Inżynieria środowiska - Olsztyn

Inżynieria środowiska - Olsztyn

Dodaj do ulubionych

Inżynieria środowiska studia Olsztyn | woj. warmińsko-mazurskie

Dla kogo ten kierunek?

Inżynieria środowiska to niezwykły kierunek techniczny, który stara się zachować środowisko przyrodnicze w stanie równowagi, a także umożliwia mu samoregenerację i samooczyszczenie w przypadku, gdy dochodzi do jego dewastacji, na przykład w przypadku katastrofy czy awarii. Specjaliści w zakresie inżynierii środowiska dążą do unieszkodliwiania ścieków i odpadów, ochrony powietrza, ochrony środowiska pod każdym względem.

Idealni kandydaci na studia inżynierskie nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych. Ważne, aby w zakresie Twoich zainteresowań mieściły się kwestie, jakie w zakresie środowiska zajmują przemysł, rolnictwo czy budownictwo. Jeśli interesują Cię kwestie techniczne i nowości technologiczne, kierunek inżynieria środowiska w Olsztynie jest właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów w Olsztynie takie jak inżynieria środowiska możesz realizować na Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-mazurskiego. Uczelnie w Olsztynie zapewniają najwyższy poziom kształcenia również w zakresie kierunków technicznych.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: geodezja praktyczna, rysunek techniczny z elementami geometrii wykreślnej, hydrologia oraz nauki o Ziemi, biologia i ekologia, podstawy termodynamiki technicznej, systemy oczyszczania miast, utrzymanie zieleni, mechanika i wytrzymałość materiałów, unieszkodliwianie odpadów komunalnych, mikrobiologia sanitarna, praktyka wodociągowo-kanalizacyjna, wentylacja i klimatyzacja, sieci i instalacje gazowe, gospodarka osadami ściekowymi, technologia robót inżynierskich i wiele innych.

Praca po studiach

Studia w Olsztynie na kierunku inżynieria środowiska umożliwiają podjęcie pracy w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, w służbach eksploatacyjnych i technicznych zakładów przemysłowych, w firmach budowalno-instalacyjnych, w organach administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach, które zajmują się eksploatacją, zarządzaniem i ochroną zasobów wodnych, w branżowych firmach handlowych, w firmach melioracyjnych, w przedsiębiorstwach, które wykorzystują innowacyjne rozwiązania biotechnologii środowiskowej.

Abiturienci zajmują się eksploatacją obiektów, sieci i instalacji, które związane są z ujmowaniem, uzdatnianiem i dystrybucją wody, eksploatacją systemów technologicznych, które stosowane są w ochronie środowiska lub do projektowania i eksploatacji rozwiązań stosowanych do produkcji energii odnawialnej. Studenci niejednokrotnie prowadzą także własną działalność gospodarczą w zakresie inżynierii sanitarnej i wodnej.

czytaj dalej wszystko o Inżynieria środowiska - Olsztyn

Zobacz, na jakich uczelniach w Olsztynie jest kierunek inżynieria środowiska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka prowadząca

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria środowiska

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek inżynieria środowiska w Olsztynie?

Kierunek inżynieria środowiska w Olsztynie uchodzi za jeden z najbardziej interesujących propozycji studiów technicznych. Kandydatów jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka i język obcy nowożytny, musisz zdawać wybrane przedmioty dodatkowe takie jak: chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka, język obcy nowożytny, geografia. Studenci decydują o trzech przedmiotach, które zostaną uwzględnione w rekrutacji.

szczegółowe wymagania na uczelniach

w Olsztynie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA OLSZTYN STUDIA I STOPNIA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA OLSZTYN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA OLSZTYN STUDIA STACJONARNE

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA OLSZTYN STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria środowiska w Olsztynie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria środowiska w Olsztynie?

Uczelnie w Olsztynie pragną zapewnić najwyższy poziom komfortu studiowania. Właśnie dlatego studia inżynierskie w zakresie inżynierii środowiska możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, warto rozważyć studia dzienne. Jeśli jednak wolałbyś/wolałabyś kształcić się w weekendy, warto wybrać studia zaoczne. Pamiętaj, że studia niestacjonarne nawet na uczelniach publicznych są płatne.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • hydrologia oraz nauki o Ziemi,
 • informatyczne podstawy projektowania,
 • rysunek techniczny z elementami geometrii wykreślnej,
 • systemy oczyszczania miast, utrzymanie zieleni,
 • systemy informacji geograficznej,
 • instalacje wodociągowo-kanalizacyjne,
 • sieci i instalacje gazowe,
 • gospodarka osadami ściekowymi,
 • recykling odpadów,
 • urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
 • przedsiębiorczość
 • i wiele innych.

Studenci mają okazję rozwijać swoje zainteresowania w ramach wybranych specjalności, takich jak na przykład: inżynieria komunalna, inżynieria środowiskowa, inżynieria sanitarna i wodna, biotechnologia, biotechnologia środowiskowa, inżynieria procesowa i ochrona środowiska, inżynieria ekologiczna. Ofertę specjalizacyjną warto zweryfikować na stronach internetowych uczelni w Olsztynie, ponieważ jest ona zmienna i zależy od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają niezbędne umiejętności, które umożliwiają im rozwiązywanie problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym, które odnoszą się do urządzeń, instalacji i obiektów kształtujących i chroniących środowisko. Interdyscyplinarne wykształcenie odnosi się do planowania działań zarządzania gospodarką wodną oraz projektowania, wykonawstwa i eksploatacji konstrukcji hydrotechnicznych, hydrologii inżynierskiej, ochrony zasobów wodnych, utrzymywania lub poprawy stanu ekosystemów wodnych, ochrony przed powodzią oraz suszą.

Ile trwają studia na kierunku inżynieria środowiska w Olsztynie?

Kierunek inżynieria środowiska w Olsztynie podzielony jest na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia inżynierskie w tym zakresie możesz realizować na pierwszym i drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa trzy i pół roku, czyli siedem semestrów, i kończy się egzaminem inżynierskim. Tytuł inżyniera pozwala na podjęcie pracy zawodowej, a także umożliwia kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które trwają półtora roku, czyli trzy semestry, i zapewniają tytuł magistra inżyniera. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia. Pamiętaj również, że studia magisterskie mogą realizować absolwenci pokrewnych kierunków inżynierskich.

Jaka praca po kierunku inżynieria środowiska w Olsztynie?

Studia inżynierskie w Olsztynie w zakresie inżynierii środowiska zapewniają bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Abiturienci bardzo chętnie zatrudniani są w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, gdzie zajmują się zaopatrywaniem w wodę, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, energetyką cieplną, dostawą gazu, utrzymaniem czystości, unieszkodliwianiem odpadów. Absolwenci zatrudniani są także w organach administracji państwowej i samorządowej, w służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, w biurach projektów, w firmach melioracyjnych, w przedsiębiorstwach, w których wykorzystują innowacyjne rozwiązania biotechnologii środowiskowej, w branżowych firmach handlowych, w instytucjach, które zajmują się eksploatacją, zarządzaniem i ochroną zasobów wodnych, w firmach budowalno-instalacyjnych, w służbach eksploatacyjnych i technicznych zakładów przemysłowych, w których zajmują się eksploatacją obiektów, sieci i instalacji, które wiążą się z ujmowaniem, uzdatnianiem i dystrybucją wody, produkcją i dostarczaniem energii cieplnej, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, a także z gospodarką odpadami.

Studenci zajmują się także eksploatacją systemów technologicznych stosowanych w ochronie środowiska oraz do projektowania i eksploatacji rozwiązań stosowanych do produkcji energii odnawialnej. Studia w Olsztynie na kierunku inżynieria środowiska przekazują niezbędne wiadomości, które są niezwykle przydatne w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie inżynierii sanitarnej i wodnej.

Absolwenci zajmują się inżynierią komunalną, inżynierią środowiska, biotechnologią, biotechnologią środowiskową, inżynierią sanitarną i wodną, inżynierią procesową i ochroną środowiska, inżynierią ekologiczną. Interdyscyplinarne wykształcenie tworzy specjalistów, których potrzebuje współczesny rynek pracy.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek inżynieria środowiska w Olsztynie?

Studia inżynierskie w zakresie inżynierii środowiska uchodzą za jedne z najbardziej potrzebnych propozycji, które skupiają się na ochronie naszego tak zaniedbanego środowiska. Nim zdecydujesz o wzięciu udziału w rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy przejmują Cię kwestie zanieczyszczenia środowiska?
 • Czy w przyszłości pragniesz realizować swoje koncepcje odnoszące się do ratowania środowiska przy użyciu najnowszych technologii?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że kandydatów jest wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, czyli języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, powinieneś zdawać chemię, fizykę i astronomię, geografię, język obcy nowożytny, matematykę, informatykę. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i plasują się na najwyższych miejscach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił przykład w Olimpiadzie Geograficznej lub w Olimpiadzie Chemicznej.

Warto także sprawdzić, czy wymogi rekrutacyjne nie przewidują wykonania odpowiednich badań lekarskich. Niejednokrotnie uczelnie techniczne pragną zweryfikować zdolność kandydatów do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń lekarskich, zaświadczeń o istotnych wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Olsztynie.

Jakie opinie mają studia na kierunku inżynieria środowiska w Olsztynie?

Studia inżynierskie w Olsztynie na kierunku inżynieria środowiska uchodzą za jedne z najbardziej obleganych.

Dagmara, studentka trzeciego roku studiów inżynierskich, uznała:

To, co dzieje się z naszym środowiskiem, jest dramatyczne. Potrzebni są eksperci, którzy w sposób racjonalny będą zajmować się kwestiami nie tylko środowiskowymi, ale i komunalnymi, sanitarnymi i wodnymi czy ekologicznymi. Kierunek jest prestiżowy, ponieważ kształci specjalistów potrzebnych we współczesnym świecie. Polecam.

Kierunki inżynierskie i techniczne w Olsztynie

Rozwiń

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)