studia pedagogiczne

Studia pedagogiczne

Pedagog to nie tylko zawód – to przede wszystkim powołanie. Tylko osoby, które je czują, powinny decydować się na studia pedagogiczne. Praca wychowawcy daje satysfakcję, ale wiąże się też z ogromną odpowiedzialnością. Warto o tym pamiętać.
Pedagogika to nauka społeczna, która charakteryzuje się dużą interdyscyplinarnością: obejmuje swoim zakresem wszystkie formy kształcenia dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz opieki nad osobami starszym czy borykającymi się z życiowymi trudnościami. Studia te przygotowują specjalistów do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, takich jak: przedszkola, szkoły, poradnie psychologiczne, gabinety terapii pedagogicznej, świetlice. 
Podczas rekrutacji na studia pedagogiczne pod uwagę brane są wyniki z matury z języka polskiego, z języka obcego, oraz historii, biologii, wiedzy o społeczeństwie. 
Absolwent kierunku pedagogika w specjalizacji edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna  przygotowany jest do pracy nauczycielskiej i wychowawczo-opiekuńczej w przedszkolach i w szkołach podstawowych, w klasach I-III. Osoba, która ukończyła studia na takiej specjalności, przygotowana jest do prowadzenia zajęć plastycznych, muzycznych, teatralno-literackich i ruchowych, językowych, matematycznych, przyrodniczych i społecznych. Posiada a także kompetencje w zakresie wczesnego nauczania języka obcego. Specjalność przygotowuje również do pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicach szkolnych, domach kultury, internatach.
Specjalność pedagogika resocjalizacyjna przygotowuje do pracy na stanowisku wychowawcy w placówkach wychowawczych, ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w placówkach wymiaru sprawiedliwości, takich jak policyjne izby dziecka.
Pedagogika specjalna to studia  skierowane do osób zainteresowanych pracą z osobami niepełnosprawnymi i nieprzystosowanymi społecznie. Absolwenci realizowanej na tym kierunku specjalności nauczycielskiej są przygotowani do pracy w integracyjnych placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, służbach socjalnych, placówkach służby zdrowia, zakładach resocjalizacyjnych. 

Animacja kultury studia pedagogiczneAnimacja kultury studia - kierunek studiów

Masz głowę pełną pomysłów i pragniesz je przekazać innym? Chcesz kultywować naszą kulturę, promować różne ciekawe inicjatywy lub sam je organizować a do tego rozpiera Cię energia i chęć do działania? Uwielbiasz pracę z ludźmi i wiążesz z tym swoją karierę zawodową? Jeśli tak to animacja kultury jest kierunkiem dla Ciebie!
Wokół jakich nauk skupiać się będą Twoje studia? Przede wszystkim będą to nauki o wychowaniu i kulturze współczesnej. Co więcej skupisz się na rozwoju umiejętności miękkich, takich jak: kreatywność, umiejętność motywowania, inspirowania czy pobudzania do działań. Koniec końców to właśnie Ty staniesz się inspiracja innych ludzi, osobą, dzięki której mogą zmienić swoje podejście do życia.

 

Czytaj więcej: Animacja kultury studia - kierunek studiów


nauki o rodzinie studia pedagogiczneNauki o rodzinie studia - kierunek studiów

Czym jest rodzina? Chyba każdy z nas zna odpowiedź na to pytanie. Rodzina jest najważniejszą i podstawową komórką społeczną, na której opiera się całe społeczeństwo - oto jak socjologowie ją definiują w najprostszy sposób. Jeśli jesteś osobą, której z łatwością przychodzi pomoc innymi, wyrozumiałą, komunikatywną, emaptyczną, a w dodatku ze zdolnościami pedagogicznymi i lubisz dzieci - powinieneś zastanowić się nad studiami na kierunku nauki o rodzinie. Nie powinno ujść Twojej uwadze współczesne pojmowanie rodziny przez rozmaite środowiska światopoglądowe, religijne, polityczne. Wybierając zatem uczelnię, na której chciałbyś podjąć naukę, powinieneś pamiętać o tym, że przekazywana wiedza może się różnić w zależności od tego, czy uniwersytet jest świecki, czy kościelny. Ten kierunek studiów może być dobrym wyborem ze względu na to, iż wydaje się być swoistą odpowiedzią na problemy państwa z demografią - coraz mniejszą dzietnością czy coraz częstszym rozpadem małżeństw. Osoby, które zgłębiły nauki o rodzinie stawiane są zatem na pozycji pożądanych we współczesnym społeczeństwie.

Czytaj więcej: Nauki o rodzinie studia - kierunek studiów


Oligofrenopedagogika z arteterapią studia pedagogiczneOligofrenopedagogika z arteterapią studia - kierunek studiów

Polskie uczelnie wyższe co roku oferują nowe, bądź odświeżone kierunki studiów, po to, aby przyciągnąć rzesze studentów w celu przekazania im praktycznej wiedzy w interesujący sposób oraz aby ułatwić im start kariery. Wiele nazw tych kierunków brzmi bardzo zagadkowo, a jedną z nich może być na przykład oligofrenopedagogika z arteterapią. Co to oznacza? Oznacza to, że osoba, która ukończy ten kierunek studiów będzie zajmowała się pedagogiką osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez działania terapeutyczne z wykorzystaniem sztuki, to jest technik muzycznych, plastycznych czy ruchowych takich jak choreografia. Pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie została połączona ze sztuką, ponieważ sztuka uważana jest za jedną z najdoskonalszych form ekspresji i wyrażania siebie, ale również pozbywania się stresu i formą zabawy. Zatem absolwent będzie wyposażony w wiedzę z zakresu edukacji oraz rehabilitacji.

Czytaj więcej: Oligofrenopedagogika z arteterapią studia - kierunek studiów


pedagogika studiaPedagogika studia - kierunek studiów

Chciałbyś mieć wpływ na młodsze pokolenia oraz brać udział w procesie kształtowania ich świadomości, wpajania wartości oraz rozwijania ich w duchu humanizmu? Czujesz, że Twoim powołaniem jest praca na rzecz innych, a dodatkowo masz wysokie umiejętności interpersonalne? Jeżeli tak to pedagogika jest kierunkiem, który na pewno warto wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej ścieżki edukacyjnej! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku pedagogika? Studia kształcą w zakresie wiedzy ogólno-pedagogicznym, historyczno-filozoficznym, socjologicznym i psychologicznym niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia oraz pracy. Poznasz także metody kształtowania zarówno dzieci, jak i dorosłych. Co więcej, studia kładą nacisk na sposoby poznawania z dziećmi środowiska społeczno-przyrodniczego oraz na nauczanie przedmiotów artystyczno-sprawnościowych.

Czytaj więcej: Pedagogika studia - kierunek studiów


pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studiaPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia - kierunek studiów

Chciałbyś prowadzić zajęcia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz zajęcia dydaktyczne na poziomie szkoły podstawowej? Czujesz, że Twoim powołaniem jest praca na rzecz innych i cieszy Cię każdy kontakt z ludźmi? Chcesz rozwinąć swoje kompetencje interpersonalne oraz chciałbyś tworzyć własny warsztat metodyczny? Jeżeli tak to pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna? Studia kształcą zwykle w zakresie dwóch bloków. Pierwszy z nich to podstawy edukacji małego i młodszego dziecka, drugi zaś to zajęcia warsztatowe i praktyczne, które kładą nacisk na sposoby poznawania z dziećmi środowiska społeczno-przyrodniczego oraz na nauczanie przedmiotów artystyczno-sprawnościowych. Ogólnie mówiąc studia zapewnią Ci przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne oraz dydaktyczne. 

Czytaj więcej: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia - kierunek studiów


pedagogika specjalna studiaPedagogika specjalna studia - kierunek studiów

Dział pedagogiki, jakim jest pedagogika specjalna to niezwykle istotny aspekt pomocy innym skupiający się na ludziach, którzy potrzebują wsparcie oraz pomocy przy zmaganiu się z wieloma trudnościami. Mogą one dotyczyć problemów fizycznych lub tych dotyczących funkcjonowania w społeczeństwie. Do tej pracy potrzeba ludzi z pasją i wrażliwością na problemy innych. Jeżeli zatem masz wysokie kompetencje interpersonalne to pedagogika specjalna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku pedagogika specjalna? Studia kształcą w zakresie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych. Co więcej, będziesz w stanie rozpoznać także rodzaj problemu, który dotknął daną osobę oraz przeprowadzić terapię.

 

Czytaj więcej: Pedagogika specjalna studia - kierunek studiów


pedagogika społeczno wychowawcza studiaPedagogika społeczno-wychowawcza studia - kierunek studiów

Dział pedagogiki społeczno-wychowawczej zajmuje się osobami oraz środowiskami, które charakteryzują się różnymi przejawami nieprzystosowania społecznego. Jako student kierunku Pedagogika społeczno-wychowacza będziesz przygotowany do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, którzy mieszczą się w normie funkcjonowania biopsychospołecznego, jak również z osobami z różnego rodzaju trudnościami i deficytami rozwojowymi na tle fizycznym oraz psychicznym. Studia są przeznaczone dla osób wyróżniających się wrażliwością oraz chęcią pomocy innym. Jeżeli posiadać takie cechy to pedagogika społeczno-wychowacza może być świetnym kierunkiem dla Ciebie! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku pedagogika społeczno-wychowawcza? Studia kształcą w zakresie dwóch bloków. Pierwszy z nich dotyczy wiedzy ogólnej z takich dziedzin jak: pedagogika ogólna, socjologia, prawo oraz psychologia. 

Czytaj więcej: Pedagogika społeczno wychowawcza studia - kierunek studiów


Pedagogika wczesnej edukacji studiaPedagogika wczesnej edukacji studia - kierunek studiów

Myślisz o pracy nauczyciela? Chcesz zdobyć przygotowanie pedagogiczne i przełożyć swoje kompetencje na kształcenie młodych pokoleń? Myślisz o pracy z dziećmi, a dodatkowo odznaczasz się wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi? Jeżeli tak to pedagogika wczesnej edukacji może być świetnym kierunkiem dla Ciebie! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku pedagogika wczesnej edukacji? Studia kształcą z zakresie dwóch bloków. Pierwszy z nich odnosi się przedmiotów z zakresu wiedzy ogólnej o pedagogice oraz psychologii. Kolejny to wiedza specjalistyczna z zakresu pedagogiki wczesnej edukacji, niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji, realizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego i prowadzenia badań.

Czytaj więcej: Pedagogika wczesnej edukacji studia - kierunek studiów


Pedagogika wczesnoszkolna studiaPedagogika wczesnoszkolna studia - kierunek studiów

Edukacja wczesnoszkolna to niezwykle istotny etap w rozwoju dziecka, który właśnie weszło na etap długiej drogi edukacyjnej. Dlatego też niezwykle ważne jest, aby nauczycielem w klasach 1-3 była osoba nie tylko wykształcona pod względem merytorycznym, ale także charakteryzująca się odpowiednim podejściem do uczniów, a dodatkowo mająca milion pomysłów na minutę oraz mnóstwo energii. Jeżeli zatem wpisujesz się w opis to pedagogika wczesnoszkolna może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tej dziedzinie! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku pedagogika wczesnoszkolna? Studia kształcą nie tylko w zakresie wiedzy teoretycznej, ale także przewidziane jest wiele zajęć praktycznych. Nacisk będzie kładziony na wiedzę ogólną o pedagogice oraz psychologii, a także na wiedzę specjalistyczną z zakresu pedagogiki wczesnej edukacji, niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji, realizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego i prowadzenia badań.

Czytaj więcej: Pedagogika wczesnoszkolna studia - kierunek studiów

Komentarze (0)


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE