Germanistyka - Lublin

Germanistyka - Lublin

Germanistyka - Lublin

Studia w Lublinie

germanistyka

Odkryj kierunek germanistyka w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Germanistyka studia Lublin 2021 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Germanistyka w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Germanistyka - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek germanistyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Germanistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek germanistyka w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku germanistyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język polski
 • język obcy

Humanistyczne kierunki studiów w Lublinie w głównej mierze bazują na przedmiotach społecznych, dlatego właśnie one odegrają główną rolę podczas procesu rekrutacyjnego na tamtejszą germanistykę.

Jako przyszły kandydat, który chciałby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie statusu studenta, powinieneś podjąć przygotowania do następujących przedmiotów maturalnych, najlepiej na poziomie rozszerzonym: języka obcego, języka polskiego.

Zapoznaj się z regulaminem wybranej uczelni, żeby uniknąć niedoinformowania – procedury mogą się różnić w zależności od danej placówki oraz ulegać pewnym zmianom w czasie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Germanistyka w Lublinie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GERMANISTYKA LUBLIN STUDIA I STOPNIA

GERMANISTYKA LUBLIN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GERMANISTYKA LUBLIN STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku germanistyka w Lublinie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GERMANISTYKA?

 

Współczesne nastawienie na integrację pomiędzy mieszkańcami państw całego świata oraz dynamiczny rozwój handlu, branży logistycznej i transportowej sprawia, że wielu pracodawców oczekuje od potencjalnych pracowników biegłego władania przynajmniej dwoma językami obcymi. Fakt ten skłania młodych ludzi do poszerzania swoich kompetencji językowych podczas edukacji na interesujących ich filologiach. Studia filologiczne na kierunku germanistyka oferują wszechstronne wykształcenie, które odnosi się do praktycznych umiejętności językowych, pozwalających na komunikatywne operowanie językiem niemieckim oraz szeroko rozumianej kultury państw niemieckojęzycznych. Lublin jest jednym z miast, w których możesz rozpocząć germanistykę.

Germanistyka to zgodnie z powszechnie pojętą definicją, dziedzina nauki zajmująca się w sposób szczegółowy językiem niemieckim oraz dorobkiem kulturowym i literackim państw niemieckojęzycznych. Studia w Lublinie na kierunku germanistyka cieszą się dość dużą popularnością, jednak bez wątpienia nie każdy kandydat powinien zgłaszać swoją aplikację. Germanistyka jest kierunkiem wymagającym sporego zaangażowania w sukcesywne zgłębianie materiału z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Jeżeli jesteś ich miłośnikiem, ludzie powtarzają ci, że masz wrodzony talent do nauki języków obcych, żywo interesujesz się dowolnym aspektem niemieckiej kultury i literatury, a ponadto kariera filologa niemieckiego jest dla ciebie spełnieniem marzeń, to studia na kierunku germanistyka w Lublinie powinny okazać się strzałem w dziesiątkę!

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku germanistyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku germanistyka w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia, prezentowany przez poszczególne uczelnie w Lublinie, niezależnie od tego, jakiego kierunku studiów dotyczy, gwarantuje przyszłym absolwentom odnalezienie idealnego dla siebie miejsca na współczesnym rynku pracy, dzięki uzyskanym kompetencjom kierunkowym. Podejmując germanistykę, gwarantujesz sobie uzyskanie wszechstronnej wiedzy teoretycznej o języku niemieckim. Udział w praktycznych zajęciach warsztatowych pozwoli ci na szlifowanie dykcji i akcentu, a liczne projekty grupowe rozwiną posiadane przez ciebie kompetencje interpersonalne w jeszcze większym stopniu. Przyszli absolwenci germanistyki poznają:

 • kulturę niemiecką
 • literaturę niemiecką
 • historię kształtowania Niemiec

Ile trwają studia na kierunku germanistyka w Lublinie?

Studia na kierunku Germanistyka w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GERMANISTYKA?

W zależności od wybranej podczas edukacji na studiach specjalności, absolwenci germanistyki mogą pomyśleć o kształtowaniu swojej przyszłości zawodowej na kilka różnych sposobów. Absolwenci germanistyki będą mogli zdecydować się na podjęcie pracy w:

 • biurach tłumaczeniowych
 • szkołach językowych
 • placówkach oświatowych na stanowisku nauczyciela lub wykładowcy akademickiego
 • świetlicach środowiskowych
 • międzynarodowych korporacjach związanych z handlem i dystrybucją produktów i usług na rynek niemiecki
 • sądownictwie na stanowisku tłumacza przysięgłego, jeśli zdecydujesz się na wykonanie odpowiednich kursów po studiach

Gdzie studiować na kierunku germanistyka w Lublinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek germanistyka w Lublinie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek germanistyka w Lublinie?

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

GERMANISTYKA - ważne informacje

germanistyka studia

studia filologiczne w Lublinie

studia filologiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki filologiczne w Lublinie

Rozwiń

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

  

Komentarze (0)