia na kierunku sztuki wizualne w Rzeszowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Rzeszowskim w trybie stacjonarnym

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku sztuki wizualne, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Rzeszowski oferuje 45 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

czytaj dalej wszystko o Sztuki wizualne - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek sztuki wizualne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Sztuki wizualne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Sztuki wizualne w Rzeszowie

Przed kandydatami na Sztuki wizualne pojawi się konieczność wzięcia udziału w aż dwóch etapach rekrutacji. Pierwszym z nich jest standardowy, typowy dla większości znanych kierunków, czyli zdanie rozszerzonej matury z wiodących dla Sztuk wizualnych przedmiotów w jak najefektywniejszy sposób. 

Drugim etapem jest poprzedzający składanie dokumentów sprawdzian zdolności plastycznych. Jako kandydat zostaniesz zobowiązany do dostarczenia teczki swoich prac o odgórnie określonej tematyce, ponadto przystąpisz do egzaminu praktycznego, który zostanie oceniony przez niezależne jury.

Procedury rekrutacyjne mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni i ulegać pewnym zmianom na przestrzeni czasu. Dlatego systematycznie zaglądaj na stronę internetową wybranego wydziału, gdyż okaże się to kluczem do sukcesu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Sztuki wizualne w Rzeszowie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

SZTUKI WIZUALNE RZESZÓW STUDIA I STOPNIA

SZTUKI WIZUALNE RZESZÓW STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

SZTUKI WIZUALNE RZESZÓW STUDIA STACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku Sztuki wizualne w Rzeszowie

Mówią, że detale decydują o ostatecznej prezencji. Ubiór, choć podobno nie świadczy o człowieku, od zarania dziejów miał na celu pokazywać przynależność danej jednostki do określonej grupy społecznej, odzwierciedlając majątek, jakim dysponuje. Tym sposobem każdy mógł wchodzić w relacje jedynie z zamożnymi bądź nie przedstawicielami społeczeństwa. Chociaż na szczęście większość podziałów klasowych w teorii obecnie nie istnieje, ludzie wciąż pragną odzwierciedlać swoją osobowość, przekonania, a nawet poglądy polityczne poprzez ubiór.

Każdy człowiek lubi otaczać się ładnymi, estetycznymi w jego mniemaniu rzeczami. Stąd ogromna popularność różnych przedmiotów dekoracyjnych do mieszkań, biżuterii i dodatków do ubioru, swego rodzaju ozdób na samochody, czy w niektórych przypadkach również dekoracyjnej odzieży dla zwierząt domowych. W procesie produkcyjnym wszystkich wspomnianych rzeczy bierze udział wielu ludzi, z absolwentami Sztuk wizualnych na czele.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Interdyscyplinarność, jaką charakteryzują się studia w Rzeszowie na kierunku Sztuki wizualne, sprawia, że jako student staniesz przed koniecznością zmierzenia się z przedmiotami, których tematyka będzie związana z kilkoma różnymi dziedzinami nauki. Głównym zakresem zainteresowania opisywanego kierunku jest teoria sztuki i plastyczne zajęcia warsztatowe, kształcenie umiejętności logicznego myślenia oraz zaprezentowanie historycznego podłoża głównych założeń. Wybrane przedmioty składające się na siatkę studiów to:

 • kierowanie procesem inwestycyjnym,
 • wytrzymałość materiałów,
 • instalacje budowlane,
 • pracownia projektowania społecznego,
 • projektowanie opakowań,
 • etyka projektowania,
 • prawo gospodarcze,
 • komunikacja i techniki prezentacji

oraz wiele, wiele innych.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku sztuki wizualne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku sztuki wizualne w Rzeszowie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

3. Dla kogo te studia

Studia artystyczne niemal zawsze wymagają od kandydatów ponadprzeciętnego uzdolnienia plastycznego oraz dobrze zdanej matury z wybranych przedmiotów wiodących. W związku z tym ktoś, kto osiągnął nawet stuprocentowe wyniki ze wszystkich egzaminów, ale nie przeszedł pomyślnie praktycznego sprawdzianu zdolności manualnych, nie będzie miał najmniejszych szans na rozpoczęcie wymarzonego kierunku studiów.

Wykonywane przez ciebie prace plastyczne zwykle zasługiwały na najwyższe noty i zajmowały zaszczytne miejsca na szkolnych wystawach? Stoisz w opozycji do twierdzenia, że umysł ścisły z artystycznym nie mogą iść w parze, udowadniając stanowisko umiejętnościami matematycznymi? Doceniasz estetykę otaczających cię rzeczy, a patrząc na niektóre snujesz w głowie pomysły na udoskonalenie?

Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco na większość powyższych pytań, to nie wahaj się dłużej i spróbuj swojego szczęścia na studiach na kierunku Sztuki wizualne w Rzeszowie – wybór ten prawdopodobnie okaże się strzałem w dziesiątkę!

Względną elastycznością w pobieraniu wyższego wykształcenia kierunkowego, jaką gwarantują uczelnie w Rzeszowiejest zaoferowanie studentom możliwości wyboru trybu edukacji. Chciałbyś wiedzieć, czym charakteryzują się poszczególne i jaki wpływ mają na ostateczny wygląd sylwetki absolwenta?

Studia stacjonarne to propozycja, której można nadać miano klasycznej. Zajęcia w tym trybie odbywają się codziennie, podczas pięciu dni roboczych w tygodniu, dając studentom szansę na bieżące porządkowanie i gruntowanie zdobytej wiedzy.

Tryb zaoczny natomiast został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie pełnoetatowych pracowników, pragnących pogodzić budowanie zawodowego doświadczenia z kształceniem w ramach wybranego kierunku studiów. Mające charakter weekendowych zjazdów zajęcia pozwolą na zaznanie odrobiny wolności w trakcie nauki, jednak trzeba w dosłowny sposób za nią zapłacić, uiszczając czesne o wartości odgórnie ustalonej.

 

4. Program studiów

Fundamentem dla twojej edukacji artystycznej będą trzy główne jej filary – malarstwo, rzeźba i rysunek. Dzięki wykwalifikowanym wykładowcom prezentującym przedmioty z pogranicza wszystkich trzech dziedzin, poznasz cały dorobek historyczny, składający się na całokształt sztuki rozumianej współcześnie. Jednak do pełnienia wybranej roli zawodowej przygotują cię warsztatowe zajęcia praktyczne i to one odegrają główną rolę w procesie edukacji.

Pod okiem czujnych artystów prowadzących większość zajęć, popracujesz nad własnym stylem artystycznym, wypróbowując nieznane dotychczas techniki stawiania kreski na papierze, w efekcie czego dojdziesz do perfekcji. Poznasz techniki tworzenia popularnego sitodruku jako metody nanoszenia grafiki na odzież, dzięki czemu być może stworzysz własną kolekcję, której użytkownicy pozytywnie wyróżnią się z szarego tłumu.

Nie będą ci obce techniki fotograficzne, począwszy od klasycznych metod analogowych, na cieszących się ogromną popularnością cyfrowych skończywszy. Zapanujesz nad specjalistycznymi programami do tworzenia animacji, zgłębiając esencję wirtualnego ruchu poprzez nadanie życia zaprojektowanym własnoręcznie postaciom.

Ile trwają studia na kierunku Sztuki wizualne w Rzeszowie

Ile trwają studia na kierunku Sztuki wizualne w Rzeszowie

Studia na kierunku sztuki wizualne w Rzeszowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Jedną z najistotniejszych kwestii, którą bez wątpienia chciałby poznać każdy kandydat na wybrany kierunek studiów, jest czas jego trwania. Studia na kierunku Sztuki wizualne w Rzeszowie mają charakter dwuetapowy – składają się z dwóch komplementarnych części, z których ukończenie wyłącznie pierwszego daje podstawowe kompetencje do rozpoczęcia zawodowej kariery zgodnej z kierunkiem kształcenia.

Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata, a każdy z absolwentów zostaje uposażony w dyplom licencjata. Dwuletnie studia magisterskie stanowią atrakcyjną propozycję dla pragnących poszerzyć posiadaną wiedzę o całkiem nowe, atrakcyjne w oczach pracodawców, elementy.

Jaka praca po studiach na kierunku Sztuki wizualne w Rzeszowie

Jaka praca po studiach na kierunku Sztuki wizualne w Rzeszowie

Furtki do jakich perspektyw zawodowych otworzą się przed tobą, jeśli zdecydujesz się na wybranie studiów na kierunku Sztuki wizualne w Rzeszowie? Wiele będzie zależało od twoich zainteresowań i wizji dotyczących dalszego rozwoju osobistego, opartego zdobytą na studiach wiedzą i umiejętnościami. Każdy z absolwentów, zależnie od tego, na jaką specjalność zdecydował się w trakcie edukacji, będzie mógł zatrudnić się w/jako:

 • korporacjach związanych z grafiką komputerową,
 • pracowniach fotograficznych,
 • teatrach,
 • muzeach,
 • domach kultury,
 • uczelniach wyższych,

a także własnych pracowniach artystycznych, zapewniając sobie możliwość realizacji obmyślonych wcześniej projektów na zamówienie klientów indywidualnych lub większych firm. Niewątpliwym atutem takiej formy pracy jest ogromna elastyczność w niemal każdej kwestii i brak konieczności wchodzenia w kompromisy z szefostwem.

Gdzie studiować na kierunku sztuki wizualne w Rzeszowie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek sztuki wizualne w Rzeszowie:

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Sztuki wizualne w Rzeszowie

Aplikacja na wszystkie kierunki studiów w Rzeszowie powinna być poprzedzona gruntownym zapoznaniem się z kilkoma elementarnymi, budującymi główne założenia kierunku, założeniami. Jedną z nich jest kwestia rekrutacji, a dokładniej wymagań narzuconych na kandydatów na którykolwiek z możliwych stopni. Świeżo upieczeni absolwenci szkół średnich muszą być przygotowani zarówno do osiągnięcia wysokich wyników z egzaminu dojrzałości oraz sprostania wymaganiom narzuconym przez komisję czuwającą nad prawidłowym przebiegiem egzaminu praktycznego.

Jeżeli pierwszy etap studiów już za tobą, ale chciałbyś zachować ciągłość kształcenia w ramach Sztuk wizualnych drugiego stopnia, musisz dysponować jak najwyższymi ocenami z dyplomu, gdyż to właśnie one będą miały decydujące znaczenie dla wybrania najlepszych kandydatów.

 

Proces rekrutacji i dokumenty

Udział w procesie rekrutacji rozpoczyna się wraz ze stworzeniem profilu kandydata na internetowej stronie wybranej wcześniej uczelni. Jest to droga niezwykle prosta, mogąca prowadzić do zasilenia grona studentów wymarzonego kierunku. Należy jedynie pamiętać, aby podawane podczas rejestracji informacje osobiste oraz dotyczące uzyskanych wyników były zgodne z prawdą – wszystko zostanie zweryfikowane, a kandydaci posługujący się nieprawdziwymi informacjami zostaną wykluczeni z listy przyjętych.

Do zwieńczenia całokształtu rekrutacji będziesz potrzebował jedynie kilku dokumentów, takich jak:

 • fotografii do legitymacji studenckiej,
 • kserokopii świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • dokumentu tożsamości.

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Rzeszowie

studia w Rzeszowie

 

SZTUKI WIZUALNE - ważne informacje

sztuki wizualne studia

studia artystyczne w Rzeszowie

studia artystyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Sztuki wizualne w Rzeszowie

Studiowanie Sztuk wizualnych nierozerwalnie wiąże się z prestiżem i uznaniem społecznym. Renoma tego kierunku jest namacalna i możliwa do udowodnienia. Wystarczy spojrzeć na wiarygodne opinie studentów i absolwentów Sztuk wizualnych.

Przemysław, student pierwszego roku Sztuk wizualnych w Rzeszowie, mówi:

„Od początku liceum wiedziałem, że chcę studiować Sztuki wizualne. Właściwie od zawsze lubiłem tworzyć, rysować i projektować. Chyba miałem do tego talent, bo nawet kilka razy udało mi się wygrać powiatowe konkursy plastyczne. Ze swojego wyboru jestem bardzo zadowolony i gdybym miał decydować się jeszcze raz, z pewnością niczego bym nie zmienił.”

Kierunki artystyczne w Rzeszowie

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 



#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia artystyczne wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)