Finanse i rachunkowość - Gorzów Wielkopolski

Finanse i rachunkowość - Gorzów Wielkopolski

Finanse i rachunkowość - Gorzów Wielkopolski

Studia w Gorzowie Wlkp.

finanse i rachunkowość

Odkryj kierunek finanse i rachunkowość w Gorzowie Wielkopolskim i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

01.04.2022

Finanse i rachunkowość - studia Gorzów Wielkopolski 2022 | woj. lubuskie

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Gorzowie Wielkopolskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Gorzowie Wielkopolskim
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Gorzowie Wielkopolskim finanse i rachunkowość możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (AJP) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Finanse i rachunkowość należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wybrane były przez ponad 13 tys. kandydatów. 
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Gorzowie Wielkopolskim na kierunku finanse i rachunkowość w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, przedmiot dodatkowy, wiedza o społeczeństwie.  szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku finanse i rachunkowość w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

czytaj dalej wszystko o Finanse i rachunkowość - Gorzów Wielkopolski

Zobacz, na jakich uczelniach w Gorzowie Wielkopolskim jest kierunek finanse i rachunkowość

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Finanse i rachunkowość w Gorzowie Wielkopolskim

W procesie rekrutacji na studia na kierunku finanse i rachunkowość najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy
 • wiedza o społeczeństwie

 

Żeby dostać się na studia ekonomiczne na kierunku Finanse i rachunkowość w Gorzowie Wielkopolskim należy poczynić wiele przygotowań. Przed złożeniem swojej aplikacji warto uświadomić sobie, z jaką konkurencją przyjdzie się zmierzyć każdemu kandydatowi. Dlatego też uprzednie przygotowania do rozszerzonego egzaminu maturalnego z matematyki, języka obcego nowożytnego oraz geografii znacznie przybliżą do uzyskania zadowalającej liczby punktów kwalifikacyjnych. Aby upewnić się w aktualności procedur rekrutacyjnych, zapoznaj się z regulaminem, który znajdziesz na stronie internetowej gorzowskiej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Finanse i rachunkowość w Gorzowie Wielkopolskim

Jak wyglądają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Gorzowie Wielkopolskim

Choć może wydać się to nieco zaskakujące, to ogromny wpływ na wygląd edukacji w ramach studiów na kierunku Finanse i rachunkowość, będzie miał sam zainteresowany ich podjęciem. Poprzez umożliwienie dwojakiego podjęcia większości kierunków, studenci mogą zorganizować swój czas w najbardziej dogodny i komfortowy dla nich sposób. Studiowanie w trybie stacjonarnym wybiera zwykle znaczna większość przyszłych kandydatów. Niezaprzeczalny komfort wynikający z sukcesywnego pogłębiania własnych kompetencji podczas codziennej nauki jest jedną z największych zalet tego trybu.

Drugim wariantem są studia w trybie niestacjonarnym, zwanym również zaocznym. W tym przypadku studenci stają przed wymagającym zadaniem nauki w trybie weekendowym, której charakter zobowiąże ich do zgłębiania bardzo dużej porcji materiału we względnie niedługim czasie. Wybierając ten tryb musisz pamiętać o obowiązku opłacania każdego semestru edukacji.

Pojęcie „finansista” jest terminem niezwykle złożonym i odnosi się do osób podejmujących różne działania, związane bezpośrednio z wykonywaniem wszelakich operacji na kapitale. Analitycy finansowi, księgowi, ekonomiści, bankowcy oraz właściciele dobrze prosperujących działalności gospodarczych muszą znać od podszewki funkcjonowanie aparatu finansowego, który reguluje funkcjonowanie współczesnej gospodarki. Z tego względu studia na kierunku Finanse i rachunkowość są niezwykle potrzebne – bowiem kształcą każdego roku szereg osób, których głównym zadaniem jest zadbanie o prawidłowości w obrębie wszelkich operacji finansowych.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Finanse i rachunkowość powstały w celu wykwalifikowania grona kompetentnych specjalistów, których głównym zadaniem będzie podjęcie pieczy nad wszelkimi analizami finansowymi, dokonywaniem operacji na pieniądzach oraz rozliczaniem kwestii finansowych z klientami indywidualnymi.

 

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonometria,
 • statystyka,
 • makroekonomia,
 • mikroekonomia,
 • matematyka,
 • finanse przedsiębiorstwa.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku finanse i rachunkowość możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Gorzowie Wielkopolskim realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Dla kogo te studia

Aplikacja na Finanse i rachunkowość, podobnie jak w przypadku innego, dowolnie wybranego kierunku studiów, powinna zostać poprzedzona refleksjami na temat dopasowania własnych zainteresowań i predyspozycji do specyfiki danego kierunku. Marząc o rozpoczęciu opisywanego kierunku, warto zastanowić się, czy rozliczanie PITu, szeroko rozumiana księgowość, a więc spędzanie dużej ilości czasu na porządkowaniu dokumentów oraz wykonywanie skomplikowanych obliczeń matematycznych to coś, z czym chciałbyś związać swoją przyszłość. Uzyskawszy pewność, bez wahania aplikuj na Finanse i rachunkowość w Gorzowie Wielkopolskim.

 

4. Program studiów

Przedmioty wykładane na Finansach i rachunkowości zostały stworzone w taki sposób, aby każdy przyszły absolwent posiadł zarówno szeroką wiedzę teoretyczną, jak i konkretne umiejętności praktyczne, dzięki którym możliwe będzie podjęcie pracy w placówkach o różnorodnym charakterze. Jako że opisywany kierunek nosi miano interdyscyplinarnego, a więc korzysta z dorobku takich dziedzin nauki, jak matematyka, ekonomia oraz prawo, jako kandydat staniesz przed zadaniem zgłębienia materiału z pogranicza każdej tej dziedziny. Studenci stają się ekspertami w analizowaniu statystyk opisujących rynek gospodarczy, znają zasady działania instytucji kredytowych, potrafią prowadzić ewidencję księgową i sporządzać sprawozdania finansowe.

Ile trwają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Gorzowie Wielkopolskim

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Gorzowie Wielkopolskim, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Gorzowie Wielkopolskim dzielą się na takie, których cykl trwania złożony jest z dwóch komplementarnych etapów oraz zdecydowanie mniej liczne, jednolite magisterskie. Finanse i rachunkowość należą do pierwszego kanonu dziedzin. W praktyce oznacza to, że pierwszy stopień studiów na tym kierunku wyróżnia się trzyletnim cyklem kształcenia, który zostaje ukończony wraz ze zdobyciem przez absolwentów dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe oraz predyspozycje do rozpoczęcia pracy w zawodzie.

Chcąc kontynuować edukację, warto zdecydować się na podjęcie magisterskich studiów drugiego stopnia, które nie tylko rozszerzą wachlarz posiadanej wiedzy, ale również otworzą wiele zamkniętych dotychczas furtek do rozpoczęcia wybranej kariery zawodowej.

Finanse i rachunkowość w Gorzowie Wielkopolskim - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Finanse i rachunkowość w Gorzowie Wielkopolskim

Chociaż zdawać by się mogło, że znalezienie dobrze płatnej pracy na współczesnym rynku, w zawodzie zgodnym ze specyfiką ukończonego kierunku na studiach wyższych, stanowi nie lada wyzwanie, a często staje się niemożliwe, to wiele statystyk potwierdza, że absolwenci Finansów i rachunkowości nie narzekają ani na brak możliwości zatrudnienia ani na swoje zarobki.

Uczelnie w Gorzowie Wielkopolskimktóre zdecydowały się na zaprezentowanie studentom oferty edukacyjnej dla studiów na opisywanym kierunku, za wszelką cenę starają się uposażyć wszystkich studentów w dobrze ugruntowaną wiedzę i umiejętności, noszące prestiżowe miano interdyscyplinarnych. Z tego względu żaden absolwent nie powinien narzekać na brak możliwości ukształtowania swojej ścieżki zawodowej w zaplanowany sposób.

Absolwenci Finansów i rachunkowości w Gorzowie Wielkopolskim znajdą zatrudnienie w bankach, urzędach skarbowych, instytucjach kredytowych i leasingowych oraz innych placówkach związanych z obrotem pieniędzmi. Niezwykle korzystną opcją w oczach niektórych jest rozpoczęcie własnej działalności, opartej o szeroki aparat ekonomiczny.

Jako że Finanse i rachunkowość pozwalają zrozumieć, w jaki sposób funkcjonuje sektor finansów publicznych, rynek finansowy oraz przedsiębiorstwa, absolwenci, którzy z zaangażowaniem podeszli do kształcenia na uczelni wyższej bez trudu odnajdą się na stanowiskach specjalistów bankowych, maklerów giełdowych, biegłych rewidentów, czy też doradców podatkowych, o ile codzienny kontakt z potencjalnie trudnym klientem nie stanowi dla nich żadnego problemu.

O pragmatyczności kierunku, jakim są Finanse i rachunkowość świadczy nie tylko uzyskanie szerokiej wiedzy o samym rynku finansowym, ale również zaczerpnięcie wielu informacji o szeroko rozumianej ekonomii, dziedzin społecznych, prawa oraz negocjacji. Z takim zestawem wiedzy i umiejętności każdy absolwent odnajdzie zatrudnienie zgodne z własnymi przekonaniami, zainteresowaniami i planami na najbliższą przyszłość.

Gdzie studiować na kierunku finanse i rachunkowość w Gorzowie Wielkopolskim?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość, w roku akademickim 2021/2022, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na AJP.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek finanse i rachunkowość w Gorzowie Wielkopolskim

 

czytaj dalej uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim

Uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim - kierunek finanse i rachunkowość:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (Wydział Ekonomiczny) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Finanse i rachunkowość w Gorzowie Wielkopolskim

Studia w Gorzowie Wielkopolskim na kierunku Finanse i rachunkowość cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich ze względu na ich pragmatyczność i swego rodzaju prestiż, jakiego dostępują absolwenci. Jednak zanim ktokolwiek zdecyduje się na ostateczną aplikację na ten kierunek, powinien zadać sobie kilka niezwykle istotnych pytań:

 • Interesujesz się zagadnieniami gospodarczymi i politycznymi?
 • Nauka matematyki jest dla ciebie przyjemnością?
 • Wykonywanie złożonych operacji na liczbach uważasz za łatwe?

 

Trzykrotne udzielenie twierdzącej odpowiedzi może stanowić dobry pretekst do rozpoczęcia Finansów i rachunkowości w Gorzowie Wielkopolskim, jednak z pewnością nie wystarczy, aby uzyskać pewność możliwości przystąpienia do edukacji na tym przyszłościowym kierunku. Każdy kandydat uprzednio zmierzy się z egzaminem dojrzałości. To, jaki wynik osiągnie z wiodących dla opisywanego kierunku przedmiotów, wpłynie na ostateczny werdykt w sprawie jego kwalifikacji. Matematyka, język angielski i geografia to dziedziny, z których powinieneś się dobrze przygotować tuż przed przystąpieniem do rekrutacji.

Niekiedy dobry wynik maturalny nie wystarcza, aby znaleźć swoje nazwisko na liście szczęśliwców przyjętych na studia. Dlatego aby zwiększyć swoje szanse, warto przystąpić do ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z dziedzin, w których czujesz się najlepiej. Rozważ na przykład:

 • Olimpiadę Matematyczną,
 • Olimpiadę Geograficzną.

 

Proces rekrutacji

Po przystąpieniu do elektronicznej rejestracji kandydatów, uzyskawszy pewność, że Finanse i rachunkowość stoją przed tobą otworem, zadbaj o dostarczenie fotografii do legitymacji, kserokopii świadectwa maturalnego, dowodu osobistego oraz dokumentów potwierdzających inne osiągnięcia w odgórnie ustalonym przez wybraną uczelnie terminie. W ten sposób zagwarantujesz sobie pewność, że już w październiku rozpoczniesz Finanse i rachunkowość w Gorzowie Wielkopolskim.

 

STUDIA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Gorzowie Wielkopolskim

studia w Gorzowie Wielkopolskim

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

finanse i rachunkowość studia

finanse i rachunkowość studia online

studia ekonomiczne w Gorzowie Wielkopolskim

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Gorzowie Wielkopolskim

Nie ma na świecie człowieka, który nie zdawałby sobie sprawy z istoty pieniądza. Wielu z nich interesuje się podjęciem studiów ekonomicznych na kierunku Finanse i rachunkowość, jednak do podjęcia ostatecznej decyzji brakuje im poznania opinii praktyków tego kierunku.

Marta, studentka pierwszego roku Finansów i rachunkowości w Gorzowie Wielkopolskim, mówi:

„Istota pieniądza jest czymś niezwykłym. Nauka o gospodarowaniu finansami, przewidywania różnych tendencji rynkowych oraz wykonywania ekonomicznych analiz statystycznych jest dla mnie ogromną radością. Studiuję Finanse i rachunkowość w Gorzowie, bo to moje rodzinne miasto i jedyny właściwy kierunek studiów.”

Poziom i tryb studiów


Kierunki ekonomiczne w Gorzowie Wielkopolskim

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia