PSYCHOLOGIA WSPOMAGANIA ROZWOJU

PSYCHOLOGIA WSPOMAGANIA ROZWOJU

PSYCHOLOGIA WSPOMAGANIA ROZWOJU

Studia w Bydgoszcz

psychologia wspomagania rozwoju

 

Odkryj studia psychologia wspomagania rozwoju w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Psychologia wspomagania rozwoju studiaBydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia wspomagania rozwoju to nowoczesna oferta kształcenia, odpowiadająca na zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Studenci mają niepowtarzalną okazję zdobyć wiedzę i umiejętności sprowadzające się do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny oraz wspomagania zdrowych osób dorosłych w rozwoju osobistym i zawodowym bądź rozwoju osób starszych i chorych somatycznie.

Interdyscyplinarny program kształcenia pozwoli Ci zdobyć potrzebne kompetencje do pracy psychologicznej z rodziną z problemami wychowawczymi. Dowiesz się, na czym polega edukacja rozwijająca i zweryfikujesz specyficzne trudności w uczeniu się.

Absolwenci zajmują się diagnozą psychologiczną i projektowaniem specyficznych oddziaływań o charakterze psychostymulacyjnym i psychokorekcyjnym. Pracują w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i oświacie, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach realizujących poradnictwo indywidualne i rodzinne, w ośrodkach pracy z osobami starszymi.

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest specjalność / ścieżka kształcenia PSYCHOLOGIA WSPOMAGANIA ROZWOJU

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Komentarze (0)