Filologia angielska - Białystok

Filologia angielska - Białystok

Dodaj do ulubionych

Filologia angielska studia Białystok| woj. podlaskie

Dla kogo ten kierunek?

Karl Albrecht powiedział: „Zmień swój język, a zmienisz swoje myśli”. Znajomość języków obcych w dzisiejszych czasach jest jedną z najistotniejszych umiejętności. Język angielski zaś stał się językiem uniwersalnym na miarę średniowiecznej łaciny. Angielski otacza świat i pozwala nam go zrozumieć w wielu miejscach na każdym z kontynentów.

Idealni kandydaci na studia filologiczne w zakresie filologii angielskiej nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów humanistycznych, a także powinni odznaczać się predyspozycjami językowymi. Ważne, aby w zakresie Twoich zainteresowań mieściły się treści kulturowe, literackie i społeczne związane z krajami anglosaskimi. Jeśli odznaczasz się komunikatywnością i ciekawością świata, kierunek filologia angielska w Białymstoku jest właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak filologia angielska możesz realizować na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Uczelnie w Białymstoku pragną zapewnić najwyższy poziom kształcenia w zakresie różnorodnych dziedzin nauki, zarówno technicznych, jak i humanistycznych.

Program kształcenia opiera się przede wszystkim na przedmiotach humanistycznych, zarówno językowych, jak i literaturoznawczych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: pragmatyka międzykulturowa, ćwiczenia specjalizacyjne: językoznawstwo stosowane, językoznawstwo diachroniczne, teorie nabywania języków, Wielka Brytania jako społeczeństwo wielokulturowe, współczesna kultura amerykańska, ćwiczenia specjalizacyjne literaturoznawczo-kulturoznawcze, edukacja językowa – współczesne trendy i wiele innych.

Praca po studiach

Studia filologiczne w ramach filologii angielskiej dają możliwość zatrudnienia w bardzo wielu branżach. Studenci są przygotowywani do pracy w instytucjach kultury, w administracji państwowej, w instytucjach oświaty, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, w turystyce i sektorze usług, a także w każdym miejscu, które wymaga dobrej znajomości języka angielskiego.

Absolwenci są także przygotowani do podjęcia pracy edukacyjnej w charakterze nauczyciela w szkołach prywatnych i publicznych. Wielu z nich decyduje się na otworzenie własnej działalności gospodarczej i świadczenie usług tłumaczeniowych, edukacyjnych czy kulturowych. Współpracują z urzędami i instytucjami, biurami tłumaczeń, z partnerami zagranicznymi w różnego rodzaju firmach i u innych podmiotów gospodarczych.

czytaj dalej wszystko o Filologia angielska - Białystok

Zobacz, na jakich uczelniach w Białymstoku jest kierunek filologia angielska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia angielska w Białymstoku?

Studia filologiczne w Białymstoku na kierunku filologia angielska są jednymi z najczęściej wybieranych wśród propozycji kierunków humanistycznych i językowych. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka, język obcy, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe, najlepiej na poziomie rozszerzonym. Obowiązkowo zaś powinieneś/powinnaś zdawać język angielski rozszerzony. W rekrutacji pod uwagę brana jest zarówno część pisemna, jak i ustna.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w Białymstoku - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ANGIELSKA BIAŁYSTOK STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA ANGIELSKA BIAŁYSTOK STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ANGIELSKA BIAŁYSTOK STUDIA STACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku filologia angielska w Białymstoku?

Studia w Białymstoku na kierunku filologia angielska możesz realizować przede wszystkim w sposób stacjonarny. Studia dzienne odbywają się w ramach regularnych spotkań w tygodniu i wiążą się z systematyczną nauką, a także zapewniają wielogodzinne praktyki zawodowe.

Program kształcenia opiera się przede wszystkim na przedmiotach humanistycznych, zarówno językowych, jak i literaturoznawczych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • wstęp do językoznawstwa ogólnego,
 • gramatyka opisowa języka angielskiego: morfologia, składnia, semantyka,
 • historia literatury angielskiej,
 • wstęp do kultury i historii USA,
 • uczenie się i nauczanie języków,
 • metody nauczania języków obcych,
 • metody badań w językoznawstwie stosowanym,
 • fonetyka kontrastywna polsko-angielska,
 • edukacja językowa – współczesne trendy,
 • analiza i interpretacja tekstu literackiego,
 • Wielka Brytania jako społeczeństwo wielokulturowe,
 • językoznawstwo diachroniczne,
 • współczesne koncepcje kształcenia językowego
 • i wiele innych.

Studenci mogą również rozwijać swoje zainteresowania w ramach wybranej specjalizacji z zakresu literatury i kulturoznawstwa bądź językoznawstwa stosowanego. Propozycje specjalizacyjne warto weryfikować na stronach internetowych uczelni w Białymstoku, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają gruntowne wykształcenie z zakresu kultury, literatury i języka. Umiejętności językowe kształcą także w zakresie branżowym i specjalistycznym. Nabywane umiejętności związane są z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem informacji, odpowiednią analizą i interpretacją materiałów źródłowych, a także pracą w grupie. Rozwijają także zdolności badawcze i organizacyjne. Interdyscyplinarny kierunek filologia angielska w Białymstoku daje możliwość do rozwoju umysłowego i duchowego, a zdobyte wykształcenie i umiejętności są niezwykle cenne na rynku pracy.

Ile trwają studia na kierunku filologia angielska w Białymstoku?

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak filologia angielska podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że możesz je realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień trwa trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończy się egzaminem licencjackim. Studia licencjackie umożliwiają podjęcie pracy w zawodzie oraz dalszą edukację na studiach drugiego stopnia.

Stopień drugi to dwuletnie studia magisterskie. Po czterech semestrach kończą się egzaminem magisterskim. Studia drugiego stopnia poszerzają wiedzę zdobytą na studiach licencjackich, a także dają możliwość zdobycie wyższego poziomu językowego. Studia magisterskie może rozpocząć absolwent filologii angielskiej bądź innego kierunku pokrewnego filologii lub naukom humanistycznym.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek filologia angielska w Białymstoku?

Kierunek filologia angielska w Białymstoku uchodzi za jeden z najchętniej wybieranych wśród propozycji obejmujących studia filologiczne. Język angielski jest językiem uniwersalnym i pozwala na swobodną komunikację niemal w każdym kraju na całym świecie. Nim zdecydujesz o rekrutacji na tego typu studia, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy masz predyspozycje językowe?
 • Czy potrafisz współpracować w grupie i jesteś osobą komunikatywną?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia w Białymstoku w zakresie filologii angielskiej są właśnie dla Ciebie. Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka, język obcy, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe, najlepiej na poziomie rozszerzonym. Obowiązkowo zaś powinieneś/powinnaś zdawać język angielski rozszerzony. W rekrutacji pod uwagę brana jest zarówno część pisemna, jak i ustna. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i plasują się na najwyższych miejscach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił przede wszystkim w olimpiadach językowych.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć wymagane dokumenty we wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną terminie. Komisja oczekuje z reguły podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, świadectwa dojrzałości, dowodu osobistego do wglądu, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Białymstoku.

Jaka praca po kierunku filologia angielska w Białymstoku?

Kierunek filologia angielska w Białymstoku daje wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci są przygotowywani do pracy w instytucjach kultury, w administracji państwowej, w instytucjach oświaty, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, w turystyce i sektorze usług, a także w każdym miejscu, które wymaga dobrej znajomości języka angielskiego. Podejmują pracę edukacyjną w charakterze nauczyciela w szkołach prywatnych i publicznych. Wielu abiturientów decyduje się na otworzenie własnej działalności gospodarczej i świadczenie usług tłumaczeniowych, edukacyjnych czy kulturowych.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w organizacjach międzynarodowych, firmach usługowych i turystycznych, w administracji państwowej, w szkołach i placówkach oświatowych lub w biurach tłumaczeniowych, w branży turystyczno-hotelarskiej, w instytucjach kulturalnych, w urzędach i instytucjach, które współpracują z partnerami zagranicznymi, w środkach masowego przekazu, w firmach i u innych podmiotów gospodarczych, które posiadają kontrahentów zagranicznych, w sądownictwie jako tłumacze przysięgli, w organizacjach, które zajmują się relacjami na arenie międzynarodowej i międzykulturowej, w urzędach celnych, w instytucjach edukacyjnych, w domach mediowych, zakładają także własną działalność gospodarczą.

Interdyscyplinarne wykształcenie, które oferują studia filologiczne, pozwala pracować w instytucjach kulturalnych, organizacjach gospodarczych, przedsiębiorstwach na terenie całego kraju, a także na arenie międzynarodowej. Kształcenie w ramach filologii angielskiej to idealna okazja do poszerzania swoich umiejętności językowych, a także zdobycia wiedzy kulturowo-literackiej, która ma duże znaczenie w branży humanistycznej, zwłaszcza w świecie mediów, wydawnictw i miejsc kultury.

Jakie opinie mają studia na kierunku filologia angielska w Białymstoku?

Uczelnie w Białymstoku oferują najwyższy poziom kształcenia także w zakresie studiów filologicznych.

Anna, studentka drugiego roku studiów licencjackich, stwierdziła:

Wybrałam filologię angielską, ponieważ chciałam nauczyć się języka, a przy okazji zapoznać się z kulturą Wielkiej Brytanii i Ameryki, które tak mnie fascynują. Kierunek jest niezwykle interesujący i pozwala w sposób praktyczny nauczyć się języków obcych. Polecam.

Popularne kierunki filologiczne w Białymstoku

Kierunki filologiczne w Białymstoku

Rozwiń

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)