Pedagogika specjalna - Lublin

Pedagogika specjalna - Lublin

Pedagogika specjalna - Lublin

Studia w Lublinie

pedagogika specjalna

Odkryj kierunek pedagogika specjalna w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Pedagogika specjalna studia Lublin 2021 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Pedagogika specjalna w Lublinie to studia magisterskie lub jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika specjalna - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek pedagogika specjalna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 5 lat
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika specjalna w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika specjalna najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • dowolny przedmiot
 • język polski
 • język obcy

 

Wymagania, jakie obowiązują studia w Lublinie na kierunku pedagogika specjalna, nie powinny być dla nikogo zaskoczeniem, bowiem przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji są spójne z charakterem przyszłego kształcenia na studiach.

Jeżeli na poważnie rozważasz rozpoczęcie tego kierunku, przygotuj się do matury z matematyki, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, biologii, historii oraz filozofii. Nie zapomnij również o sprawdzeniu bieżących ustaleń rekrutacyjnych, które znajdziesz na stronie internetowej wybranej wcześniej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika specjalna w Lublinie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA SPECJALNA LUBLIN STUDIA II STOPNIA

PEDAGOGIKA SPECJALNA LUBLIN STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA SPECJALNA LUBLIN STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA SPECJALNA LUBLIN STUDIA NIESTACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU

 

Pedagogika specjalna różni się od „zwykłej” pedagogiki tym, że w najbliższym spektrum zainteresowania tej dziedziny znajdują się osoby doświadczające różnorakich trudności rozwojowych, wynikających na przykład z niemożności dostosowania do panujących norm i reguł, czy radzenia sobie z problemami dnia codziennego. Pedagogika specjalna jest kierunkiem popularnym i niezwykle potrzebnym wielu ludziom, dlatego nacisk stawiany na profesjonalne wykwalifikowanie sztabu specjalistów jest szczególnie istotny. Studia pedagogiczne na opisywanym kierunku możesz rozpocząć między innymi na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Pedagogiczne kierunki studiów w Lublinie można zaliczyć do zbioru nauk interdyscyplinarnych, korzystających z kilku podstawowych dziedzin kształcenia, które mimo łączących ich zależności, są całkowicie osobne. Studenci mają okazję zmierzyć się z zagadnieniami psychologicznymi, socjologicznymi, a także dotyczącymi resocjalizacji i podstaw biologicznego funkcjonowania człowieka. Jeśli nie posiadasz wrodzonych zdolności do nauki wymienionych dziedzin, twoja empatia nie jest rozwinięta na tyle, aby zrozumieć skomplikowane sytuacje życiowe i motywy zachowania potencjalnych podopiecznych, a dyscypliny humanistyczne i społeczne nie są spójne z twoimi predyspozycjami, to najprawdopodobniej pedagogika specjalna nie jest odpowiednim kierunkiem dla ciebie. W przeciwnym razie bez wahania aplikuj na wybraną uczelnię, która oferuje opisywany kierunek.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedagogika specjalna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pedagogika specjalna w Lublinie realizowane są w ramach drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. Studia jednolite magisterskie trwają 5 lat.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Lublinie tworzą oferowany program nauczania na podstawie odgórnie ustalonych wymogów, które powstały w celu dopasowania siatki kształcenia do aktualnych wymagań wynikających ze specyfiki współczesnego rynku pracy. Jako student pedagogiki specjalnej poznasz teorię takich dziedzin, jak:

 • filozofia
 • psychologia
 • logika
 • historia pedagogiki

 

Wszystko po to, abyś zrozumiał główne założenia, które zdeterminowały ostateczny wygląd tej interdyscyplinarnej dziedziny. Ponadto wzbogacisz posiadane kompetencje interpersonalne dzięki licznym projektom grupowym, dowiesz się w jaki sposób udzielać profesjonalnej pomocy ludziom w potrzebie, zgłębisz najważniejsze zasady etyki zawodowej, żebyś mógł wystrzegać się błędów, mających przełożenie na funkcjonowanie podopiecznych, a podczas praktycznych zajęć warsztatowych poznasz specyfikę pracy absolwentów pedagogiki specjalnej w miejscach ich zatrudnienia.

Ile trwają studia na kierunku pedagogika specjalna w Lublinie?

Studia na kierunku Pedagogika specjalna w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA?

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent pedagogiki specjalnej w Lublinie? W:

 • placówkach resocjalizacyjnych
 • domach dziecka
 • więziennictwie
 • placówkach oświatowych takich jak szkoły, czy świetlice środowiskowe
 • jednostkach administracyjnych, zajmujących się prawną kwestią działania instytucji związanych z udzielaniem pomocy pedagogicznej
 • mass-mediach
 • wydawnictwach prasowych
 • jako wsparcie merytoryczne dla naukowych materiałów

Gdzie studiować na kierunku pedagogika specjalna w Lublinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika specjalna w Lublinie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika specjalna w Lublinie?

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA - ważne informacje

pedagogika specjalna studia

studia pedagogiczne w Lublinie

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki pedagogiczne w Lublinie

Rozwiń

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)