PSYCHOLOGIA RODZINY I BLISKICH ZWIĄZKÓW

PSYCHOLOGIA RODZINY I BLISKICH ZWIĄZKÓW

PSYCHOLOGIA RODZINY I BLISKICH ZWIĄZKÓW

Studia w Łodzi

psychologia rodziny i bliskich związków

 

Odkryj studia psychologia rodziny i bliskich związków w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Psychologia rodziny i bliskich związków studia Łódź - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia rodziny i bliskich związków to propozycja kształcenia odpowiadająca na aktualne zapotrzebowania społeczne. Studenci w trakcie całego procesu zdobywania wiedzy i umiejętności skupiają się na współczesnym ujęciu rodziny i bliskich związków z innymi ludźmi, a zdobywane wiadomości odnoszą do prawa, socjologii, psychologii społecznej.

Kierunek umożliwia zgłębianie informacji, a także prowadzenie własnych badań na temat rodziny funkcjonującej prawidłowo oraz rodziny dysfunkcyjnej, rodziny tradycyjnej i nietradycyjnych form życia rodzinnego, zaburzeń, które pojawiają się w rodzinie postrzeganej jako system. Studenci weryfikują zarówno pozytywne aspekty rodzinne, jak i zachodzące w bliskiej grupie zaburzenia.

Tego typu kształcenie pozwala różnorodnie zaplanować rozwój kariery zawodowej. Absolwenci zajmują się czynnościami badawczymi i diagnostycznymi, a co za tym idzie, chętnie zatrudniani są w placówkach wychowawczych, poradniach rodzinnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest specjalność / ścieżka kształcenia PSYCHOLOGIA RODZINY I BLISKICH ZWIĄZKÓW

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Komentarze (0)