WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

Wojska obrony terytorialnej studiaGdańsk | Gdynia | Sopot - specjalność / ścieżka kształcenia

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest specjalność / ścieżka kształcenia WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Wojsko w systemie służb publicznych stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Komentarze (0)