Pedagogika resocjalizacyjna - Bydgoszcz

Pedagogika resocjalizacyjna - Bydgoszcz

Pedagogika resocjalizacyjna - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

pedagogika resocjalizacyjna

Odkryj kierunek pedagogika resocjalizacyjna w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Pedagogika resocjalizacyjna studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika resocjalizacyjna w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język polski
 • język obcy

 

Studia pedagogiczne w Bydgoszczy na kierunku pedagogika resocjalizacyjna wymagają od kandydatów spełnienia określonych wymogów kwalifikacyjnych. W rankingu punktowym uwzględniane są wyniki z obowiązkowych przedmiotów maturalnych, to znaczy z języka polskiego, języka obcego nowożytnego.

Uczelnie w Bydgoszczy biorą pod uwagę także wyniki uzyskane w ramach olimpiad i konkursów przedmiotowych. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni. 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Pedagogika resocjalizacyjna w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA?

 

Pedagogika resocjalizacyjna jest przeznaczona dla osób, które nie boją się wyzwań i czują powołanie do niesienia pomocy osobom nieumiejącym przystosować się do życia jako jednostka, jak i do życia w społeczeństwie. Absolwenci kierunku spotkają się z wieloma trudnymi przypadkami, zwłaszcza że będą mieli okazję pracować przede wszystkim w miejscach pełnych strachu i rozgoryczenia.

Jeśli kiedykolwiek marzyła Ci się praca w areszcie śledczym, schronisku dla nieletnich czy ośrodku socjoterapii, a Twoim życiowym celem jest opieka i wychowywanie ludzi zagubionych, będących w potrzebie, studia pedagogiczne z resocjalizacją są właśnie dla Ciebie. Od studentów wymaga się cierpliwości, empatii i odporności na stres, a przede wszystkim komunikatywności. Otwartość i życzliwość, a także zdrowe podejście do człowieka i jego problemów może okazać się zbawienne dla sytuacji, z którą się zmaga.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Ludzie często borykają się z niedostosowaniem społecznym. Czasem wydaje się, że nie ma powrotu na właściwą ścieżkę życia. Na szczęście istnieją osoby, które specjalizują się w resocjalizacji, a co za tym idzie – pomagają dostosować się do egzystencji w danej rzeczywistości. Kierunek pedagogika resocjalizacyjna w Bydgoszczy możesz realizować na wybranych uczelniach, a ich wykaz znajdziesz w dziale poniżej.

Studenci uczęszczają na zajęcia obejmujące zakresem zainteresowań pedagogikę, psychologię, a nawet socjologię. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • psychologia rozwoju i wychowania
 • socjologia edukacji
 • wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej
 • wprowadzenie do edukacji obywatelskiej
 • teoretyczne podstawy wychowania

 

Teoretyczne kształcenie wsparte jest wielogodzinną praktyką zawodową.

Ile trwają studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna w Bydgoszczy, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA?

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak pedagogika resocjalizacyjna przygotowują do zajmowania się osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, ponieważ w sposób szczególny oczekują one wsparcia i pomocy. Absolwenci zatrudniani są jako pedagodzy w szkołach podstawowych i zawodowych, ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych.

Absolwenci pracują w charakterze wychowawców w:

 • placówkach opiekuńczych 
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
 • placówkach pozaszkolnych, które oferują opiekę i wychowanie uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania

 

Możesz pracować również jako asystent rodzinny w ośrodkach pomocy społecznej, jako funkcjonariusz służby więziennej w aresztach śledczych i zakładach karnych, a także jako policjant służby prewencji.

Gdzie studiować na kierunku pedagogika resocjalizacyjna w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika resocjalizacyjna w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika resocjalizacyjna w Bydgoszczy?

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - ważne informacje

pedagogika resocjalizacyjna studia

studia pedagogiczne w Bydgoszczy

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)