Pedagogika studia niestacjonarne Poznań

Pedagogika studia niestacjonarne Poznań

Pedagogika studia niestacjonarne Poznań

Studia niestacjonarne w Poznaniu

na kierunku pedagogika

Odkryj pedagogikę w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Pedagogika - studia niestacjonarne Poznań | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku pedagogika w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznych - Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika studia niestacjonarne Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek pedagogika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie pedagogika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 5 lat
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Ile kosztują studia na kierunku Pedagogika w Poznaniu

Decydując się na jakiekolwiek studia w Poznaniu, odbywane w trybie niestacjonarnym, powinieneś pamiętać o tym, że edukacja wiąże się z opłatami. Ich wysokość jest uzależniona od ustaleń każdej z poznańskich uczelni, dlatego przed rekrutacją należy zapoznać się ze szczegółowymi ustaleniami. W ten sposób dowiesz się także o ewentualnych promocjach i zniżkach oraz możliwości rozłożenia płatności na kilka rat.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Pedagogika w Poznaniu - zasady rekrutacji

Gdzie studiować na kierunku pedagogika (niestacjonarne) w Poznaniu?

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika (niestacjonarne) w Poznaniu

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

Jak wyglądają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Pedagogika w Poznaniu

Janusz Korczak, jeden z najwybitniejszych polskich pedagogów powiedział kiedyś: „Wszystko, co osiągnięte tresurą, naciskiem, przemocą jest nietrwałe, niepewne, zawodne”. Sentencja ta powinna przyświecać pracy każdemu praktykowi pedagogiki, zarówno podczas edukowania dzieci i młodzieży, jak również resocjalizacji osób dorosłych.

Pedagogika jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki, która zajmuje się głównie procesami związanymi z mechanizmami wychowania oraz kształcenia ludzi w każdym wieku. Wielu osobom wydaje się, że wychowanie dotyczy jedynie najmłodszych. Niezaprzeczalnym faktem jest, że dzieciństwo ma ogromny wpływ na kształtowanie sylwetki dorosłego człowieka, jednak procesy wychowawcze dotyczą ludzi na przestrzeni całego życia.

Studia pedagogiczne są popularną i bardzo atrakcyjną propozycją kształcenia dla absolwentów szkół średnich, którzy są zainteresowani naukami humanistycznymi i społecznymi, a ponadto chcieliby zająć się w przyszłości wdrażaniem konkretnych działań kształcących całe pokolenia, w zależności od wybranej specjalizacji. Pedagogikę w trybie stacjonarnym oraz zaocznym możesz podjąć między innymi w Poznaniu.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Pedagogika jest jednym z najwcześniej powstałych dziedzin kształcenia i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Uczelnie w Poznaniu, które wprowadziły te studia do zbioru oferowanych kierunków, różnią się programem nauczania, dlatego prawdopodobnie spotkasz się ze zróżnicowanymi pod względem przedmiotów i specjalności programami kształcenia.

Zarówno blok wykładów teoretycznych, jak i zajęć praktycznych na każdej z placówek edukacyjnych, powstał w celu uposażenia przyszłych absolwentów w szerokie kompetencje kierunkowe, dzięki którym będą mogli podjąć w sposób profesjonalny pracę w wybranym zawodzie. Jeśli zdecydujesz się na studiowanie Pedagogiki, być może spotkasz się z następującymi przedmiotami:

 • elementy statystyki,
 • psychologia społeczna,
 • metodologia badań pedagogicznych,
 • socjologia rodziny i wychowania,
 • pedagogika społeczna,
 • metodyka terapii zajęciowej.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku pedagogika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pedagogika w Poznaniu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

 

Nie ulega wątpliwości, że na początkowych etapach życia człowieka, to pedagodzy oraz rodzice mają największy wpływ na ich wychowanie, kształtowanie prawidłowych wzorców, osobowości oraz charakteru. Dzieciństwo jest również czasem, w którym doznane traumy przyczyniają się do rozwoju zaburzeń psychicznych w dorosłości. Dlatego każdy przyszły pedagog powinien być pewien swojej decyzji w kwestii dziedziny kształcenia, a ponadto wykazywać kilka elementarnych wrodzonych predyspozycji.

Zatem czy istnieje coś takiego, jak profil idealnego kandydata na ten kierunek? Prawdopodobnie nie, jednak jeśli marzysz rozpoczęciu Pedagogiki w Poznaniu, zastanów się, czy posiadasz duże pokłady empatii, lubisz kontakt z drugim człowiekiem, nie boisz się wyzwań, spowodowanych pracą z młodzieżą z trudnych środowisk. Jeżeli tak, to Pedagogika prawdopodobnie będzie najlepszym wyborem!

Niektóre uczelnie w Poznaniu zdecydowały się na zaoferowanie możliwości podjęcia wybranych kierunków studiów w trybie stacjonarnym oraz zaocznym. Chociaż pierwsza z opcji zazwyczaj jest chętniej wybierana przez kandydatów, to coraz więcej z nich decyduje się an weekendowy charakter kształcenia, zapewniany przez niestacjonarny tryb studiów. Zatem jeżeli z jakichś powodów wolałbyś pobierać naukę w ramach kilkugodzinnych zjazdów, odbywających się najczęściej co dwa lub trzy tygodnie, powinieneś zdecydować się na Pedagogikę w trybie zaocznym. Pamiętaj, że decydując się na opisywany tryb, zobowiążesz się do wnoszenia regularnych opłat za czesne.

 

4. Program studiów

Studenci Pedagogiki, niezależnie od wybranego trybu kształcenia, uczą się niezbędnej teorii, dzięki której poznają historię kształtowania nauki, dowiadują się, jakie dziedziny miały wpływ na powstanie głównych założeń pedagogicznych, a także zgłębiają podstawową wiedzę z takich obszarów, jak na przykład psychologia, filozofia, czy logika. W trakcie nauki na studiach, przyszli absolwenci wybiorą konkretną specjalność, która nakieruje ich edukację na najbardziej pożądany przez nich tor. Prawdopodobnie będziesz mógł rozważyć wybór na przykład:

 • Pedagogiki resocjalizacyjnej,
 • Pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,
 • Terapii zajęciowej,
 • Edukacji poprzez sztukę.

 

Warsztatowe zajęcia praktyczne wprowadzą cię w świat pracy z ludźmi w różnym wieku, którzy zmagają się z różnymi nieprzystosowaniami społecznymi oraz wymagają resocjalizacji. Pedagogika to również praca z dziećmi w przedszkolach i początkowych latach szkoły podstawowej. Dlatego będziesz miał okazję dowiedzieć się, w jaki sposób prezentować im materiał dydaktyczny, aby został dobrze zrozumiany. Kończąc Pedagogikę, zapewniasz sobie szerokie wykształcenia oraz możliwości kształtowania swojej kariery zawodowej.

Ile trwają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Pedagogika w Poznaniu

Studia na kierunku pedagogika w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Całokształt edukacji w ramach poznańskiej Pedagogiki jest podzielony pomiędzy dwoma komplementarnymi etapami. Pierwszy z nich trwa trzy lata, a jego absolwenci uzyskują tdyplom licencjata. Studia magisterskie drugiego stopnia mają charakter dwuletniego cyklu kształcenia. Warto rozważyć podjęcie obu trybów, aby dać sobie szansę na zyskanie szerokich możliwości zawodowych.

Jaka praca po studiach niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Pedagogika w Poznaniu

Kandydaci na Pedagogikę często wybierają ten kierunek studiów ze względu na pewność znalezienia satysfakcjonującego i stabilnego zatrudnienia. Kształtowanie swojej przyszłości zawodowej rozpoczniesz tak naprawdę wraz z wyborem konkretnej specjalności na studiach. Jednak równie dobrze możesz pójść drogą zupełnie niezwiązaną z zawężoną tematyką kształcenia.

Absolwenci Pedagogiki znajdą zatrudnienie w takich placówkach oświatowych, jak na przykład przedszkola, szkoły podstawowe, świetlice środowiskowe, szkoły językowe oraz żłobki. Praca z małymi dziećmi wymaga cierpliwości, empatii i odpowiedniego przygotowania merytorycznego, które nabędziesz podczas edukacji na studiach.

Po ukończeniu opisywanego kierunku znajdziesz również zatrudnienie w placówkach związanych z resocjalizacją osób dorosłych i młodzieży. Jeżeli masz odpowiednie predyspozycje, będziesz mógł się zatrudnić w domach poprawczych, zakładach resocjalizacyjnych, karnych oraz więziennictwie. Ponadto odnajdziesz się w pracy w różnych zakładach związanych z diagnostyką określonych zaburzeń rozwojowych oraz w placówkach wychowawczych. Jak sam widzisz, możliwości zawodowe generowane przez ukończenie Pedagogiki są niezwykle obiecujące. Dzięki nim zapewnisz sobie pewną przyszłość finansową.

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika w Poznaniu

W procesie rekrutacji na kierunek pedagogika w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

Wymagania obowiązujące na Pedagogikę na poszczególnych uczelniach w Poznaniu mogą się nieco różnić, dlatego tak ważne jest zapoznanie się ze szczegółowymi postanowieniami kwalifikacyjnymi, które można znaleźć na stronie internetowej wybranego ośrodka akademickiego. Konkurs świadectw maturalnych najczęściej bierze pod uwagę następujące przedmioty: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pedagogika w Poznaniu

Rekrutacja na dowolny kierunek studiów powinna zostać poprzedzona odpowiednimi przygotowaniami, aby zyskać pewność, że podjęta edukacja będzie źródłem radości. Zatem jeżeli jeszcze nie zdecydowałeś się ostatecznie na Pedagogikę, pomyśl czy:

 • Dziedziny społeczne i humanistyczne szczególnie trafiają w twoje zainteresowania,
 • doceniasz istotę procesu wychowawczego,
 • jesteś empatyczny, a pomoc ludziom jest ci szczególnie bliska.

 

Jeżeli odpowiedziałeś pozytywnie przynajmniej na dwa z powyższych pytań, zdecydowanie powinieneś przygotować się do podjęcia Pedagogiki w Poznaniu. Aby dostać się na ten kierunek, należy zyskać odpowiednią liczbę punktów. Pierwszym ze sposobów ich uzyskania jest odpowiednio wczesne przygotowanie do rozszerzonego egzaminu maturalnego z przedmiotów wiodących, którymi w większości przypadków są: matematyka, język polski, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia. Jeśli natomiast uważasz się za jednostkę ponadprzeciętnie uzdolnioną, powinieneś rozważyć wzięcie udziału w olimpiadach przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim. Weź pod uwagę na przykład:

 • Olimpiadę Matematyczną,
 • Olimpiadę Biologiczną,
 • Olimpiadę Geograficzną,
 • Olimpiadę Historyczną,
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego.

 

W przypadku zdobycia tytułu laureata lub finalisty, najprawdopodobniej otrzymasz odgórnie stuprocentowy wynik z rozszerzonej matury z danego przedmiotu lub pierwszeństwo w aplikacji na Pedagogikę.

 

Zapisy na studia

Aby zarejestrować swoją kandydaturę na Pedagogikę w Poznaniu w trybie niestacjonarnym, należy odnaleźć na stronie internetowej wybranej placówki edukacyjnej formularz zgłoszeniowy. Jego rzetelne wypełnienie, wydrukowanie oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej w odgórnie ustalonej kwocie będzie równoznaczne z kwalifikacją na studia. Zwieńczenie całokształtu kwalifikacji nastąpi wraz z dostarczeniem wymaganych dokumentów. W większości przypadków będą to:

 • fotografia do legitymacji studenckiej,
 • kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • dowód osobisty,
 • formularz aplikacyjny ze strony internetowej uczelni.

Jakie opinie mają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Pedagogika w Poznaniu

Niektóre kierunki studiów w Poznaniu są wybierane szczególnie często. Doskonałym przykładem jest Pedagogika. Opinie studentów na temat kształcenia odzwierciedlają renomę tego kierunku.

Izabela, studentka drugiego roku Pedagogiki w Poznaniu, mówi:

„Spędzanie czasu z dziećmi zawsze sprawiało mi przyjemność. Ich świeże spojrzenie na świat i możliwość uczestniczenia w ich procesie wychowawczym są czymś wspaniałym. Dzięki Pedagogice kształcę się w najlepszej dla mnie dziedzinie. Dodatkowo studiuję w najpiękniejszym mieście Polski!”

Kierunki pedagogiczne w Poznaniu

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w Poznaniu

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Komentarze (0)