Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Olsztyn

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Olsztyn

Dodaj do ulubionych

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia Olsztyn | woj. warmińsko-mazurskie

Dla kogo ten kierunek?

Ryszard Kapuściński stwierdził: „Prawdziwe dziennikarstwo jest intencjonalne, czyli stawia sobie cele i stara się przeprowadzić jakąś formę przemiany. Dobre dziennikarstwo może być tylko takie”. Dziennikarz swoim tekstem i przekazem ma zmieniać rzeczywistość społeczną i świadomość człowieka odnoszącą się do kwestii społecznych, politycznych i ekonomicznych.

Idealni kandydaci na studia dziennikarskie nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów humanistycznych. Ważne, aby przejmowały Cię treści społeczne i polityczne, a także byś odznaczał/a się twórczym umysłem i wyróżniał predyspozycją językową, ponieważ komunikacja również w językach obcych nowożytnych jest bardzo ważną częścią pracy dziennikarskiej. Jeśli odnajdujesz w sobie tego typu elementy, kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Olsztynie jest właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów w Olsztynie takie jak dziennikarstwo i komunikacja społeczna możesz realizować na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który pragnie zapewnić przyszłym kandydatom najlepsze warunki do zdobywania niezbędnej edukacji.

Program kształcenia opiera się na naukach humanistyczno-społecznych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: emisja głosu, psychologia komunikacji społecznej, historia radia i telewizji w Polsce i na świecie, ekonomia, historia społeczna Europy, lektorat prasy krajowej i zagranicznej, prasowe, radiowe i telewizyjne serwisy informacyjne, komunikacja wizualna, dziennikarstwo europejskie, wstęp do dziennikarstwa radiowego, praktyczna stylistyka wypowiedzi pisemnej, publicystyka telewizyjna i radiowa, publicystyka społeczno-kulturalna i wiele innych.

Praca po studiach

Studia dziennikarskie w Olsztynie zapewniają absolwentom kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna wiele możliwości rozwoju i zatrudnienia. Studenci przygotowywani są do roli dziennikarza, menedżera Public Relations, specjalisty do spraw komunikacji zewnętrznej, specjalisty do spraw reklamy, redaktora, rzecznika prasowego, specjalisty do spraw kampanii wizerunkowych, doradcy do spraw stosunków międzynarodowych.

Absolwenci najchętniej zatrudniani są w telewizji i przy portalach internetowych, w prasie, w radiu, w organach użyteczności publicznej, w organizacjach samorządowych i pozarządowych, w agencjach promocyjnych, w agencjach reklamowych, w agencjach public relations, w instytucjach zajmujących się edukacją medialną i działalnością informacyjną.

czytaj dalej wszystko o Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Olsztyn

Zobacz, na jakich uczelniach w Olsztynie jest kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka prowadząca

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Olsztynie?

Uczelnie w Olsztynie gromadzą w swoich murach pasjonatów kierunków humanistycznych, dlatego tak wielu kandydatów decyduje się na edukację w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Zainteresowanych jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich przedmiotów, to jest języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, powinieneś zdawać wiedzę o społeczeństwie, geografię, historię, język obcy nowożytny, język polski, matematykę. Studenci decydują o trzech przedmiotach, które zostaną uwzględnione w rekrutacji.

szczegółowe wymagania na uczelniach

w Olsztynie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA OLSZTYN STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Olsztynie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Jak wyglądają studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Olsztynie?

Studia w Olsztynie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna możesz realizować przede wszystkim w sposób stacjonarny. Studia dzienne odbywają się w ramach regularnych spotkań w tygodniu i wiążą się z systematyczną nauką, a także zapewniają wielogodzinne praktyki zawodowe.

Program kształcenia opiera się na naukach humanistyczno-społecznych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • psychologia komunikacji społecznej,
 • kierunki i grupy literackie w Polsce i na świecie w XX wieku,
 • gatunki dziennikarskie,
 • emisja głosu,
 • publicystyka telewizyjna i radiowa,
 • lektorat prasy krajowej i zagranicznej,
 • komunikacja w sieciach społecznych,
 • systemy medialne na świecie,
 • wstęp do dziennikarstwa telewizyjnego,
 • fotografia w prasie,
 • kultura i media,
 • wstęp do dziennikarstwa prasowego,
 • współczesne systemy polityczne,
 • dziennikarstwo europejskie,
 • ekonomia,
 • przedsiębiorczość,
 • polski system polityczny
 • i wiele innych.

Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach wybranych specjalności, takich jak na przykład: cybermedia i komunikacja elektroniczna, komunikacja wizerunkowa, dokumentalistyka medialna, nowe media, komunikacja radiowo-telewizyjna. Oferty specjalnościowe warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Olsztynie, ponieważ utworzenie się danej specjalizacji jest zmienne i zależy od zainteresowań studentów. Pamiętaj także, że wybrane specjalizacje realizowane są w języku angielskim wykładowym.

Studenci zdobywają niezbędną wiedzę ekonomiczną, społeczną, historyczną, psychologiczną i polityczną. Umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne odnoszące się do komunikacji społecznej, procesów komunikowania masowego i specyfiki poszczególnych mediów pozwalają studentom odnaleźć się w różnych branżach medialnych.

Ile trwają studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Olsztynie?

Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Olsztynie podzielony jest na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia dziennikarskie możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów i zapewniają tytuł licencjata, który umożliwia rozpoczęcie pracy w zawodzie oraz kontynuację kształcenia na stopniu drugim.

Studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które trwają dwa lata, czyli cztery semestry. Studia drugiego stopnia poszerzają wiedzę zdobytą na etapie studiów licencjackich i zapewniają tytuł magistra. Warto podkreślić, że studia magisterskie może podjąć absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej bądź absolwent kierunków pokrewnych.

Jaka praca po kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Olsztynie?

Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczne w Olsztynie zapewnia swoim absolwentom bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Abiturienci nie mają problemów ze znalezieniem pracy w prasie, w radiu, w organach użyteczności publicznej, w organizacjach samorządowych i pozarządowych, w agencjach promocyjnych, w agencjach reklamowych, w agencjach public relations, w instytucjach, które zajmują się edukacją medialną i działalnością informacyjną, a w końcu w telewizji i przy portalach internetowych.

Studia w Olsztynie w ramach dziennikarstwa i komunikacji społecznej edukują najlepszych dziennikarzy, specjalistów do spraw komunikacji zewnętrznej, specjalistów do spraw kampanii wizerunkowych, specjalistów do spraw reklamy, dziennikarzy, menedżerów Public Relations, redaktorów, doradców do spraw stosunków międzynarodowych, rzeczników prasowych.

Interdyscyplinarne wykształcenie, które gwarantują studia dziennikarskie, pozwala pracować abiturientom w mediach masowych w skali lokalnej, środowiskowej, ogólnopolskiej. Zdobywają oni pracę jako redaktorzy i korektorzy, copywriterzy, researcherzy, audytorzy wiarygodności informacji, specjaliści do spraw klasyfikowania i indeksowania informacji, pracownicy pracowni bibliograficznych, pracownicy ośrodków i centrów informacji, pracownicy wydawnictw, pracownicy forów reklamowych, pracownicy archiwów.

Studenci zajmują się cybermediami i komunikacją elektroniczną, dokumentalistyką medialną, nowymi mediami, komunikacją wizerunkową oraz dziennikarstwem radiowo-telewizyjnym. Gruntowne przygotowanie humanistyczne, społeczne, historyczne, psychologiczne, a nawet ekonomiczne tworzy jednostki o umysłach horyzontalnych. Absolwenci bez problemu odnajdują się w wielu branżach i zdobywają zatrudnienie w różnorodnym zakresie.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Olsztynie?

Studia dziennikarskie w Olsztynie skupiają pasjonatów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, którzy pragną dążyć do prawdy w różnym zakresie. Nie jest to jednak kierunek dla każdego. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy interesują Cię treści społeczne i polityczne?
 • Czy pragniesz zajmować się faktami i chcesz informować ludzi o prawdzie?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że zainteresowanych jest wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, to jest języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, powinieneś zdawać wiedzę o społeczeństwie, geografię, historię, język obcy nowożytny, język polski, matematykę. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zapewniają sobie mocne pozycje na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Geograficznej lub w Olimpiadzie  Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, kopii dowodu tożsamości, podania i oświadczenia oraz zaświadczeń o wysokich wynikach uzyskanych w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Olsztynie.

Jakie opinie mają studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Olsztynie?

Studia dziennikarskie skupiają w swoich szeregach bardzo wielu zainteresowanych dziennikarstwem i komunikacją społeczną.

Patrycja, studentka trzeciego roku studiów licencjackich, stwierdziła:

Zaczęło się od pisania i mojej dociekliwości. Zawsze musiałam wszystko wiedzieć, a jeśli uznawałam, że coś jest podejrzane, starałam się zweryfikować, o co chodzi. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to dla mnie strzał w dziesiątkę.

Kierunki dziennikarstwo i informacja w Olsztynie


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)