Finanse i rachunkowość studia II stopnia - Wrocław

Finanse i rachunkowość studia II stopnia - Wrocław

Finanse i rachunkowość studia II stopnia - Wrocław

Studia II stopnia we Wrocławiu

finanse i rachunkowość

Odkryj finanse i rachunkowość we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

29.12.2021

Finanse i rachunkowość studia II stopnia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Finanse i rachunkowość studia II stopnia - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek finanse i rachunkowość

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie finanse i rachunkowość jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek finanse i rachunkowość we Wrocławiu?

W zależności od wybranej uczelni postępowanie rekrutacyjne na studia we Wrocławiu w ramach finansów i rachunkowości będzie wyglądało nieco inaczej. W przypadku uczelni publicznych kandydaci muszą przedstawić ocenę na dyplomie oraz średnią uzyskaną w trakcie całego kształcenia na studiach licencjackich bądź magisterskich.

Uczelnie prywatne wymagają dostarczenia dokumentów we wskazanym terminie. Pamiętaj o wypełnieniu wszystkich kwestionariuszy, umowy oraz przekazaniu odpisu dyplomu. Szczegóły znajdziesz na stronach internetowych wrocławskich uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Finanse i rachunkowość w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

Aktualności rekrutacyjne

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ?

Studia drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość są niezwykle potrzebne, jeśli chcesz rozwijać się w tej dziedzinie. Rzetelnie opracowany program kształcenia pozwoli Ci w przyszłości inwestować i zarządzać ryzykiem, zarządzać kapitałem przedsiębiorstw, podejmować rozsądne decyzje kredytowe. Studia ekonomiczne w tym zakresie mogą być doskonałym uzupełnieniem w tworzonym profilu absolwenta i przyszłego pracownika administracji publicznej bądź instytucji finansowej.

Kierunek jest idealny dla osób, które potrafią myśleć logicznie i analitycznie. Dużo w tej dziedzinie liczenia, dlatego matematyka powinna być Twoją najlepszą przyjaciółką. Studenci powinni być komunikatywni, ponieważ praca z finansami bądź w rachunkowości, to także praca z drugim człowiekiem.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku finanse i rachunkowość możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Student drugiego stopnia finansów i rachunkowości zdobywa zaawansowaną wiedzę, która z korzyścią wpływa na jego sylwetkę absolwenta poruszającego się po rynku pracy. Uczelnie we Wrocławiu indywidualnie ustalają programy kształcenia, które w stosunku do studiów licencjackich są wzbogacone o nowe przedmioty lub rozwijają wprowadzone już zagadnienia. Studenci uczęszczają, chociażby na:

 • rachunek kosztów
 • standardy sprawozdawczości finansowej
 • rachunkowość finansów publicznych
 • ubezpieczenia społeczne i emerytalne
 • sprawozdawczość wewnętrzna

 

W siatce zajęć znajdziesz zarówno przedmioty obowiązkowe, jak i specjalizacyjne. Interdyscyplinarne studia ekonomiczne we Wrocławiu łączą wiedzę kluczową dla finansów i rachunkowości z zarządzaniem, ekonomią i prawem.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość trwają dwa lata, czyli cztery semestry. Są to studia magisterskie, które poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia. Wzbogacają sylwetkę absolwenta o dodatkowe umiejętności i kwalifikacje. Po ukończeniu studiów zdobędziesz dyplom magistra.

Finanse i rachunkowość w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ?

Absolwenci drugiego stopnia studiów magisterskich ze swobodą poruszają się na rynku finansowym i globalnym, potrafią nim zarządzać oraz oceniają ryzyko, które się na nim pojawia. Dodatkowe kompetencje pozwolą Ci podejmować decyzje w zakresie finansów w instytucjach finansowych i niefinansowych.

Kierunek finanse i rachunkowość we Wrocławiu umożliwia pracę na stanowisku:

 • analityka finansowego
 • doradcy inwestycyjnego
 • maklera giełdowego
 • osobistego doradcy finansowego
 • dyrektora finansowego przedsiębiorstwa
 • osoby, która odpowiada za finanse i rachunkowość w organizacjach gospodarczych i publicznych

 

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci pracować w charakterze doradcy podatkowego, audytora, controllera, głównego księgowego, samodzielnego księgowego czy specjalisty do spraw rachunkowości zarządczej.

Gdzie studiować na kierunku finanse i rachunkowość (studia II stopnia) we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek finanse i rachunkowość (studia II stopnia) we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek finanse i rachunkowość:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Wydział Ekonomii i Finansów UE Wrocław) stacjonarne, niestacjonarne studia II stopnia więcej
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr) niestacjonarne, stacjonarne studia II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne studia II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Kierunki ekonomiczne w mieście Wrocławiu

Rozwiń

Popularne kierunki ekonomiczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

Komentarze (0)