Fizjoterapia studia niestacjonarne Łódź

Fizjoterapia studia niestacjonarne Łódź

Fizjoterapia studia niestacjonarne Łódź

Studia niestacjonarne w Łodzi

fizjoterapia

Odkryj fizjoterapię w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Fizjoterapia studia niestacjonarne Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Fizjoterapia w Łodzi to studia magisterskiektórych program kształcenia trwa 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć na kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku fizjoterapia w Łodzi zaczynają się od 5620 zł za pierwszy rok studiów.

czytaj dalej wszystko o Fizjoterapia studia niestacjonarne Łódź

Jakie są ceny studiów na kierunku fizjoterapia w Łodzi?

Studia niestacjonarne są studiami płatnymi. Warto zaznaczyć, że ceny semestralne, roczne czy te obejmujące cały zakres kształcenia są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Studia medyczne są stosunkowo drogie, ale wszystko zależy od wybranego kierunku, dlatego warto zapoznać się ze szczegółowym cennikiem, który zawiera informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek. Wszelkie informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Fizjoterapia w Łodzi - zasady rekrutacji

Gdzie studiować na kierunku Fizjoterapia w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek fizjoterapia w Łodzi

 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

 

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku fizjoterapia w Łodzi?

1. Dla kogo ten kierunek?

Andrzej Majewski stwierdził: „Najpotężniejszą siłą we wszechświecie jest siła woli”. Jeśli pacjenci tej siły woli nie posiadają, fizjoterapeuci nie będą w stanie dokonać cudu. Fizjoterapia polega na pracy zespołowej, ale oczywiście bardzo ważne są także interdyscyplinarne wykształcenie medyczne i umiejętności manualne, które pomagają pokonywać fizyczne trudności osób, które doświadczają urazów i chorób.

Idealni kandydaci na studia medyczne w zakresie fizjoterapii nie mogą mieć trudności z nauką przedmiotów ścisłych. Zainteresowani kierunkiem powinni odznaczać się dobrą sprawnością fizyczną, która z pewnością ułatwi pracę w zakresie fizjoterapii. Jeśli masz predyspozycje manualne, odznaczasz się komunikatywnością, cierpliwością i empatią, kierunek fizjoterapia w Łodzi jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia jednolite magisterskie
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

3. Gdzie studiować?

Kierunki studiów niestacjonarnych w Łodzi takie jak fizjoterapia możesz realizować przede wszystkim w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Łodzi, w Społecznej Akademii Nauk, w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności. Uczelnie w Łodzi pragną zapewnić najwyższy poziom kształcenia zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

 

4. Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku fizjoterapia dają bardzo wiele możliwości pracy i osobistego rozwoju. Studenci zatrudniani są w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, to znaczy w szpitalach o różnym profilu, w specjalistycznych przychodniach, poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych, w przychodniach wielospecjalistycznych, w ośrodkach i sanatoriach rehabilitacyjnych, w ośrodkach opieki paliatywnej, w domach opieki społecznej, w innych placówkach opiekuńczych.

Abiturienci znajdują pracę w placówkach oświatowych, na przykład w przedszkolnych i międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej i ośrodkach wychowawczo-rehabilitacyjnych, w zakładach pracy chronionej i przy prowadzeniu warsztatów terapii zajęciowej, w publicznych i niepublicznych placówkach, które prowadzą działalność w zakresie sportu niepełnosprawnych, w szkołach wyższych i medycznych studiach zawodowych fizjoterapii, w placówkach sportowych, na przykład w klubowych gabinetach odnowy biologicznej, w przychodniach sportowo-lekarskich, w centralnych ośrodkach sportu, w jednostkach, które prowadzą działalność prozdrowotną, na przykład w ogniskach TKKF, w ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej, w gabinetach masażu, terapii manualnej i usprawniania, w fitness centrach.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza biologii, chemii czy fizyce. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:  ekonomia i systemy ochrony zdrowia, historia rehabilitacji, biologia medyczna, kinezjologia, terapia manualna, metody specjalne fizjoterapii, elementy treningu aerobowego, fizjoterapia u dzieci upośledzonych umysłowo, masaż w odnowie biologicznej i SPA, medyczny trening terapeutyczny, dydaktyka fizjoterapii, kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, farmakologia w fizjoterapii i wiele innych.

 

W programie studiów na kierunku fizjoterapia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • dydaktyka fizjoterapii,
 • ekonomia i systemy ochrony zdrowia,
 • historia rehabilitacji,
 • fizjoterapia ogólna,
 • kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu,
 • farmakologia w fizjoterapii,
 • medyczny trening terapeutyczny,
 • kinezyterapia,
 • terapia manualna,
 • fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia,
 • masaż w odnowie biologicznej i SPA,
 • rekreacja ruchowa osób starszych,
 • fizjoterapia dla kobiet w ciąży
 • i wiele innych.

 

W zależności od wybranej uczelni studenci mają okazję rozwijać się w ramach dodatkowych kursów z masażu, fizykoterapii, sportowych dyscyplin paraolimpijskich, terapii manualnej, hipoterapii i dogoterapii, fizjoterapii w sporcie wyczynowym, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Oferty kursowe i specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Łodzi, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają gruntowne wykształcenie o podłożu interdyscyplinarnym, ponieważ kształcą się w zakresie fizjologii, neurobiologii, pedagogiki rehabilitacyjnej, higieny, fizykoterapii i masażu, kinezyterapii, biologii, podstaw wychowania zdrowotnego. Zdobywają niezbędne umiejętności, które umożliwiają im przeprowadzenie zabiegów kinezyterapeutycznych i zabiegów fizykoterapeutycznych (m.in. światłolecznictwa, laseroterapii, wodolecznictwa, elektroterapii i magnetoterapii) w ramach ortopedii, pediatrii, neurologii, reumatologii, kardiologii, ginekologii i położnictwa.

Ile trwają studia na kierunku fizjoterapia w Łodzi?

Studia na kierunku Fizjoterapia w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite).

Uczelnie w Łodzi studia medyczne w zakresie fizjoterapii oferują w formie jednolitych studiów magisterskich, które trwają dziesięć semestrów. Oznacza to, że studia niestacjonarne realizujesz tak jak studia stacjonarne w trakcie edukacji, która trwa pięć lat i kończy się egzaminem magisterskim. Po ukończeniu studiów i odbyciu wymaganej praktyki zawodowej studenci mogą złożyć Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów oraz zarejestrować i złożyć wniosek do Ministra Zdrowia, który zobowiązuje się wydać Prawa do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Bardzo często po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich absolwenci decydują się realizować dodatkowe kursy, które zwiększają ich kompetencje zawodowe. Ze względu na obszerność materiału, kierunek fizjoterapia w Łodzi nie może być podzielony na dwa komplementarne cykle kształcenia, to znaczy na studia licencjackie i magisterskie.

Jaka praca po kierunku fizjoterapia w Łodzi?

Kierunek fizjoterapia w Łodzi umożliwia podjęcie pracy w bardzo różnych miejscach, a także daje wiele możliwości rozwoju. Studenci przygotowywani są do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, to znaczy w szpitalach o różnym profilu, w specjalistycznych przychodniach, poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych, w przychodniach wielospecjalistycznych, w ośrodkach i sanatoriach rehabilitacyjnych, w ośrodkach opieki paliatywnej, w domach opieki społecznej, w innych placówkach opiekuńczych.

Abiturienci pracują w placówkach oświatowych, na przykład w przedszkolnych i międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej i ośrodkach wychowawczo-rehabilitacyjnych, w zakładach pracy chronionej i przy prowadzeniu warsztatów terapii zajęciowej, w publicznych i niepublicznych placówkach, które prowadzą działalność w zakresie sportu niepełnosprawnych, w szkołach wyższych i medycznych studiach zawodowych fizjoterapii, w placówkach sportowych, na przykład w klubowych gabinetach odnowy biologicznej, w przychodniach sportowo-lekarskich, w centralnych ośrodkach sportu, w jednostkach, które prowadzą działalność prozdrowotną, na przykład w ogniskach TKKF, w ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej, w gabinetach masażu, terapii manualnej i usprawniania, w fitness centrach.

Studia medyczne w zakresie fizjoterapii pozwalają zajmować się kinezyterapią, terapią manualną, masażem leczniczym, fizjoterapią, fizykoterapią, fizjoterapią kliniczną, fizjoterapią kliniczną w dysfunkcjach narządu ruchu, fizjoterapią kliniczną w chorobach narządów wewnętrznych, kształceniem ruchowym i nauczaniem ruchu. Absolwenci zatrudniani są przede wszystkim w ośrodkach dla niepełnosprawnych, w zakładach opieki leczniczej, w placówkach ochrony zdrowia, w placówkach, które prowadzą działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych i adaptacyjnej aktywności ruchowej, w zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, w gabinetach masażu, w ośrodkach sportowych, w ośrodkach rehabilitacyjnych.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek fizjoterapia w Łodzi?

W procesie rekrutacji na kierunek fizjoterapia w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

 

Studia w Łodzi na kierunku fizjoterapia figurują na liście jednych z najpopularniejszych, które umożliwiają pracę w jednym z najbardziej pożądanych zawodów medycznych. Kandydatów na jedno miejsce jest wielu, ale nawet na studiach niestacjonarnych liczba miejsc jest ograniczona.

W przypadku studiów niestacjonarnych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości. Szczegółowe informacje odnoszące się do rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek fizjoterapia w Łodzi?

Kierunek fizjoterapia w Łodzi jest jednym z najczęściej wybieranych, ponieważ branża fizjoterapeutyczna coraz prężniej się rozwija. Studia medyczne tego typu są przeznaczone dla osób z odpowiednimi predyspozycjami. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w przyszłości pragniesz pomagać ludziom w pokonywaniu ich fizycznych trudności?
 • Czy masz dobrą kondycję fizyczną?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia w Łodzi w ramach fizjoterapii są właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest wielu chętnych nawet na studiach niestacjonarnych. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi.

Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. W przypadku studiów stacjonarnych pod uwagę bierze się także przedmioty dodatkowe. Szczegółowe informacje odnoszące się do rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Pamiętaj także o tym, że w przypadku kierunku fizjoterapia i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Jakie opinie mają studia na kierunku fizjoterapia w Łodzi?

Studia medyczne w Łodzi w zakresie fizjoterapii uchodzą za jedne z najtrudniejszych i najbardziej wymagających.

Kornel, student trzeciego roku studiów magisterskich, stwierdził:

Urazy fizyczne prawie w każdym wypadku są traumatyczne. Nie jesteśmy psychologami, ale pragniemy pomagać ciału naszych pacjentów w dążeniu do doskonałości. Każdy z nas zasługuje na to, by właściwie funkcjonować i by czuć się sobą. Kierunek jest wymagający, ale daje wiele satysfakcji.

Kierunki medyczne w Łodzi

farmacja
położnictwo
Rozwiń

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FIZJOTERAPIA

Komentarze (0)