Pedagogika

Pedagogika

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunki studiów

Pedagogika - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2021

Studia na kierunku pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia opieki społecznej
 • psychologia ogólna
 • pedagogika rodziny
 • socjologia wychowania
 • dydaktyka ogólna
 • psychologia rozwoju i wychowania

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski to ponad 40 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Pedagogika, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zakłada ukształtowanie odpowiedniego myślenia, umiejętności analizowania rzeczywistości wychowawczej, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych. Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim to przygotowanie zarówno teoretyczne jak i praktyczne umożliwiające samodzielne wykonywanie zawodu pedagoga w różnym charakterze.

Studia na kierunku Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to szeroka siatka przedmiotów, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: historia opieki społecznej, psychologia ogólna, pedagogika rodziny, socjologia wychowania, dydaktyka ogólna, psychologia rozwoju i wychowania.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Pedagogiki na KUL mogą wykorzystać w samorządach lokalnych i administracji państwowej, stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, świetlicach, ośrodkach kultury.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Edyta,  studentka II- stopnia Pedagogiki mówi:

„Pedagogika to niełatwy kierunek studiów. Trzeba nauczyć się zasad funkcjonowania w świecie, a oprócz tego radzenie sobie w różnych sytuacjach. Pedagogika to rozwój umiejętności zawodowych i życiowych. Wiedza i charakter. Właśnie dlatego podjęłam takie studia. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów edukacyjnych,
 • prawidłowości rozwoju jednostki,
 • współczesnych problemów psychologii,
 • prawnych regulacji określających działalność placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich,
 • współpracy instytucji edukacyjnej  ze środowiskiem rodzinnym i społecznym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim może znaleźć zatrudnienie :

 • jako wychowawca,
 • jako nauczyciel wspomagający,
 • jako pedagog szkolny,
 • jako instruktor,
 • jako animator,
 • jako opiekun,
 • w placówkach edukacyjnych,
 • w placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • w placówkach resocjalizacyjnych,
 • w placówkach kulturalnych,
 • w placówkach opieki medycznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Lublinie

KUL kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Społecznych KUL

Komentarze (0)