Bezpieczeństwo narodowe - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Bezpieczeństwo narodowe - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Bezpieczeństwo narodowe - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Trójmieście

bezpieczeństwo narodowe

Odkryj bezpieczeństweo narodowe w Gdańsku, Gdyni i w Sopocie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo narodowe studia Gdańsk, Gdynia, Sopot (Trójmiasto)

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo narodowe - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek bezpieczeństwo narodowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo narodowe jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Jednostka prowadząca

Politologia stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku politologia

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo narodowe w Trójmieście?

Aby zostać studentem kierunku bezpieczeństwo narodowe powinieneś zdać egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów dodatkowych. Dodatkowym atutem będą punkty uzyskane za udział w konkursach i olimpiadach naukowych. 
Wszyscy kandydaci muszą pamiętać o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów. Najczęściej to: podanie o przyjęcie na studia, zdjęcia legitymacyjne oraz świadectwo maturalne.
 
W procesie rekrutacji na studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
 • geografia,
 • historia,
 • język obcy.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo narodowe w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Gdańsku | gdyni | sopocie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE?

Osiągnięcie stanu stabilnej sytuacji narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego, powinno być priorytetem władzy każdego państwa na świecie. Jako że jest to niezwykle złożone zagadnienie, to wymaga także kompleksowego podejścia, będącego gwarancją powodzenia i uzyskania zadowalających rezultatów. Odpowiedzią na tego typu potrzeby jest kierunek bezpieczeństwo narodowe w Trójmieście, który kształci specjalistów potrafiących reagować na różnorodne zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz podejmować niezbędne działania prewencyjne i naprawcze.
Idealnymi kandydatami na studia wojskowe będą osoby o wszechstronnych zainteresowaniach z obszaru nauk społecznych, politycznych i gospodarczych. Dodatkowym atutem będzie znajomość obecnej sytuacji krajowej, jak i międzynarodowej. Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki, to studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe powinny być twoim wyborem.
 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Choć studia wojskowe cechują się wymagającym programem nauczania, to wciąż wzbudzają duże zainteresowanie studentów, którzy chcą uzyskać przyszłościowe wykształcenie. Biorąc pod uwagę te czynniki, uczelnie w Trójmieście coraz częściej decydują się na wprowadzenie ich do swoich ofert.
Obecnie kierunek bezpieczeństwo narodowe możesz studiować na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej. Dokładnie przeanalizuj wszystkie dostępne opcje, tak aby wybrać te najlepszą i najbardziej dopasowaną do twoich potrzeb.
Program nauczania będzie oscylować wokół nauk:
 • społecznych 
 • socjologicznych
 • politycznych
 • administracyjnych
 • historycznych

 

Studenci będą mieli okazję rozwinąć swoją wiedzę z obszaru współczesnej polityki i sytuacji międzynarodowej oraz roli Polski w polityce światowej. Co więcej, zdobędziesz cenne kompetencje związane z zastosowaniem procedur bezpieczeństwa i zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Oprócz bloku podstawowego, w programie znajdą się rozwijające przedmioty fakultatywne, koła naukowe i pasjonujące wymiany studenckie, dzięki którym pogłębisz swoją wiedzę i zyskasz dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

Ile trwają studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Trójmieście

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo narodowe w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE?

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo narodowe w Trójmieście będą mieli wiele ciekawych możliwości rozwoju zawodowego. Po ukończeniu studiów bez problemu znajdziesz zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich w rożnego rodzaju:

 • instytucjach
 • korporacjach
 • przedsiębiorstwach

 

Co więcej, idealnie odnajdziesz się jako pracownik jednostek administracji publicznej i państwowej, a także organizacji polityczno-społecznych. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości ze służbami państwowymi, między innymi Policją, Strażą Graniczną czy Strażą Miejską.

Dobrym pomysłem może być zatrudnienie w Służbach Kontrwywiadu Wojskowego lub Agencji Wywiadu. Odpowiednie umiejętności i wiedza sprawią, że odnajdziesz się także jako członek zespołów reagowania kryzysowego czy agencji wojskowych.

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

Komentarze (0)