Zootechnika - Olsztyn

Zootechnika - Olsztyn

Dodaj do ulubionych

Zootechnika studia Olsztyn | woj. warmińsko-mazurskie

Dla kogo ten kierunek?

Zootechnicy to swoiści pielęgniarze zwierząt, którzy zgłębiają wiedzę odnoszącą się do racjonalnego chowu i hodowli zwierząt oraz ich użytkowania. Zajmują się nie tylko ich żywieniem, ale i higieną, ekonomiką produkcji zwierzęcej, paszoznawstwem, rozrodem, doskonaleniem zwierząt pod każdym względem. Nieobce są im badania laboratoryjne, rybactwo, pszczelarstwo, chów i hodowla zwierząt futerkowych.

Idealni kandydaci na studia weterynaryjne w zakresie zootechniki nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych. Ważne jest także, byś interesował/a się zwierzętami, a swoją przyszłość wiązał/a z zajmowaniem się nimi i dbaniem o ich rozwój. Jeśli jesteś osobą z chłonnym umysłem analitycznym, która nie boi się wyzwań, tego typu studia są właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów w Olsztynie takie jak zootechnika możesz realizować na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczelnie w Olsztynie dążą do zapewnienia najwyższej jakości kształcenia w różnorodnych dziedzinach.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: chemia analityczna, biochemia zwierząt z elementami chemii bioorganicznej, anatomia zwierząt, ekologia, fizjologia zwierząt, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, chemia rolna z elementami gleboznawstwa, chów i hodowla koni, pszczelarstwo, podstawy uprawy roli i roślin, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, metody hodowlane z elementami biometrii, botanika i fizjologia roślin, zoologia i wiele innych.

Praca po studiach

Studia w Olsztynie na kierunku zootechnika to niepowtarzalna okazja do zdobycia niezwykle przydatnej wiedzy i umiejętności odnoszących się do hodowli i chowu zwierząt gospodarskich, metod hodowlanych, żywienia zwierząt, funkcjonowania rynku i marketingu w odniesieniu do obrotu produktami pochodzenia zwierzęcego i pasz.

Studia weterynaryjne w zakresie zootechniki przygotowują studentów do podjęcia pracy w ośrodkach doradztwa rolniczego, w gospodarstwach rolnych, w przedsiębiorstwach przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego, w przemyśle paszowym, w laboratoriach specjalistycznych, w fermach hodowlanych i towarowych, w szkolnictwie zawodowym, w administracji państwowej. Możliwości zatrudnienia jest wiele, dlatego wielu kandydatów decyduje się na studia tego typu.

czytaj dalej wszystko o Zootechnika - Olsztyn

Zobacz, na jakich uczelniach w Olsztynie jest kierunek zootechnika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zootechnika w Olsztynie?

Studia w Olsztynie na kierunku zootechnika to propozycja dla osób, które nie chcą zajmować się stricte weterynarią. Kandydatów na studia weterynaryjne jest wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe: biologię, chemię, język obcy nowożytny, język polski, geografię, matematykę, fizykę i astronomię. Studenci decydują o trzech przedmiotach, które zostaną uwzględnione w rekrutacji.

szczegółowe wymagania na uczelniach

w Olsztynie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZOOTECHNIKA OLSZTYN STUDIA I STOPNIA

ZOOTECHNIKA OLSZTYN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZOOTECHNIKA OLSZTYN STUDIA STACJONARNE

ZOOTECHNIKA OLSZTYN STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku zootechnika w Olsztynie?

Uczelnie w Olsztynie pragną zapewnić swoim studentom komfortowe studiowanie, dlatego studia weterynaryjne w zakresie zootechniki możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, warto rozważyć studia dzienne. Jeśli jednak jesteś bardziej skłonny/a ku edukacji w weekendy, wybierz studia zaoczne. Pamiętaj, że studia niestacjonarne nawet na uczelniach publicznych są płatne.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • botanika i fizjologia roślin,
 • chemia analityczna,
 • genetyka zwierząt,
 • zoologia,
 • biofizyka,
 • biochemia zwierząt z elementami chemii bioorganicznej,
 • anatomia zwierząt,
 • metody hodowlane z elementami biometrii,
 • mikrobiologia zootechniczna,
 • żywienie zwierząt i paszoznawstwo,
 • podstawy techniki rolniczej,
 • podstawy uprawy roli i roślin,
 • żywienie zwierząt i paszoznawstwo,
 • pszczelarstwo,
 • chemia rolna z elementami gleboznawstwa,
 • chów i hodowla koni,
 • fizjologia zwierząt
 • i wiele innych.

Studenci mogą rozwijać się w zakresie wybranych specjalności takich jak na przykład: chów i hodowla zwierząt amatorskich, profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni, hodowla i użytkowanie zwierząt, biotechnologia w hodowli zwierząt, produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe i tym podobne. Oferty specjalnościowe warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Olsztynie, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają niezbędną wiedzę odnoszącą się do hodowli i chowu zwierząt gospodarskich, metod hodowlanych, żywienia zwierząt, genetyki, nauk agrotechnicznych, organizacji rynku i marketingu w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego i pasz. Nabywają także niezbędne umiejętności odnoszące się do posługiwania się rachunkiem ekonomicznym oraz zdolności informatyczne przydatne w przypadku sterowania i kontroli procesów produkcji zwierzęcej.

Ile trwają studia na kierunku zootechnika w Olsztynie?

Kierunek zootechnika w Olsztynie podzielony jest na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia weterynaryjne tego typu możesz realizować na pierwszym i drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa trzy i pół roku, czyli siedem semestrów i kończy się egzaminem inżynierskim. Tytuł inżyniera pozwala na podjęcie pracy zawodowej, a także umożliwia kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które trwają trzy semestry, czyli półtora roku, i zapewniają tytuł magistra inżyniera. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia. Pamiętaj także, że studia magisterskie mogą podjąć absolwenci pokrewnych kierunków inżynierskich.

Jaka praca po kierunku zootechnika w Olsztynie?

Studia weterynaryjne w Olsztynie na kierunku zootechnika przygotowują studentów do podjęcia pracy w administracji państwowej, w przemyśle paszowym, w fermach hodowlanych i towarowych, w gospodarstwach rolnych, w przedsiębiorstwach przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego, w laboratoriach specjalistycznych, w szkolnictwie zawodowym, w ośrodkach doradztwa rolniczego.

Przyszli zootechnicy będą zajmować się genetyką i metodami doskonalenia zwierząt, uprawą roślin, przygotowaniem i konserwacją pasz, żywieniem zwierząt, organizacją produkcji zwierzęcej, higieną i ochroną zdrowia zwierząt gospodarczych, obrotem produktami pochodzenia zwierzęcego i przetwórstwem, biotechniką rozrodu, gospodarką paszową, biotechnologią w produkcji pasz, organizacją produkcji zwierzęcej, zarządzaniem gospodarstwem, globalizacją w produkcji zwierzęcej, ochroną własności przemysłowej i prawa autorskiego, systemami jakości, chowem i użytkowaniem zwierząt gospodarskich.

Kierunek zootechnika w Olsztynie umożliwia absolwentom pracę w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, w doradztwie rolniczym, w placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie, w przedsiębiorstwach produkujących pasze i dodatki paszowe, w instytucjach, które zajmują się ochroną zwierząt i środowiska, w firmach produkujących pasze, w redakcjach czasopism o tematyce rolniczej, w przedsiębiorstwach, które zajmują się produkcją maszyn i urządzeń do wyposażenia budynków inwentarskich dla zwierząt, w firmach, które zajmują się obrotem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego. Abiturienci pracują także jako doradcy do spraw chowu, hodowli i żywienia zwierząt, prowadzą stajnie rekreacyjne, zatrudniani są na fermach zwierząt gospodarskich, gdzie zajmują się prowadzeniem chlewni, stad bydła, kurników, ferm zwierząt futerkowych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zootechnika w Olsztynie?

Studia weterynaryjne w zakresie zootechniki uchodzą za jedne z najbardziej popularnych wśród propozycji kierunków, które łączą w sobie interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu medycyny, biologii, chemii i nauk technicznych. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci trudności?
 • Czy w przyszłości pragniesz zajmować się zwierzętami i dbać o ich życie w odpowiednich warunkach?
 • Czy masz analityczny, otwarty na nowinki techniczne umysł?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że zainteresowanych jest bardzo bielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe: biologię, chemię, język obcy nowożytny,  język polski, geografię, matematykę, fizykę i astronomię.  Maksymalnej ilość punktów dostarczyć Ci może udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i zapewniają sobie najwyższe miejsca na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Biologicznej czy w Olimpiadzie Geograficznej.

Pamiętaj o tym, że w przypadku kierunku zootechnika i innych pokrewnych studiów medycznych lub weterynaryjnych bardzo często potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń lekarskich, zaświadczeń o istotnych wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Olsztynie.

Jakie opinie mają studia na kierunku zootechnika w Olsztynie?

Studia weterynaryjne w Olsztynie w zakresie zootechniki uchodzą za jedne z najciekawszych i wciąż rzadko spotykanych w Polsce.

Borys, student drugiego roku studiów inżynierskich, stwierdził:

Ze zwierzętami miałem do czynienia od najmłodszych lat i zawsze chętnie się nimi zajmowałem. Specjalizuję się w profilaktyce zootechnicznej i rehabilitacji koni. Kierunek jest niezwykle ciekawy, może nawet ciekawszy od zwykłej weterynarii. Polecam.

Popularne kierunki weterynaryjne w Olsztynie

Kierunki weterynaryjne w Olsztynie


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)