Matury 2022 czas zacząć!

Matury 2022 czas zacząć!

Matury 2022 czas zacząć!

04.05.2022

Matury 2022 czas zacząć!

W środę, 4 maja, punktualnie o godzinie 9:00 rozpoczął się maturalny maraton. Jak zawsze, jego pierwszym etapem jest egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Do egzaminacyjnych arkuszy zasiadło blisko 290 tysięcy absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Dzisiaj mierzą się oni z językiem polskim, natomiast w kolejnych dniach zasiądą do wypełniania poleceń z matematyki i języków obcych.

 

Poziom podstawowy

Tegoroczne egzaminy, podobnie jak w roku ubiegłym, przeprowadzane są na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone pod koniec 2020 roku, a nie, jak dawniej, według ustaleń określonych w tzw. podstawie programowej. Maturzyści- tak jak w poprzednich latach- muszą przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Ponadto, abiturienci ze szkół bądź klas z językiem nauczania mniejszości narodowych przystępują do egzaminu pisemnego z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

 

Poziom rozszerzony

Wszyscy maturzyści muszą przystąpić również do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli egzaminu z przedmiotu dodatkowego. W puli przedmiotów znajdują się: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Tak jak kiedyś, zdający mogą podejść do maksymalnie sześciu egzaminów z przedmiotów dodatkowych.

 

Egzaminy ustne nieobowiązkowe

W tym roku, podobnie jak w zeszłym roku oraz dwa lata temu, maturzyści nie mają obowiązku podchodzenia do egzaminów ustnych. Przeprowadzane są one wyłącznie dla osób, którym przedstawienie wyników z tych egzaminów potrzebne jest w postępowaniu rekrutacyjnym na studia w uczelni zagranicznej. Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w ramach tegorocznych matur przeprowadzonych zostanie około 1,8 tysiąca egzaminów ustnych, w tym: 215 egzaminów z języka polskiego, 1230 egzaminów z języka angielskiego, 170 egzaminów z języka hiszpańskiego, 105 egzaminów z języka niemieckiego, 60 egzaminów z języka francuskiego, 15 egzaminów z języka białoruskiego i 5 egzaminów z języka rosyjskiego.

 

Wyniki

Aby zdać maturę należy uzyskać minimum 30 procent punktów z 3 egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) na poziomie podstawowym oraz przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku języka nowożytnego na pozimie rozszerzonym lud dwujęzycznym. W przypadku przedmiotów dodatkowych nie obowiązują progi zaliczeniowe. Oficjalne wyniki poznamy 5 lipca.

dowiedz się więcej wyniki matury 2022

 

Harmonogram na najbliższe dni

4 maja:

godzina 9:00 – język polski (poziom podstawowy) ,

godzina 14:00 – język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony).

5 maja:

godzina 9:00 – matematyka (poziom podstawowy),

godzina 14:00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

6 maja:

godzina 9:00 – język angielski (poziom podstawowy),

godzina 14:00 – języki: francuski, niemiecki, włoski, rosyjski, hiszpański (poziom podstawowy).

 

Sprawdź harmonogram egzaminów maturalnych 2022

 

 

 

MATURA 2022 - ważne informacje

 

jak będzie wyglądać matura 2022

terminy matury 2022

przedmioty obowiązkowe 2022

przedmioty dodatkowe 2022

jakie przedmioty zdawać na studia 2022

warunki zdania matury 2022

deklaracje maturalne 2022

laureaci i finaliści olimpiad

niezdana matura 2022

matura poprawkowa 2022

zmiany na maturze 2022

studia 2022

zmiany na maturze 2023

 

 

Komentarze (0)