Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

31.01.2022

Finanse i rachunkowość – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2022

Studia na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w UE WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • planowanie i ocena inwestycji rzeczowych
 • usługi i procedury bankowości detalicznej
 • systemy ubezpieczeń zdrowotnych
 • gospodarka nieruchomościami
 • inwestycje alternatywne
 • analiza fundamentalna
 • metody ilościowe na rynkach finansowych

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to 10 kierunków kształcenia. Jednym z nich są Finanse i rachunkowość, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy z zakresu finansów, ryzyka w finansach, rachunkowości finansowej oraz funkcjonowania instytucji finansowych. Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu to zdobywanie umiejętności analizy zjawisk mikro- i makroekonomicznych oraz kondycji finansowej gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i innych organizacji.

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie przedmioty jak: planowanie i ocena inwestycji rzeczowych, usługi i procedury bankowości detalicznej, systemy ubezpieczeń zdrowotnych, gospodarka nieruchomościami, inwestycje alternatywne, analiza fundamentalna, metody ilościowe na rynkach finansowych, elementy opodatkowania bezpośredniego i pośredniego, sprawozdawczość finansowa, rachunek przepływów pieniężnych, analiza i kontrola kosztów. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Finansów i rachunkowości mogą wykorzystać w zespołach analitycznych zajmujących się finansami publicznymi, w firmach doradczych i konsultingowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, firmach pożyczkowych.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu opinie? Marcin student II- stopnia Finansów i rachunkowości mówi:

„Finanse i rachunkowość to nie jest łatwy kierunek studiów, ale za to bardzo rozwijający, zostawiający w głowie wiele, różnych informacji. Dlaczego wybrałem akurat taki kierunek nauki? Żartując mogę odpowiedzieć, że już od dziecka lubiłem liczyć pieniądze.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

Finanse i rachunkowość studia Wroclaw

Finanse i rachunkowość studia

Finanse i rachunkowość studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania instytucji kredytowych,
 • oceny korzyści i niekorzyści różnych usług finansowych z punktu widzenia klienta oraz świadczeniodawcy,
 • inwestowania w nieruchomości,
 • różnych rodzajów ryzyka występujących w procesach finansowych,
 • rozumienia wpływu zdarzeń w gospodarce i decyzji w przedsiębiorstwach na wartość instrumentów finansowych,
 • szybkiego wyszukiwania, porządkowania i analizowania informacji,
 • rozumienia wpływu zdarzeń w gospodarce na sytuacje sektora finansów publicznych,
 • przeprowadzenia analizy finansowej,
 • zastosowania skarbowych instrumentów finansowych do konkretnych przypadków w celu optymalizacji podatkowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie:

 • w firmach leasingowych,
 • w biurach maklerskich,
 • w funduszach inwestycyjnych,
 • w firmach doradztwa finansowego i konsultingu,
 • jako analityk finansowy,
 • jako makler papierów wartościowych,
 • jako agent lub broker ubezpieczeniowy,
 • jako osoba prowadząca usługowo księgi rachunkowe,
 • doradca klienta w instytucjach finansowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

1. Zasadniczymi kryteriami naboru na studia stacjonarne drugiego stopnia są:a) dla najlepszych absolwentów tego samego kierunku (dotyczy wyłącznie absolwentów studiów I stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu):- średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia z semestrów 1-5 (na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji z semestrów 1-6).Przewodniczący właściwej Komisji Rekrutacyjnej rezerwuje do 75% miejsc dla najlepszych studentów na kierunku będącym kontynuacją studiów pierwszego stopnia (powyższa zasada dotyczy absolwentów bieżącego i poprzedniego roku akademickiego).b) dla absolwentów innych uczelni oraz absolwentów studiów I stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, którzy nie kontynuują kształcenia na tym samym kierunku:- test lub rozmowa kwalifikacyjna obejmujące zakres przedmiotów podstawowych i treści kierunkowych przedstawionych w standardach nauczania dla studiów I stopnia na wybranym kierunku.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Komentarze (0)