STOSOWANA PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

STOSOWANA PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

STOSOWANA PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

Studia w Warszawie

stosowana psychologia społeczna

Odkryj studia stosowana psychologia społeczna w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Stosowana psychologia społeczna studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Stosowana psychologia społeczna to ścieżka kształcenia obejmująca psychologię społeczną i środowiskową, a także międzykulturową oraz polityczną. Studia te będą idealną propozycją dla osób interesujących się analizą badań społecznych, przywództwem, agresją, komunikacją, negocjacją oraz mediacją.

Studenci nabędą między innymi umiejętności pomocnych w rozpoznawaniu potrzeb oraz problemów społecznych, animowaniu aktywności społecznej oraz obywatelskiej, także będą potrafili rozwiązywać problemy i konflikty i zapobiegać zjawiskom patologii społecznej. Ta ścieżka kształcenia oprócz teoretycznej i praktycznej wiedzy psychologicznej uczy także umiejętności projektowania i monitorowania kampanii społecznych.

Absolwent studiów posiadać będzie merytoryczną i metodologiczną wiedze między innymi na temat badań oraz teorii wyjaśniających zachowania poszczególnych jednostek, jak i grup społecznych. Ekspert w zakresie stosowanej psychologii społecznej posiada również umiejętności podejmowania skutecznej interwencji oraz stosowania narzędzi diagnozy psychologicznej.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia STOSOWANA PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Komentarze (0)