Pedagogika - Radom

Pedagogika - Radom

Dodaj do ulubionych

Pedagogika – studia Radom | woj. mazowieckie

Przedmiot zainteresowania Pedagogiki kojarzy się głównie z wychowywaniem dzieci i młodzieży. Jednak żeby proces wychowawczy w tej grupie wiekowej był efektywny, warto zwrócić uwagę na odpowiednie wyedukowanie dorosłych, którzy w końcu sprawują opiekę nad najmłodszymi. Czym zatem zajmuje się Pedagogika jako nauka? Zakres tej kwestii jest niezwykle szeroki. Pedagodzy nie tylko uczą młodzież poprawnego życia w społeczeństwie, w sposób zgodny z obowiązującymi normami i zasadami, ale również podejmują się wdrożenia adekwatnych do sytuacji działań resocjalizacyjnych, wspierają rozwój na różnych etapach życia oraz podejmują się opieki nad potrzebującymi.

Ludzie już od stuleci podejmowali się działań wpasowujących się we współczesną definicję pedagogiki. Jednak jako osobna nauka powstała stosunkowo niedawno. Pedagogika jest obecnie jednym z najchętniej podejmowanych kierunków studiów. Świeżo upieczeni maturzyści, szukający własnej drogi, która przeprowadzi ich przez proces edukacyjny zgodnie z zainteresowaniami, próbują swoich sił na Pedagogice, aby móc podjąć wymagającą, ale dającą wiele satysfakcji, pracę. Radom jest jednym z polskich miast, które umożliwia podjęcie opisywanego kierunku studiów.

 

Studia pedagogiczne można podjąć na następujących radomskich uczelniach:

 • Uniwersytecie Techniczno-Humanistycznym,
 • Wyższej Szkole Handlowej.

 

Czego się nauczysz na studiach

Z uwagi na wybór uczelni w Radomiu, oferujących możliwość podjęcia Pedagogiki, z pewnością zastanowi cię, czym różnią się prezentowane programy. Kształcenie na każdym wydziale może wykazywać pewne różnice względem innych, jednak cel jest ten sam – wykształcenie profesjonalnych pedagogów, którzy będą dbać o prawidłowy rozwój przyszłych pokoleń. Odpowiedzialność wynikająca z tego zadania sprawi, że już początek studiów zweryfikuje, który z kandydatów jest na swoim miejscu.

Przedmiotami obecnymi w programie kształcenia są między innymi:

 • podstawy filozofii z elementami logiki,
 • pedagogika mediów,
 • prawo z elementami ochrony własności intelektualnej,
 • podstawy dydaktyki ogólnej,
 • pedagogika społeczna,
 • pedagogika mediów,
 • wprowadzenie do socjologii.

 

Dla kogo te studia

Ciężko podać jednoznaczną definicję Pedagogiki, zachowując przy tym wszystkie aspekty, leżące w spektrum zainteresowania tej dziedziny. Jedno jest pewne – każdy pedagog musi być przygotowany na codzienną pracę z ludźmi w różnym wieku, dlatego potencjalny kandydat powinien posiadać ogromne zasoby empatii. Ponadto pożądanymi cechami będzie zamiłowanie do nauk humanistycznych i społecznych, zainteresowanie przekazywaniem wiedzy najmłodszym, cierpliwość oraz wrodzona otwartość na ludzi.

Jeżeli uważasz, że powyższy opis idealnie odzwierciedla twoją osobę, to nie wahaj się dłużej i rozpocznij przygotowania do rekrutacji na Pedagogikę w Radomiu już dzisiaj!

czytaj dalej wszystko o Pedagogika - Radom

Zobacz, na jakich uczelniach w Radomiu jest kierunek pedagogika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika w Radomiu

Uczelnie w Radomiu pragną zaoferować kształcenie jedynie najlepszym, dlatego zanim będziesz mógł pochwalić się przynależnością do grona studentów opisywanego kierunku, musisz przejść przez wszystkie procedury rekrutacyjne. Przedmiotami wiodącymi dla Pedagogiki są: język polski oraz język angielski. Nieco niżej w hierarchii znajduje się szereg przedmiotów do wyboru, mogących znacznie zwiększyć szanse kandydata – nieraz o przyjęciu na studia potrafi zadecydować zaledwie kilka punktów. Wiedza o społeczeństwie, matematyka, historia, geografia oraz filozofia – te dziedziny warto rozważyć.

W celu utwierdzenia się się w aktualności procedur rekrutacyjnych, warto zaczerpnąć nieco informacji ze strony internetowej uczelni, na którą ostatecznie się zdecydujemy. Pozwoli to na oszczędzenie negatywnych emocji i rozczarowań.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika w Radomiu - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA RADOM STUDIA I STOPNIA

PEDAGOGIKA RADOM STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA RADOM STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA RADOM STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku Pedagogika w Radomiu

Kierunki studiów w Radomiu, między innymi Pedagogikę, możesz podjąć w ramach trybu stacjonarnego i zaocznego. Zanim przystąpisz do rekrutacji, powinieneś dobrze zastanowić się, która z opcji będzie dla ciebie najlepsza. Studia stacjonarne mają charakter regularnych, codziennych spotkań podczas pięciu dni roboczych w tygodniu. Wybierając naukę w takim trybie, zapewnisz sobie wolne weekendy oraz znaczną część wiadomości teoretycznych przyswoisz na zajęciach, dzięki czemu czas na naukę w domu będziesz mógł ograniczyć jedynie do powtórek przed zaliczeniami.

Studia zaoczne mają weekendowy charakter. Odbywające się najczęściej dwa razy w miesiącu zjazdy uposażają przyszłych abiturientów w skoncentrowaną porcję wiedzy w ilości odpowiadającej tygodniowi nauki czerpanej przez studentów dziennych. Dzięki temu rozwiązaniu będziesz mógł zagospodarować swój czas od poniedziałku do piątku wedle własnych aspiracji. Dla pracujących jest to niewątpliwie najlepsze z możliwych rozwiązań.

 

 

Program studiów

Studia w Radomiu na kierunku Pedagogika nie tylko przygotowują do pracy w wybranym zawodzie, zgodnym z kierunkiem kształcenia, ale również zapewniają szereg kompetencji interpersonalnych, przydatnych w codziennym życiu. Siatka studiów na każdej uczelni w Radomiu została rozpisana w taki sposób, aby zapewnić przyszłym specjalistom możliwość pozyskania fachowej wiedzy i umiejętności.

Przyszły pedagog nauczy się wdrażania odpowiednich do sytuacji działań resocjalizacyjnych, zapozna się z tajnikami psychologii i socjologii w celu lepszego zrozumienia sytuacji otaczających go ludzi. Każda z uczelni oferuje możliwość podjęcia kilku specjalizacji, których charakter będzie następujący:

 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna,
 • pedagogika resocjalizacyjna,
 • profilaktyka społeczna.

Zależnie od dokonanego wyboru, odpowiednio ukierunkujesz dalszy kształt edukacji na opisywanym kierunku, dzięki czemu twoje horyzonty w dziedzinie zainteresowania zostaną w znaczny sposób poszerzone.

Ile trwają studia na kierunku Pedagogika w Radomiu

Pedagogikę możemy zakwalifikować do kanonu studiów, składających się z dwóch komplementarnych stopni. Pierwszy z nich ma charakter studiów licencjackich, a na jego ukończenie należy przeznaczyć trzy lata nauki. Otrzymasz wówczas zestaw kompetencji, wymaganych do podjęcia pracy w zawodzie.

Studia magisterskie drugiego stopnia są swoistym czasowym uzupełnieniem trwania pierwszego etapu edukacji, w związku z czym w tym przypadku będą trwały dwa lata. Po ukończeniu obu stopni można pochwalić się doskonale rozwiniętymi możliwościami zawodowymi, które są pożądane na współczesnym rynku pracy.

Jaka praca po studiach na kierunku Pedagogika w Radomiu

Abiturienci Pedagogiki, posiadający odpowiedni zestaw cech, predysponujący do właściwego wywiązywania się z wynikających ze specyfiki zawodu obowiązków, znajdą zatrudnienie w wielu placówkach, generujących różne wyzwania dnia codziennego. Rozwój ścieżki zawodowej zależy także w dużym stopniu od ukończonej razem ze studiami specjalności.

Jeśli lubisz wyzwania i chciałbyś nieść pomoc młodzieży i dorosłym ze środowisk dysfunkcyjnych i bardzo często patologicznych, możesz zatrudnić się w placówkach opiekuńczych, pogotowiach ratunkowych oraz domach dziecka.

Rozwijanie się na płaszczyźnie związanej z resocjalizacją zostanie ci umożliwione dzięki wyborowi pracy w placówkach resocjalizacyjnych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych oraz więziennictwie.

Jeżeli natomiast marzysz o byciu towarzyszem zabaw kilkuletnich dzieci, zatrudnisz się w żłobkach, przedszkolach lub szkołach podstawowych, wspierając w odpowiedni sposób rozwój najmłodszych podopiecznych.

To oczywiście tylko niektóre z ogromu możliwości zawodowych, jakie otworzą się przed tobą po ukończeniu opisywanego kierunku. Wybierz mądrze, gdyż specyfika pracy z pewnością w jakimś stopniu ukształtuje twój charakter.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pedagogika w Radomiu

Pedagogika to jeden z nielicznych kierunków, które wymagają posiadania odpowiednich zainteresowań, pasji, a niekiedy nawet i powołania. Dlatego tuż przed rekrutacją na ten kierunek powinieneś się upewnić, czy:

 • Praca z dziećmi sprawia ci przyjemność?
 • Chciałbyś uczestniczyć w procesie resocjalizacyjnym?
 • Kontakt z tak zwanymi trudnymi przypadkami będzie dla ciebie źródłem satysfakcji?

Jeśli tak, przejdź do następnego punktu.

 

Proces rekrutacji

Kandydatów starających się o rozpoczęcie pierwszego stopnia Pedagogiki czeka zmierzenie się z szerokim gronem konkurencji – jest to bowiem jeden z najbardziej obleganych kierunków studiów. W tym celu odpowiednio wcześnie rozpocznij przygotowania do matury z wiodących przedmiotów. Jeśli natomiast zamierzasz kandydować na studia magisterskie, wystarczy jedynie, abyś uzyskał jak najlepsze oceny końcowe, podsumowujące każdy semestr nauki na minionym stopniu kształcenia.

Jeśli zaliczasz się do jednostek o ponadprzeciętnych zdolnościach, spróbuj swojego szczęścia na jednej z następujących olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim:

 • Olimpiada z Języka Polskiego,
 • Międzynarodowa Olimpiada Filozoficzna,
 • Olimpiada Matematyczna

Tytuł laureata lub finalisty to przepustka do rozpoczęcia dowolnie wybranej edukacji.

 

Dokumenty

Na listach przyjętych na Pedagogikę znajdą się wyłącznie te osoby, które przekroczyły wyznaczoną wartość progu punktowego, czyli innymi słowy – w ławkach na salach wykładowych w październiku zasiądą jedynie najlepsi. Znalezienie swojego nazwiska na jednej z list to powód do dumy oraz obowiązek dostarczenia fotografii do dokumentów, kserokopii świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia pierwszego stopnia studiów oraz dowodu tożsamości w odgórnie ustalonym terminie. Najczęściej niedostarczenie dokumentów będzie równoznaczne ze skreśleniem z listy przyjętych na studia.

 

STUDIA W RADOMIU - ważne informacje

kierunki studiów w Radomiu

studia w Radomiu

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

pedagogika studia

pedagogika studia online

studia pedagogiczne w Radomiu

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Pedagogika w Radomiu

Chęć podjęcia Pedagogiki może być generowana opiniami, jakie mają na jej temat absolwenci oraz aktualni studenci. Nawet jeśli nie mają ostatecznie wpłynąć na proces decyzyjny, z pewnością warto się z nimi zapoznać.

Paulina, studentka trzeciego roku Pedagogiki w Radomiu, mówi:

„Od zawsze chciałam studiować Pedagogikę. Uwielbiam pracować z dziećmi i obserwować ich sukcesy, które są po części również moją zasługą. Studia w Radomiu to najlepszy wybór w moim życiu, bo nie tylko otworzą przede mną nowe możliwości, ale również dają wiele satysfakcji.”

Popularne kierunki pedagogiczne w Radomiu

Kierunki pedagogiczne w Radomiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Co zdawać na maturze

POZOSTAŁE UCZELNIE W RADOMIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Komentarze (0)