Studia prawnicze Rzeszów

Studia prawnicze Rzeszów

Studia prawnicze Rzeszów

Największy wybór studiów

prawniczych w Rzeszowie

Odkryj kierunki prawnicze i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia prawnicze Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia prawnicze w Rzeszowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

STUDIA PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W RZESZOWIE - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Prawo stacjonarne, niestacjonarne jednolite

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie są studia prawnicze

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W RZESZOWIE

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na prawo

Rekrutacja na studia prawnicze w Rzeszowie nie wyróżnia się specjalnie od rekrutacji na inne kierunki studiów. Natomiast o czym warto pamiętać, to o corocznym obłożeniu list rekrutacyjnych na prawo przez dziesiątki tysięcy osób, czyli średnio przez kilkanaście osób na jedno miejsce. To sprawia, że na prawo wcale nie jest tak łatwo się dostać i należy się pochwalić bardzo dobrymi wynikami z matury.

Uczelnie różnią się od siebie, jeśli chodzi o ustalanie progów i przeliczników, natomiast przedmioty maturalne, które są uwzględniane przy rekrutacji, w większości przypadków są ujednolicone. Dlatego każdy, kto chce dostać się na studia prawnicze w Rzeszowie, na maturze powinien szczególną uwagę przykładać do nauki i zdobycia jak najlepszych wyników z matury pisemnej z języka polskiego i języka obcego, oraz jednego z dodatkowych przedmiotów do wyboru. Przedmiotami opcjonalnymi są tutaj: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia albo fizyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI NIESTACJONARNE W RZESZOWIE POLECANE DLA CIEBIE

KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W RZESZOWIE

STUDIA PRAWNICZE W RZESZOWIE - PODYPLOMOWE

A
C
D
E
M
N
P
S
U
W
Z
Rozwiń

Jak wyglądają studia prawnicze w Rzeszowie?

Patrząc na definicję w słowniku języka polskiego odkryjemy, że studia prawnicze mają na celu edukować studentów w tematyce ogółu przepisów i norm prawnych, które regulują stosunki między ludźmi danej społeczności.

W Polsce najważniejszy zbiorem przepisów prawnych jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i to ona reguluje hierarchię wszystkich innych aktów prawnych. Jako taka stoi nad ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, ustawami, rozporządzeniami oraz aktami prawa miejscowego. To najważniejsze, co powinien wiedzieć student prawa, jednak to również tylko wierzchołek góry lodowej dla tych, którzy zdecydują się iść na prawo.

Pięcioletnie, magisterskie studia prawnicze w Rzeszowie składają się m.in. z wykładów z prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rzymskiego, historii powszechnej prawa, historii prawa polskiego, prawa administracyjnego, prawoznawstwa, czy też logiki prawniczej. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja tych, którzy zdecydują się na studiowanie administracji, uważanej przez wielu za łatwiejszą odmianę prawa.

Administracja, jak większość wykładanych kierunków, podzielona jest już na studia trzyletnie i dwuletnie. Tutaj również wymagana jest zdolność do przyswajania informacji prawniczych oraz logicznego i szybkiego rozumowania i łączenia faktów. Jednak studenci administracji mają łatwiejszy start w zawodzie urzędniczym lub zarządzającym, niż prawnicy, którzy mają przed sobą nie tylko pięcioletnie studia magisterskie, ale i późniejsze aplikacje.

 

 

Studia prawnicze w Rzeszowie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia i jednolite (licencjackie, jednolite magisterskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Kierunki prawnicze w Rzeszowie możesz realizować zarówno w formie jednolitej magisterskiej (prawo), jak i w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia (administracja). Kształcenie na studiach jednolitych odbywa się w trakcie pięciu lat, studia licencjackie (pierwszego stopnia) trwają trzy lata, natomiast studia magisterskie (drugiego stopnia) realizowane są w ciągu dwóch lat. Niejednokrotnie studia drugiego stopnia stanowią uzupełnienie treści dla studiów licencjackich.

Uczelnie w Rzeszowie oferują także propozycje studiów podyplomowych, które możesz realizować w trybie niestacjonarnym w trakcie dwóch semestrów. Do kategorii kierunków podyplomowych zaliczyć możemy na przykład legislację samorządową, prawo karne skarbowe i karne gospodarcze, wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej.

Poszczególne kierunki możesz realizować stacjonarnie bądź niestacjonarnie. Na studia dzienne możesz uczęszczać od poniedziałku do piątku. Tryb niestacjonarny odbywa się w formie studiów wieczorowych (od poniedziałku do piątku) lub zaocznych, gdzie zajęcia odbywają się w weekendy.

czytaj dalej studia w Rzeszowie

 

Kierunki studiów prawniczych w Rzeszowie

Do najpopularniejszych kierunków prawniczych w Rzeszowie należą prawo i administracja. Studia w tym zakresie realizowane są na wysokim poziomie, a poszczególne wydziały są przystosowane merytorycznie i technologicznie do realizowania kształcenia w tym zakresie. Propozycje kształcenia udoskonalane są dzięki specjalizacjom, które pozwalają zdobyć wiedzę w najbardziej interesującym studentów zakresie, co przekłada się na świadomy wybór ścieżki kariery.

Uczelnie w Rzeszowie przygotowują ofertę studiów podyplomowych, które przeznaczone są dla osób, mających już wykształcenie wyższe. Wśród najpopularniejszych propozycji kształcenia podyplomowego znajdziesz na przykład: menedżera w samorządzie terytorialnym, zarządzanie w administracji publicznej, podatki i prawo podatkowe, ubezpieczenia społeczne z elementami prawa.

Studia prawnicze przygotowują studentów do egzaminów aplikanckich, które automatycznie umożliwiają rozpoczęcie praktyki sądowej, adwokackiej, notarialnej i tym podobne. Zapoznaj się szczegółowo z ofertą rzeszowskich placówek akademickich.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów prawniczych:

 • prawo
 • administracja

czytaj dalej kierunki studiów w Rzeszowie

 

Gdzie studiować kierunki prawnicze w Rzeszowie?

Studia prawnicze są jednymi z najpopularniejszych, dlatego nie mogło zabraknąć ich na rzeszowskich uczelniach. W stolicy województwa podkarpackiego możesz tego typu kierunki realizować przede wszystkim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz w Wyższej Szkole Prawa i Administracji.

Poszczególne placówki akademickie umożliwiają kształcenie w zakresie prawa i administracji, które prowadzone jest przez najlepszych w swojej dziedzinie specjalistów. W Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu odbywają się wykłady na różnego typu specjalizacjach. Uczelnie proponują studia podyplomowe, które realizowane są również na wydziałach zamiejscowych, chociażby w Przemyślu.

Warto zapoznać się z programami kształcenia proponowanymi przez ośrodki akademickie. Kształcenie na prawie bądź administracji może przebiegać inaczej w zależności od wybranej uczelni. Zapoznaj się szczegółowo z działalnością danych wydziałów i sprawdź, która placówka akademicka daje Ci najwięcej możliwości rozwoju.

 

Uczelnie, na których można studiować kierunki prawnicze w Rzeszowie:

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa)

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

 

Jak wybrać studia prawnicze w Rzeszowie, aby mieć dobrą pracę?

Studia prawnicze uchodzą za jedne z najbardziej opłacalnych. Na rynku pracy nieustannie poszukuje się specjalistów, którzy mogą poszczycić się wiedzą z zakresu prawa, administracji, ekonomii. Absolwenci prawa mają szansę rozwijać swoją karierę poprzez różnego typu aplikacje, chociażby sędziowską czy notarialną. Decydując się na konkretny kierunek studiów, warto zapoznać się z opiniami pracodawców. To oni najlepiej wykażą, jaka ścieżka kariery jest najbardziej opłacalna.

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej

 • adwokat
 • radca prawny
 • sędzia
 • prokurator
 • komornik
 • syndyk
 • notariusz
 • rzecznik patentowy
 • doradca podatkowy
 • mediator
 • specjalista ds. negocjacji
 • dyplomata
 • urzędnik

 

Absolwenci kierunków prawniczych zatrudniani są w administracji publicznej rządowej i samorządowej, w organizacjach pozarządowych i międzynarodowych, w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, w organach Unii Europejskiej, a także w biurach organów kontroli państwowej, w sądach, prokuraturach, kancelariach adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych, w urzędach skarbowych i celnych, w jednostkach samorządu terytorialnego, w policji, przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych, w więziennictwie.

Kierunki prawnicze przeznaczone są dla pasjonatów. Nie każdy odnajdzie się wśród kodeksów prawnych i spraw urzędowych. Studia w tym zakresie wymagają konkretnych zainteresowań i predyspozycji interpersonalnych. Warto wybierać ścieżki kształcenia w zgodzie ze samym sobą, ponieważ przekłada się to na satysfakcję zawodową, ale i zawodowy sukces.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Rzeszowie?

W Rzeszowie znajdziesz wiele uczelni publicznych i prywatnych, które proponują kształcenie wyższe na wysokim poziomie. Pamiętaj jednak, że nie każda placówka akademicka ma taką samą ofertę kształcenia, a co za tym idzie, dany kierunek możesz realizować jedynie na konkretnym wydziale lub w danym instytucie. Z drugiej strony, nawet jeśli dane propozycje występują na kilku uczelniach, poziom kształcenia i metody dydaktyczne są zróżnicowane. Musisz wybrać tę placówkę, która najbardziej Ci odpowiada.

Studia prawnicze możesz realizować przede wszystkim na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz w Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Nim wybierzesz daną uczelnię, warto zweryfikować, jakie możliwości rozwoju są na niej gwarantowane. Weź pod uwagę koła naukowe, wymiany międzyuczelniane w kraju i za granicą, programy stażowe, programy stypendialne, różnego rodzaju dofinansowania. Istotne jest także dostosowanie technologiczne i merytoryczne do prowadzenia edukacji w zakresie nauk prawnych i administracyjnych.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy warto iść na studia prawnicze w Rzeszowie?

Studia to bardzo ważny czas w życiu rozwijającego się człowieka, który świadomie dąży do poszerzania wiedzy i zgłębiania zainteresowań. Na tym etapie zawiera się najtrwalsze przyjaźnie oraz zdobywa znajomości, które mają niejednokrotnie kluczowe znaczenie dla rozwoju kariery zawodowej. Rzeszów jest jednym z powszechniejszych akademickich miast, dlatego studenci mogą liczyć na wiele atrakcji, które urozmaicą ich czas nauki. Władze miasta organizują liczne wydarzenia sportowe, kulturalne, imprezy masowe, wpływające na doświadczenia życiowe, ale i zawodowe.

Władze uczelni współpracują z firmami i instytucjami, tworząc tym samym korzystne programy stażowe i oferty praktyk, które ułatwiają start na rynku pracy i pozwalają zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe. Możesz liczyć także na wsparcie socjalne i liczne dofinansowania, które wpływają na swobodę w pogłębianiu wiedzy.

Rzeszowskie uczelnie chętnie organizują konferencje naukowe, granty badawcze, umożliwiają zakładanie kół naukowych lub czynne w nich uczestnictwo. Różnego rodzaju inicjatywy, a także udział w spotkania z ludźmi prawa, polityki, innego typu społecznikami dają szansę na zdobycie nowej perspektywy egzystencjalnej, naukowej, a także pozwalają uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.

Rzeszów jest miastem historycznym, ale nie ucieka od innowacji. Odpowiednio wyposażone pracownie naukowe i komputerowe, biblioteki, sale nauki sprawiają, że zdobywanie edukacji wyższej jest przyjemniejsze i łatwiej dostępne. Wybierz studia prawnicze i postaw na zawodowy sukces.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach prawniczych

Studia prawnicze w Rzeszowie to dopiero początek kariery zawodowej w zawodzie związanym z prawem i administracją. Warto zdawać sobie sprawę, jak szerokie pole zawodowe otwierają studia prawnicze dla swoich absolwentów.

Po studiach można szukać zatrudnienia w sądach, prokuraturze, kancelariach prawnych, działach prawnych przedsiębiorstw, kancelariach rzeczników patentowych, firmach windykacyjnych, kancelariach doradców podatkowych , organach administracji publicznej czy biurach zarządu przedsiębiorstw.

Przykładowe zawody? Sędzia, prokurator, notariusz, adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, urzędnik podatkowo-prawny w przedsiębiorstwie, księgowy rachunkowy, sprawozdawca finansowy, urzędnik skarbowy, doradca prawny, pracownik więziennictwa, pracownik kancelarii prawnej albo firmy konsultingowej, urzędnik administracji państwowej, doradca inwestycyjny, audytor, urzędnik służby cywilnej, wyższy stopniem pracownik policji, pracownik organizacji pozarządowej, konsultant w dziale prawnym firmy konsultingowej, referent ds. windykacji, referent ds. obsługi klienta, specjalista ds. roszczeń, specjalista ds. prawnych, negocjator z zespole prac gospodarczych, specjalista ds. umów, agent celny, specjalista  ds. obsługi egzekucji komorniczej, administrator kontraktów, Security Risk Analyst, konsultant w dziale doradztwa prawnego albo asystent prawny zarządu.

POPULARNE KIERUNKI W RZESZOWIE POLECANE DLA CIEBIE

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 

 

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

UNIWERSYTET RZESZOWSKI STUDIA PRAWNICZE

W Rzeszowie znajduje się kilka uczelni, na których można studiować prawo. Pierwszą z nich jest Uniwersytet Rzeszowski. Na Wydziale Prawa i Administracji można studiować na kierunkach:

 • Prawo - pięcioletnie jednolite studia magisterskie (studia stacjonarne i niestacjonarne).
 • Europeistyka - trzyletnie studia I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne).
 • Administracja - trzyletnie studia I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne).
 • Negocjacje i mediacje (studia podyplomowe).
 • Bezpieczeństwo i ochrona informacji (studia podyplomowe).

dowiedz się więcej

 


WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA PRAWNICZE

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie proponuje swoim studentom zajęcia w trzech kolegiach prawniczych: Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu, Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Kolegium Prawa.

 • W Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu prowadzone są wykłady na specjalnościach: Administracja bezpieczeństwa narodowego, Administracja publiczna, E-administracja, Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego, Administrowanie firmą.
 • Specjalizacje w Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego to: Cyberbezpieczeństwo, Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego, Kryminalistyka i kryminologia, Zarządzanie Kryzysowe, Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej.
 • Natomiast w Kolegium Prawa otwarte są jednolite pięcioletnie studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne, z możliwością kształcenia na aplikacjach lub na specjalnościach. Ta druga ścieżka pozwala na wybranie profilu kształcenia z Cyberprzestępczości, Kryminalistyki i kryminologii, Prawa Europejskiego lub Prawa w Biznesie.

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie organizuje także następujące studia prawnicze podyplomowe: Prawno – organizacyjne zagadnienia logistyki międzynarodowej, Administracyjny asystent medyczny, Prawo pomocy społecznej w działaniu organów JST, Prawo procesu inwestycyjno­budowlanego, Doradztwo podatkowe, Zarządzanie sprzedażą, Zarządzanie projektami, Administracja wymiaru sprawiedliwości, Bankowość i prawo bankowe, Zarządzanie jakością w administracji publicznej, Administracja celna w UE, Podatki i prawo podatkowe, Prawo gospodarcze, Zarządzanie bezpieczeństwem biznesu, Cyberbezpieczeństwo, Administracja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Współpraca międzynarodowa w bezpieczeństwie wewnętrznym, Nowelizacja procedury karnej, Aktualne problemy prawne w działalności notariusza, Prawo karne wykonawcze i penitencjarystyka, Prawo dowodowe, Prawo bankowe i bankowość elektroniczna oraz Prawo medyczne.

 


WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA STUDIA PRAWNICZE

Wyższa Szkoła Informatyki  i Zarządzania z Siedzibą w Rzeszowie prowadzi zajęcia na studiach prawniczych I stopnia z Administracji, Bezpieczeństwa wewnętrznego oraz Gospodarki i administracja publicznej oraz studia II stopnia z Administracji i Bezpieczeństwa publicznego.

 

 

Komentarze (0)