Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią - Katowice i woj. śląskie

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią - Katowice i woj. śląskie

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Odkryj kierunek pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią w Katowicach i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią studia Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią w Katowicach to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Śląskim w Katowiach w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią w Katowicach?

Kierunki studiów w Katowicach takie jak pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią wymagają od kandydatów pewnych umiejętności artystycznych. Kierunek jest na tyle oryginalny i kładzie nacisk na zupełnie nowe możliwości terapii, że wywołuje duże zainteresowanie osób pragnących realizować się w naukach pedagogicznych.

Kierunek realizowany jest w formie studiów drugiego stopnia, dlatego w procesie rekrutacyjnym uwzględniana jest przede wszystkim ocena na dyplomie ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz średnia ocen uzyskana na studiach. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, uczelnie mogą przeprowadzić konkurs świadectw. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Katowicach.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ARTETERAPIĄ KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA II STOPNIA


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią w Katowicach i woj. śląskim

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ARTETERAPIĄ?

Arteterapia to nowoczesne podejście, które umożliwia terapię przez sztukę. Techniki arteterapeutyczne obejmują sztuki plastyczne, muzyczne, filmowe i literackie i realizowane są w wymiarze terapeutycznym i animacyjnym (animacje czasu wolnego osób niepełnosprawnych). Arteterapia w pedagogice osób niepełnosprawnych stanowi główny obszar terapeutyczny, ale nie jest jednym zakresem kompetencji.

Studia pedagogiczne wymagają od kandydatów komunikatywności i cierpliwości oraz poczucia potrzeby przebywania z drugim człowiekiem oraz kształtowaniem go w tracie całego cyklu rozwoju. Osoby niepełnosprawne wymagają odpowiedniego podejścia i dostosowanych do nich form kształcenia. Arteterapia z kolei stawia na rozwój przez sztukę, dlatego kandydaci muszą wykazywać predyspozycje manualne i uzdolnienia artystyczne.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią w Katowicach realizowane są w ramach drugiego stopnia. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią to nowoczesny pomysł na to, jak pomóc osobom nieprzystosowanym do życia w społeczeństwie i wykorzystać przy tym sztukę i zdolności manualne. Studia pedagogiczne tego typu możesz realizować na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej.

Program kształcenia wypełniony jest zajęciami nie tylko natury dydaktycznej czy psychologiczno-społecznej, ale i zajęciami artystycznymi. Siatka zajęć obfituje w takie przedmioty jak na przykład:

 • taniec i ruch w terapii
 • psychologiczne aspekty niepełnosprawności intelektualnej
 • teoretyczne podstawy arteterapii
 • komunikacja alternatywna osób z dysfunkcją słuchu
 • podstawy grafiki i struktury wizualne

 

Przyszli studenci muszą swobodnie poruszać się w świecie sztuki, zwłaszcza tańca, muzyki czy rysunku.

Ile trwają studia na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią w Katowicach?

Studia na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią w Katowicach trwają 2 lata (studia II stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ARTETERAPIĄ?

Studia w Katowicach na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią dają bardzo wiele możliwości zatrudnienia. Absolwenci pracują przede wszystkim w placówkach resortu oświaty, to znaczy w:

 • przedszkolach
 • szkołach
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • specjalistycznych poradniach opiekuńczych,edukacyjnych i terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

Absolwenci odnajdują się również w pracy w placówkach resortu pracy i polityki społecznej. Prowadzą warsztaty terapii zajęciowej, zatrudniani są w domach pomocy społecznej, dziennych ośrodkach wsparcia, w ośrodkach, które nakierowane są na opiekę i rehabilitację społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną. Specjalizują się przede wszystkim w pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną z uwzględnieniem realizacji zajęć i działań o charakterze arteterapeutycznym.

Gdzie studiować na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią w Katowicach i woj. śląskim?

 

STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ARTETERAPIĄ - ważne informacje

pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterpią studia

studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskie

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


 

Komentarze (0)