Ochrona środowiska - Olsztyn

Ochrona środowiska - Olsztyn

Dodaj do ulubionych

Ochrona środowiska studia Olsztyn| woj. warmińsko-mazurskie

Dla kogo ten kierunek?

Andrzej Kassenberg stwierdził: „Jeżeli chcemy, żeby ten kraj sprawnie funkcjonował, muszą istnieć obszary, gdzie przyroda jest ważniejsza niż człowiek”. Właśnie dlatego stworzono tak wyjątkowy kierunek studiów jak ochrona środowiska, który kształci najlepszych specjalistów mających w przyszłości zapobiec wyniszczeniu Ziemi.

Idealni kandydaci na studia przyrodnicze w zakresie ochrony środowiska nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych, zwłaszcza biologią, chemią i geografią. Ważne jest także to, by w zakresie Twoich zainteresowań mieściły się treści związane ze środowiskiem i funkcjonowaniem przyrody. Wódz Seattle powiedział: „Ziemia nie należy do człowieka, człowiek należy do Ziemi”. W takim razie mamy obowiązek ją chronić, a przede wszystkim nie możemy jej bezcześcić.

Program studiów i gdzie studiować

Studia w Olsztynie na kierunku ochrona środowiska możesz realizować na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczelnie w Olsztynie mają bogatą ofertę kształcenia, która przewiduje edukację w różnych dziedzinach.

Program kształcenia opiera się na przedmiotach ścisłych, zwłaszcza biologii, chemii i geografii. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: flora ekosystemów wodnych i lądowych, geologia i geomorfologia, meteorologia i klimatologia, analiza instrumentalna, ścieki bytowo-gospodarcze i produkcyjne, prawo i zarządzanie w ochronie środowiska, gleboznawstwo i ochrona gleb, informatyczne metody oceny oddziaływania hałasu i zanieczyszczeń atmosfery na środowisko, ekologia osadu czynnego w praktyce użytkowania reaktorów biologicznych i wiele innych.

Praca po studiach

Studia przyrodnicze w Olsztynie w ramach ochrony środowiska przygotowują studentów do podjęcia pracy w instytucjach, które zajmują się zarządzaniem środowiskiem, w zakładach pracy na stanowiskach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę odpadami i rekultywację terenów zdegradowanych, w jednostkach wiążących się stricte z leśnictwem, w szkolnictwie.

Abiturienci podejmują pracę w ośrodkach badawczych, pracowniach i laboratoriach firm działających w różnych gałęziach gospodarki, które powinny posiadać oddział odnoszący się do ochrony środowiska. Zatrudniani są w instytucjach monitorujących rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, w rezerwatach przyrody, w rolnictwie, w placówkach, które zajmują się praktycznymi aspektami ochrony środowiska przyrodniczego i recyklingiem, w służbach monitorujących stan środowiska.

czytaj dalej wszystko o Ochrona środowiska - Olsztyn

Zobacz, na jakich uczelniach w Olsztynie jest kierunek ochrona środowiska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ochrona środowiska w Olsztynie?

Kierunki studiów w Olsztynie takie jak ochrona środowiska uchodzą za jedne z najbardziej obleganych wśród propozycji studiów przyrodniczych. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób przyjętych jest zawsze ograniczona. Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: chemię, geografię, biologię, fizykę i astronomię, matematykę, język obcy nowożytny, język polski. Studenci decydują o trzech przedmiotach, które zostaną uwzględnione w rekrutacji.

szczegółowe wymagania na uczelniach

w Olsztynie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ŚRODOWISKA OLSZTYN STUDIA I STOPNIA

OCHRONA ŚRODOWISKA OLSZTYN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ŚRODOWISKA OLSZTYN STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ochrona środowiska w Olsztynie

Jak wyglądają studia na kierunku ochrona środowiska w Olsztynie?

Uczelnie w Olsztynie kierunek ochrona środowiska oferują zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, warto rozważyć studia zaoczne i spotkania weekendowe. Jeśli jednak bardziej odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, wybierz studia dzienne. Pamiętaj, że studia niestacjonarne nawet na uczelniach publicznych są płatne.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza biologii, chemii i geografii. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • ścieki bytowo-gospodarcze i produkcyjne,
 • grafika inżynierska,
 • prawo i zarządzanie w ochronie środowiska,
 • podstawy ekonomii w ochronie środowiska,
 • metody biotechnologiczne w ochronie środowiska,
 • urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
 • informatyczne metody oceny oddziaływania hałasu i zanieczyszczeń atmosfery na środowisko,
 • zanieczyszczenia i remediacja gruntów,
 • ochrona i rekultywacja zbiorników wodnych
 • i wiele innych.

Studenci mogą rozwijać się w ramach specjalności takich jak na przykład: kształtowanie środowiska, gospodarka odpadami, ochrona I użytkowanie ekosystemów leśnych. Ofertę specjalizacyjną warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Olsztynie, ponieważ oferta ta jest zmienna i zależy od zainteresowań studentów.

Studenci zgłębiają wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, rolniczych, leśnych oraz technicznych. Poznają procesy technologiczne przyjazne środowisku. Rozwijają także zdolności kierownicze, analityczne i predyspozycje językowe, które umożliwiają mu pracę na arenie międzynarodowej. Kierunek ochrona środowiska w Olsztynie to niezwykle przyszłościowa dziedzina, która skupia się na aspektach rozwojowych, ekonomicznych, etycznych i prawnych odnoszących się do korzystania ze środowiska.

Ile trwają studia na kierunku ochrona środowiska w Olsztynie?

Kierunek ochrona środowiska w Olsztynie podzielony jest na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia te możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień trwa siedem semestrów, czyli trzy i pół roku, i kończy się egzaminem inżynierskim. Ukończenie studiów inżynierskich pozwala podjąć pracę w zawodzie, a także kontynuować studia na stopniu drugim.

Stopień drugi to studia magisterskie, które poszerzają wiedzę z zakresu studiów pierwszego stopnia. Trwają trzy semestry, czyli półtora roku, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia drugiego stopnia mogą rozpocząć absolwenci pierwszego stopnia ochrony środowiska, ale także abiturienci innych kierunków przyrodniczych i biologicznych, związanych tematycznie z ochroną środowiska.

Jaka praca po kierunku ochrona środowiska w Olsztynie?

Kierunek ochrona środowiska w Olsztynie oferuje absolwentom możliwość zatrudnienia w zakładach pracy na stanowiskach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę odpadami i rekultywację terenów zdegradowanych, w jednostkach związanych z leśnictwem, w instytucjach zajmujących się zarządzaniem środowiskiem, w szkolnictwie, w laboratoriach badawczych i kontrolnych, w przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, w placówkach służby zdrowia, w administracji, w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska.

Studia przyrodnicze przygotowują studentów do pracy na stanowiskach ekspertów od fauny i flory w specjalistycznych placówkach typu ogrody botaniczne, zoologiczne, ekspertów od zagadnień ochrony środowiska w instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach, pracowników administracji Unii Europejskiej, państwowej i samorządowej zajmującej się szeroko rozumianą ochroną środowiska, specjalistów wykonujących ekspertyzy oddziaływania czynników na środowisko (konsulting środowiskowy), specjalistów w ośrodkach badawczych, pracowniach, laboratoriach firm działających w różnych gałęziach gospodarki, które powinny posiadać oddziały zajmującą się ochroną środowiska. Absolwenci pracują przy wdrażaniu przyjaznych dla przyrody planów gospodarki, w parkach, rezerwatach przyrody, w służbach monitorujących stan środowiska, w inspekcjach, które nadzorują instalacje służące ochronie środowiska, w rolnictwie, w laboratoriach badawczych i kontrolnych, w placówkach, które zajmują się praktycznymi aspektami ochrony środowiska przyrodniczego i recyklingiem.

Ochrona środowiska umożliwia abiturientom otworzenie własnej działalności gospodarczej, oferuje pracę w placówkach edukacyjnych, biurach projektowych, jednostkach naukowo-badawczych, w firmach konsultingowych i doradczych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ochrona środowiska w Olsztynie?

Studia przyrodnicze w Olsztynie w zakresie ochrony środowiska są przeznaczone dla pasjonatów, którzy pragną walczyć o środowisko i dbać o to, by nie uległo destrukcji. Nim zadecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy środowisko i dbanie o jego bezpieczeństwo jest bliskie Twojemu sercu?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną i potrafisz pracować w zespole?

Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, tego typu kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że kandydatów jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: chemię, geografię, biologię, fizykę i astronomię, matematykę, język obcy nowożytny, język polski. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści plasują się na najwyższych miejscach na listach przyjętych. Warto spróbować swoich sił na przykład w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Biologicznej lub w Olimpiadzie Chemicznej.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć odpowiednie dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, podania i oświadczenia, zaświadczeń o istotnych wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Olsztynie.

Jakie opinie mają studia na kierunku ochrona środowiska w Olsztynie?

Studia w Olsztynie na kierunku ochrona środowiska uchodzą za jedne z najbardziej przyszłościowych.

Dorian, student trzeciego roku studiów inżynierskich, stwierdził:

Musimy walczyć o naszą planetę. Ważne byśmy zdawali sobie sprawę z zagrożeń, na jakie jest podatna. Rozpocząłem studiowanie ochrony środowiska, ponieważ żyję w przekonaniu, że kierunek pozwoli mi pracować na rzecz Ziemi.

Popularne kierunki ochrona środowiska w Olsztynie

Kierunki ochrona środowiska w Olsztynie


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)