Matematyka - Wrocław

Matematyka - Wrocław

Dodaj do ulubionych

Matematyka studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku matematyka we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Wrocławskim, Politechnice Wrocławskiej w trybie stacjonarnym. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Matematyka - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek matematyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie matematyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Matematyka i statystyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku matematyka i statystyka

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek matematyka we Wrocławiu?

Kierunek matematyka we Wrocławiu wzbudza bardzo duże zainteresowanie kandydatów na studia. Zasady rekrutacyjne uwzględniają zdawanie wyłącznie na poziomie rozszerzonym matematyki, a z przedmiotów dodatkowych: fizyki, fizyki i astronomii bądź informatyki. Oczywiście musisz zdać także obowiązkowe przedmioty maturalne: język polski, język obcy nowożytny, matematykę.

Dodatkowych punktów lub zwolnienie z egzaminu maturalnego zapewnią Ci wysokie wyniki uzyskane w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Zweryfikuj ustalenia kwalifikacyjne na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu. Pamiętaj, że w zależności od wybranej uczelni wymagania mogą się nieco różnić.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Matematyka w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MATEMATYKA WROCŁAW STUDIA I STOPNIA

MATEMATYKA WROCŁAW STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MATEMATYKA WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MATEMATYKA?

Georg Cantor uważał, że „istota matematyki zawiera się w jej wolności”. Matematyka kształtuje nie tylko nauki ścisłe, ale i humanistyczne. Jej źródło odnaleźć można w mechanice klasycznej, mechanice statycznej, ekonomii, lingwistyce matematycznej, teorii gier, a nawet w politologii w przypadku teorii głosowań.

Studia matematyczne wymagają szczególnego obycia w matematyce i swego rodzaju potencjału, który pozwoli w najwyższym stopniu zgłębiać tajniki wiedzy w tej dziedzinie nauki. Uczelnie we Wrocławiu wspierają swoich studentów i pomagają im nadrobić matematyczne zaległości. Matematyka wymaga także zainteresowania informatyką i nowościami technologicznymi. Jest to bardzo ważny kierunek teoretyczny, który swoją wiedzą wspiera niemal wszystkie dziedziny nauk ścisłych i techniki.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku matematyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku matematyka we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Matematyka nie bez powodu nazywana jest królową nauk. To na niej bazuje bardzo wiele innych dziedzin nauki jak, chociażby informatyka. Uczelnie we Wrocławiu, które mają w swojej ofercie studia matematyczne, znajdziesz poniżej. Program kształcenia w zakresie matematyki realizują najlepsi w swojej dziedzinie specjaliści, którzy kreują młode pokolenia matematyków, analityków i programistów.

Studenci uczęszczają na takie przedmioty jak na przykład:

 • algebra liniowa
 • analiza matematyczna
 • kombinatoryka
 • programowanie
 • modelowanie statystyczne w zarządzaniu wierzytelnościami masowymi
 • programowanie i analiza danych
 • wstęp do arytmetyki
 • inżynieria finansowa

 

Program kształcenia opiera się na zajęciach matematycznych i informatycznych, które realizowane są w formie  ćwiczeń, laboratoriów, wykładów i seminariów.

Ile trwają studia na kierunku matematyka we Wrocławiu?

Studia na kierunku matematyka we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MATEMATYKA?

Absolwenci matematyki nie są powiązani jedynie z szeroko pojętą dydaktyką i pracą naukową. Studia we Wrocławiu umożliwiają zatrudnienie w charakterze aktuariusza, quanta, analityka ryzyka, analityka finansowego, statystyka, analityka bankowego, programisty, nauczyciela, naukowca. Poszczególne stanowiska zależą często od realizowanej specjalności. Studenci kształcą się szczegółowo w matematyce stosowanej, analizie danych, matematyce aktuarialno-finansowej, nauczycielskiej, teoretycznej, a także w ekonomii.

Absolwenci pracują także w:

 • instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych, statystycznych
 • ośrodkach badania opinii publicznej
 • instytucjach, w których stosowane są metody matematyczne (zarówno teoretyczne, jak i komputerowe)

 

Zatrudniani są jako analitycy giełdowi, analitycy kredytowi, doradcy emerytalni, analitycy baz danych, statystycy, analitycy ubezpieczeniowi, doradcy ubezpieczeniowi, pracownicy instytucji finansowych.

Gdzie studiować na kierunku matematyka we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek matematyka we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek matematyka we Wrocławiu?

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

MATEMATYKA - ważne informacje

matematyka studia

studia matematyczne i statystyczne we Wrocławiu

studia matematyczne i statystyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki matematyczne i statystyczne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)