Finanse i rachunkowość studia I stopnia - Wrocław

Studia I stopnia we Wrocławiu

finanse i rachunkowość

Odkryj finanse i rachunkowość we Wrocławiu i i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

29.12.2021

Finanse i rachunkowość studia I stopnia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Finanse i rachunkowość studia I stopnia - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek finanse i rachunkowość

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie finanse i rachunkowość jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek finanse i rachunkowość we Wrocławiu?

Jeśli chciałbyś/chciałabyś kształcić się w zakresie finansów i rachunkowości, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Uczelnie publiczne przyjmują kandydatów na podstawie rankingu punktowego, który prócz wyników uzyskanych z obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, biorą pod uwagę także egzaminy dodatkowe na przykład z matematyki bądź języka obcego nowożytnego. 

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia, 
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

Uczelnie prywatne przyjmują kandydatów, bazując na terminowości złożenia wymaganych dokumentów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Finanse i rachunkowość w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

Aktualności rekrutacyjne

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ?

Jeśli w przyszłości chcesz zajmować się finansami i rachunkowością finansową, może potrafisz oceniać ryzyko finansowe lub chcesz czynnie działać w zakresie inwestycji i ubezpieczeń, studia ekonomiczne na kierunku finanse i rachunkowość są właśnie dla Ciebie. Gruntownie wyselekcjonowana wiedza pozwoli Ci zapoznać się z sytuacją finansową gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i organizacji.

Z pewnością posiądziesz umiejętności analityczne i interpretacyjne, ale skrupulatność i odpowiedzialność powinny towarzyszyć Ci od początku edukacji. Wrocławskie uczelnie wymagają analitycznego, logicznego myślenia, zainteresowania statystyką, a także stricte rynkiem finansowym. Kierunek jest idealny dla umysłów ścisłych, które nie boją się wyzwań i potrafią przewidywać skutki podejmowanych działań finansowych.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku finanse i rachunkowość możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Interdyscyplinarnie konstruowany kierunek finanse i rachunkowość we Wrocławiu umożliwia zajmowanie się ryzykiem finansowym, rachunkowością finansową, a także funkcjonowaniem instytucji finansowych. Skrupulatnie opracowany program kształcenia wypełniony jest takimi przedmiotami jak na przykład:

 • analiza i interpretacja danych statystycznych
 • matematyka finansowa
 • podstawy organizacji podmiotów gospodarczych
 • metody ilościowe w finansach
 • prawo w finansach

 

Kierunek łączy finanse i rachunkowość z naukami prawnymi, naukami o komunikacji, z zarządzaniem czy matematyką i statystyką. Każda z wrocławskich uczelni konstruuje plan zajęć indywidualnie, a prócz przedmiotów obowiązkowych uwzględnia także zajęcia specjalizacyjne, wpływające na kreowaną przez studentów ścieżki kariery.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak finanse i rachunkowość możesz realizować zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończą się egzaminem licencjackim. Dyplom licencjata umożliwia rozpoczęcie kariery zawodowej, a także pozwala kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia na tym samym bądź pokrewnym kierunku.

Finanse i rachunkowość w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ?

Studia we Wrocławiu na kierunku finanse i rachunkowość umożliwią w przyszłości zarządzanie finansami zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Zawodowo przyjdzie im zajmować się: sporządzaniem sprawozdań i placów finansowych w zgodzie z polskimi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi, analizą przepisów prawnych, które obowiązują w przedsiębiorstwach, a także analizą i wyceną instrumentów finansowych takich jak akcje czy obligacje.

Absolwenci doskonale odnajdą się na rynku finansowym, w bankowości i ubezpieczeniach czy w inwestycjach i nieruchomości. Zatrudniani są w instytucjach finansowych chociażby w:

 • bankach
 • towarzystwach ubezpieczeniowych
 • funduszach inwestycyjnych i emerytalnych
 • firmach leasingowych
 • firmach faktoringowych
 • firmach pośrednictwa i doradztwa finansowego
 • jednostkach administracji publicznej

Gdzie studiować na kierunku finanse i rachunkowość (studia I stopnia) we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek finanse i rachunkowość (studia I stopnia) we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek finanse i rachunkowość:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Dolnośląska Szkoła Wyższa stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Wydział Ekonomii i Finansów UE Wrocław) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr) niestacjonarne, stacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Kierunki ekonomiczne w mieście Wrocławiu

Rozwiń

Popularne kierunki ekonomiczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

Komentarze (0)