Transport - Wrocław

Transport - Wrocław

Transport - Wrocław

Studia we Wrocławiu

transport

Odkryj kierunek transport we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Transport studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku transport we Wrocławiu to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Politechnice Wrocławskiej oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Transport - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek transport

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Transport stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Transport stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku transport

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek transport we Wrocławiu?

Kandydaci na studia logistyczne muszą spełniać określone wymogi rekrutacyjne. Najważniejsze są wyniki uzyskane z egzaminów z fizyki i matematyki, które warto zdać na poziomie rozszerzonym. Wszyscy maturzyści, którzy chcą dostać się na studia, muszą zdać także obowiązkowe przedmioty na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny).

Uczelnie we Wrocławiu biorą także pod uwagę wyniki uzyskane w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. Uczelnie prywatne przede wszystkim oczekują złożenia odpowiednich dokumentów w terminie. Zweryfikuj także, czy w przypadku kierunku technicznego, którym jest transport, musisz wykonać badania lekarskie, poświadczające zdolność do wykonywania zawodu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Transport w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TRANSPORT WROCŁAW STUDIA I STOPNIA

TRANSPORT WROCŁAW STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TRANSPORT WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

TRANSPORT WROCŁAW STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku transport w Mieście wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TRANSPORT?

Transport jest niejednokrotnie kluczowym elementem XXI wieku. Studia we Wrocławiu w tym zakresie skupiają się na projektowaniu, eksploatacji i zarządzaniu systemami transportowymi. Zapotrzebowanie na usługi logistyczne jest ogromne w dobie rozwijającego się przemysłu i turystyki, dlatego badania nad transportem, określanie użyteczności środków transportu oraz ich oddziaływanie na środowisko to przyszłościowy zakres badań.

Przyszli studenci muszą wykazywać zainteresowanie naukami ścisłymi. Ważna jest także orientacja w terenie i zorganizowanie. Transporty lądowe, morskie czy powietrzne wymagają nieustającej uwagi, zajmowania się prognozowaniem ich rozwoju i planowaniem systemów transportowych. Jeśli chcesz pracować w największych centrach logistycznych, wybierz kierunek przyszłości i studiuj transport.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku transport możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku transport we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają od 3 lat do 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Bez transportu i koncepcji logistycznych nasze życie byłoby niezwykle trudne. Przemieszczanie się, dostarczanie potrzebnych towarów na czas to tylko nieliczne elementy, które wspomagają turystykę, przemysł czy rolnictwo. Kierunek transport we Wrocławiu możesz realizować na wybranych wrocławskich uczelniach publicznych i prywatnych, których wykaz znajdziesz w dziale poniżej.

Program kształcenia wypełniony jest takimi przedmiotami jak na przykład:

 • podstawy projektowania środków transportu
 • elektrotechnika i elektronika
 • opakowania transportowe
 • dworce i przystanki pasażerskie
 • systemy zapewnienia bezpieczeństwa w pojazdach

 

W siatce zajęć znajdziesz przedmioty z zakresu zarządzania, projektowania czy logistyki. Teoretyczne kształcenie weryfikowane jest w trakcie praktyk zawodowych.

Ile trwają studia na kierunku transport we Wrocławiu?

Studia na kierunku transport we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TRANSPORT?

Absolwenci transportu mogą spodziewać się wielu możliwości zatrudnienia. Potrafią oni projektować proces eksploatacji środków transportu i systemów transportowych w zakresie użytkowania, zajmują się planowaniem funkcjonowania przedsiębiorstwa przewozowego, zgodnie z uwarunkowaniami technicznymi, handlowymi, prawnymi i społecznymi, określają wymagania dla systemu informatycznego, który wspomaga eksploatację określonego środka transportowego lub systemu transportowego.

Absolwenci pracują w: 

 • zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych
 • centrach logistycznych
 • logistyce transportu
 • infrastrukturze i ruchu kolejowym
 • eksploatacji lotniczej
 • transporcie przemysłowym
 • jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i zakładowego
 • zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu

Gdzie studiować na kierunku transport we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek transport we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek transport we Wrocławiu?

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

TRANSPORT - ważne informacje

transport studia

transport studia online

studia logistyka i transport we Wrocławiu

studia logistyka i transport w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Popularne kierunki logistyka i transport w mieście Wrocławiu

Kierunki logistyka i transport w mieście Wrocławiu

Popularne kierunki logistyka i transport niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)