Anglistyka - Lublin

Anglistyka - Lublin

Anglistyka - Lublin

Studia w Lublinie

anglistyka

Odkryj kierunek anglistyka w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Anglistyka studia Lublin 2021 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Anglistyka w Lublinie to studia licencjackiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Anglistyka - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek anglistyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Anglistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku anglistyka

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek anglistyka w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku anglistyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język angielski
 • język polski

 

Jednak zanim pomyślisz o kształtowaniu swojej przyszłości zawodowej, powinieneś zadbać o gruntowne przygotowanie do egzaminu maturalnego, dzięki czemu zwiększysz swoje szanse na rozpoczęcie anglistyki w Lublinie.

Język polski, język angielski to przedmioty, na które powinieneś zwrócić szczególną uwagę. Odwiedź stronę internetową wybranej uczelni tuż przed rekrutacją, aby uniknąć ewentualnych rozczarowań wynikających z niewiedzy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Anglistyka w Lublinie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ANGLISTYKA LUBLIN STUDIA I STOPNIA

ANGLISTYKA LUBLIN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ANGLISTYKA LUBLIN STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku anglistyka w Lublinie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANGLISTYKA?

 

Nie ulega wątpliwości, że język angielski jest najbardziej uniwersalną mową świata. Opanowanie tego języka z dużym prawdopodobieństwem pozwoli na porozumienie się z niemal każdym człowiekiem na dowolnym obszarze naszej kuli ziemskiej. Podczas gdy jedni aspirują jedynie do opanowania języka angielskiego w stopniu podstawowym, inni podejmują studia w Lublinie na kierunku anglistyka, dzięki czemu zwiększają swoje szanse na współczesnym rynku pracy w dowolnej branży – warunkiem zatrudnienia na większości stanowisk jest władanie angielskim w sposób komunikatywny.

Studia filologiczne są najbardziej typowym przedstawicielem nauk humanistycznych. W praktyce oznacza to, że większość przedmiotów obecnych w siatce kształcenia bazuje na przedmiotach takich jak gramatyka, fonetyka i fonologia konkretnego języka, a uzupełnienie stanowią wiadomości historyczne oraz z obszaru wiedzy o społeczeństwie. Dlatego też anglistyka będzie kierunkiem idealnym dla wszystkich urodzonych humanistów, zainteresowanych dziedzinami społecznymi, pogłębianiem posiadanej wiedzy historycznej oraz kulturowej na temat anglojęzycznych obszarów geograficznych. Niektórzy ludzie posiadają wrodzoną zdolność do łatwego i szybkiego przyswajania słówek i regułek gramatycznych – posiadanie takich predyspozycji okaże się dodatkowym atutem na studiach językowych. Jeżeli marzysz o rozpoczęciu anglistyki w Lublinie, aplikuj w najbliższym możliwym terminie, a prawdopodobnie wybierzesz najlepszą edukację dopasowaną do swoich potrzeb.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku anglistyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku anglistyka w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Filologiczne kierunki studiów w Lublinie to nie tylko opanowywanie kolejnych, coraz bardziej specjalistycznych słów i zwrotów, ale również:

 • nauka o dorobku kulturowym i literackim danego rejonu
 • zgłębianie historii wybranego języka
 • doskonalenie posiadanych kompetencji interpersonalnych w celu podejmowania efektywnej współpracy grupowej

 

Decydując się na anglistykę w Lublinie, zapewniasz sobie szansę na zdobycie wszystkich wymienionych aspektów wiedzy, dzięki czemu staniesz się prawdziwym ekspertem w swojej dziedzinie. Ponadto staniesz przed wyborem jednej z kilku pragmatycznych specjalności, która ukierunkuje twoją naukę na najbardziej właściwy tor.

Ile trwają studia na kierunku anglistyka w Lublinie?

Studia na kierunku Anglistyka w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia).

Gdzie studiować na kierunku anglistyka w Lublinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek anglistyka w Lublinie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ANGLISTYKA?

Jaką pracę będziesz mógł zdobyć jako absolwent anglistyki? W związku z tym, że wszystkie uczelnie w Lublinie stawiają na wszechstronne wykwalifikowanie grona przyszłych absolwentów, to po ukończeniu anglistyki zyskasz szansę na zatrudnienie w najbardziej odpowiedniej dla ciebie branży. Jeżeli cenisz sobie kontakt z drugim człowiekiem, a przekazywanie posiadanej wiedzy będzie źródłem satysfakcji, zatrudnisz się w:

 • placówkach oświatowych, takich jak: przedszkola, szkoły, czy uczelnie wyższe
 • biurach tłumaczeniowych
 • szkołach językowych
 • międzynarodowych korporacjach, zajmujących się handlem i dystrybucją produktów i usług na rynku międzynarodowym 

 

Ponadto zyskasz szansę na otworzenie własnej działalności gospodarczej, o ile posiadasz tak zwaną smykałkę do biznesu.

Kierunki filologiczne w Lublinie

Rozwiń

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

  

Komentarze (0)