Logistyka - Gorzów Wielkopolski

Logistyka - Gorzów Wielkopolski

Logistyka - Gorzów Wielkopolski

Studia w Gorzowie Wlkp.

logistyka

Odkryj logistykę w Gorzowie Wielkopolskim i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

23.02.2023

Logistyka - studia Gorzów Wielkopolski 2023 | woj. lubuskie

Studia na kierunku Logistyka w Gorzowie Wielkopolskim to studia licencjackie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia na kierunku logistyka w Gorzowie Wielkopolskim
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

W Gorzowie Wielkopolskim logistykę możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (AJP) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Logistyka należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 11,3 tys. kandydatów (o 1654 więcej niż rok wcześniej).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Gorzowie Wielkopolskim na kierunku logistyka w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, przedmiot dodatkowy, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku logistyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

czytaj dalej wszystko o Logistyka - Gorzów Wielkopolski

Zobacz, na jakich uczelniach w Gorzowie Wielkopolskim jest kierunek LOGISTYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Logistyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Logistyka w Gorzowie Wielkopolskim

W procesie rekrutacji na studia na kierunku logistyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy
 • wiedza o społeczeństwie

 

Studia logistyczne w Gorzowie Wielkopolskim otwierają wiele rankingów opisujących najchętniej podejmowane kierunki, co jest jednoznaczne z tym, że każdy kandydat zmierzy się z szerokim gronem konkurencji. Chcąc rozpocząć ten przyszłościowy kierunek, należy poczynić odpowiednie przygotowania, aby uzyskać jak najwyższy wynik z istotnych egzaminów maturalnych. Przedmiotami wiodącymi dla Logistyki są matematyka, język angielski, geografia oraz fizyka, dlatego przygotuj się odpowiednio wcześnie do zdawania ich na rozszerzeniu.

Pamiętaj o systematycznym sprawdzaniu bieżących ustaleń, prezentowanych przez uczelnię za pośrednictwem jej strony internetowej. Tym sposobem unikniesz niepotrzebnych rozczarowań, spowodowanych niepewnością.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logistyka w Gorzowie Wielkopolskim

Jak wyglądają studia na kierunku Logistyka w Gorzowie Wielkopolskim

Uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim starają się znaleźć złoty środek pomiędzy prezentowaniem wszystkich zagadnień kierunkowych, a zapewnieniem studentom możliwie wysokiej dawki komfortu płynącego ze zdobywania wykształcenia. Dlatego też Logistykę możesz podjąć dwojako – w ramach trybu stacjonarnego oraz zaocznego. Wybór powinieneś podjąć odpowiedzialnie, gdyż znacząco wpływa on na kwestie organizacyjne i umożliwia zagospodarowanie czasem podczas edukacji w najbardziej komfortowy sposób.

Dla studentów, którzy cenią sobie możliwość systematycznego kształcenia w ramach zajęć, które odbywają się codziennie, wybór powinien być jasny – studia stacjonarne. Ten tryb kształcenia nie tylko zapewnia sukcesywne poszerzanie kompetencji, ale również daje szanse na osobiste skonsultowanie ewentualnych wątpliwości związanych z programem nauczania z wykładowcami i osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne.

Studia w trybie zaocznym mają weekendowy charakter edukacji. Oznacza to, że studenci zobowiązują się do uczestniczenia w zjazdach, odywających się najczęściej co dwa lub trzy tygodnie. Ten tryb kształcenia jest często wybierany przez tych, którzy planują połączenie zdobywania wyższego wykształcenia z pracą na pełen lub większą część etatu. Pamiętaj, że decydując się na taką formę studiów, powinieneś przygotować się na obowiązek opłacania każdego semestru nauki.

 

 

 

Logistyka, zgodnie z powszechnie przyjętą definicją, jest procesem planowania, realizowania i kontrolowania przepływu surowców w sposób jak najbardziej optymalny i ekonomiczny. Interdyscyplinarny charakter tej dziedziny wymaga od jej praktyków wszechstronnego zainteresowania różnymi zagadnieniami, które składają się na całokształt Logistyki. Niewątpliwym atutem tego kierunku jest zdolność do znalezienia wspólnego mianownika dla zarządzania, ekonomii oraz umiejętności nawiązywania wartościowych relacji interpersonalnych z kontrahentami. Gorzów Wielkopolski jest jednym z polskich miast, w których istnieje możliwość podjęcia Logistyki.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Mimo pewnej odmienności, jaka występuje w siatce studiów na kierunku Logistyka w obrębie różnych uczelni, specyfika kształcenia przedstawia się podobnie. Przedmiotami, które na swojej drodze edukacyjnej spotyka większa część studentów, to między innymi:

 • Strategie logistyczne,
 • Transport miejski,
 • Obsługa logistyczna,
 • Zamówienia publiczne w logistyce,
 • Opakowania w systemach logistycznych,
 • Podstawy zarządzania łańcuchem dostaw.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku logistyka możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku logistyka w Gorzowie Wielkopolskim realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata.
Uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Dla kogo te studia

Studia na kierunku Logistyka w Gorzowie Wielkopolskim to niewątpliwie bardzo atrakcyjna propozycja edukacyjna, której chęć podjęcia wyraża każdego roku zawrotna liczba chętnych. Z niewiadomych przyczyn część kandydatów dysponuje zupełnie innymi kompetencjami, niż tymi, które są pożądane przez specyfikę Logistyki. Zatem jak wygląda zarys idealnej sylwetki kandydata na ten kierunek studiów?

Myśląc o Logistyce, należy uprzednio zastanowić się, czy jesteśmy wystarczająco dobrze zorganizowani, aby móc sprawnie organizować pracę innych ludzi oraz planować przebieg wszelkich działań wynikających ze specyfiki zawodu. Ponadto do osiągnięcia pełni efektywności swojej pracy, warto posiadać dobrze rozwinięte kompetencje interpersonalne oraz sporą dozę charyzmy, dzięki którym nawiązywanie wartościowych relacji osobistych oraz zawodowych z kontrahentami stanie się możliwe. Jeżeli z całą pewnością stwierdzisz, że pasujesz do charakteru opisywanego kierunku, nie wahaj się dłużej i aplikuj – prawdopodobnie okaże się to najlepszym z możliwych wyborów.

 

4. Program studiów

Zarówno absolwenci logistyki w formie zaocznej, jak i stacjonarnej, będą mieli duże możliwości zatrudnienia na współczesnym rynku pracy. Dzięki zgłębieniu szerokiego, interdyscyplinarnego materiału dydaktycznego z pogranicza zarządzania, umiejętnej organizacji transportu surowców z punktu A do B, a także zawierającego zagadnienia rozwijające kompetencje interpersonalne, absolwenci będą mogli liczyć na dobrze płatne zatrudnienie w różnych sektorach krajowej oraz zagranicznej gospodarki.

Ile trwają studia na kierunku Logistyka w Gorzowie Wielkopolskim

Studia na kierunku Logistyka w Gorzowie Wielkopolskim trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na Akademii im. Jakuba z Paradyża trwają trzy lata i zostają zwieńczone uzyskaniem przez absolwentów tytułu licencjata.

Logistyka w Gorzowie Wielkopolskim - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

Jaka praca po studiach na kierunku Logistyka w Gorzowie Wielkopolskim

Niektóre kierunki studiów w Gorzowie Wielkopolskim generują szerokie spektrum możliwości zawodowych dzięki swojemu przyszłościowemu charakterowi. Jednym z nich niewątpliwie jest Logistyka. Dzięki interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętnościom, jakie posiądziesz w trakcie nauki, zdobędziesz szansę na ukształtowanie swojej przyszłej kariery zawodowej w najbardziej optymalny dla siebie sposób. Jako że logistyka jest ściśle związana z branżą transportową, jedną z najczęściej wybieranych opcji zawodowych absolwentów opisywanego kierunku jest praca w firmach związanych z projektowaniem dróg, opracowywaniem strategii przewozu surowców z punktu A do B oraz firmach spedycyjnych.

Międzynarodowe korporacje projektowe i doradcze z otwartymi ramionami przyjmą każdego logistyka, który poza wszechstronnym wykształceniem oscylującym wokół kompetencji z zakresu zarządzania, posiadają dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne, niezbędne do świadczenia szeregu usług doradczych.

Marzenie o życiowej niezależności i pracowaniu na własny rachunek we własnej firmie może się spełnić po ukończeniu studiów na kierunku Logistyka w Gorzowie Wielkopolskim. W związku z tym, że studia nauczą cię mądrego zarządzania różnymi zasobami oraz uposażą w szerokie kompetencje menedżerskie, będziesz miał doskonałe szanse na odniesienie sukcesu.

Ponadto każdy z absolwentów Logistyki znajdzie zatrudnienie na stanowisku koordynatora odpowiedzialnego za kontrolowanie procesów magazynowych, specjalisty do spraw zakupów, kierownika magazynu, czy inżyniera procesu. Każda z wymienionych opcji może okazać się właściwa, w zależności od indywidualnych oczekiwań i predyspozycji każdego z absolwentów. Jedno jest pewne – kończąc Logistykę w Gorzowie Wielkopolskim zapewnisz sobie świetlaną przyszłość.

Gdzie studiować na kierunku logistyka w Gorzowie Wielkopolskim?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka, w roku akademickim 2022/2023, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oferuje miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na AJP.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek logistyka w Gorzowie Wielkopolskim

 

czytaj dalej uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim

 

Logistyka studia stacjonarne - uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim

 

Logistyka studia niestacjonarne - uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim

 

Logistyka studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Gorzowie Wielkopolskim
 

Uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim - kierunek logistyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (Wydział Ekonomiczny) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Logistyka w Gorzowie Wielkopolskim

Zanim postanowisz aplikować na jakikolwiek kierunek studiów, powinieneś upewnić się, że wybór sprosta twoim oczekiwaniom, a posiadane przez ciebie predyspozycje odpowiedzą specyfice wybranych studiów. Chcąc rozpocząć Logistykę w Gorzowie Wielkopolskim, zastanów się, czy:

 • Dobrze radzisz sobie z organizacją swojego czasu i przestrzeni wokół siebie?
 • Posiadasz zdolność do analitycznego myślenia i sprawnego rozwiązywania problemów?
 • Chcesz związać przyszłość z jednym z najbardziej przyszłościowych kierunków studiów?

 

Trzykrotna twierdząca odpowiedź będzie doskonałym pretekstem do rozpoczęcia opisywanego kierunku studiów już w październiku. Możliwie wcześnie rozpocznij powtórkę materiału z matematyki, języka angielskiego oraz geografii, gdyż właśnie te przedmioty mogą okazać się kluczem do zasilenia grona studentów opisywanego kierunku. Chcąc postarać się o dodatkową liczbę cennych punktów rekrutacyjnych, możesz przemyśleć udział w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych. Zdobycie jednego z tytułów na podium przybliży cię do zgłębiania upragnionej wiedzy i umiejętności kierunkowych.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem na drodze prowadzącej do zdobycia tytułu logistyka oraz uprawnień do wykonywania pracy w zawodzie, jest aplikacja na studia o tej tematyce. Elektroniczna rejestracja kandydatów bezproblemowo przeprowadzi cię przez proces aplikacji, której głównym celem jest sprawne przekazanie informacji o uzyskanych wynikach maturalnych oraz ewentualnych dodatkowych osiągnięciach naukowych.

Następnym krokiem jest oczekiwanie na werdykt w sprawie zakwalifikowania kandydatów na studia. W zależności od tego, w jakim terminie złożyłeś swoją aplikację, może on być nieco dłuższy bądź krótszy. Kiedy znajdziesz swoje nazwisko na liście przyjętych na Logistykę w Gorzowie Wielkopolskim, pozostanie ci już tylko zadbanie o terminowe dostarczenie następujących dokumentów, które są zazwyczaj wymagane podczas rekrutacji:

 • fotografia do legitymacji studenckiej,
 • kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • rzetelnie wypełniony i wydrukowany formularz aplikacyjny.

 

STUDIA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Gorzowie Wielkopolskim

studia w Gorzowie Wielkopolskim

 

LOGISTYKA - ważne informacje

logistyka studia

logistyka studia online

studia logistyka i transport w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Logistyka w Gorzowie Wielkopolskim

Podejmowanie decyzji mającej wpływ na kilka najbliższych lat życia w młodym wieku jest niezwykle trudne, dlatego jeśli rozważasz rozpoczęcie Logistyki, ale wciąż nie masz pewności, czy to dobry wybór, zapoznaj się z opiniami starszych kolegów.

Patryk, student pierwszego roku Logistyki w Gorzowie Wielkopolskim, mówi:

Studia w Gorzowie Wielkopolskim zapewniają kompleksowe wykształcenie, dlatego chciałem podjąć Logistykę właśnie tam. Dzisiaj jestem szczęśliwym studentem z dobrymi perspektywami.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Logistyka Gorzów Wielkopolski studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Logistyka Gorzów Wielkopolski studia stacjonarne

Logistyka Gorzów Wielkopolski studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku logistyka w Gorzowie wielkopolskim

Kierunki logistyka i transport w Gorzowie Wielkopolskim

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia