Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka

Politechnika Świętokrzyska - kierunki studiów

Automatyka i robotyka - Politechnika Świętokrzyska 2021

Studia na kierunku automatyka i robotyka na Politechnice Świętokrzyskiej to studia inżynierskie i magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku automatyka i robotyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • algebra liniowa
 • grafika inżynierska
 • wytrzymałość materiałów
 • programowanie w języku C
 • układy cyfrowe i mikroprocesorowe
 • inżynieria jakości

 

Politechnika Świętokrzyska to 19 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Automatyka i robotyka, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy z obszaru programowania, baz danych, mechaniki, mechatroniki, systemów operacyjnych, systemów mikroprocesorowych. Automatyka i robotyka na Politechnice Świętokrzyskiej to nabycie umiejętności opracowywania własnych aplikacji programowania, projektowania systemów sterowania, czy dokonywania implementacji układów sterowania do procesów prowadzonych manualnie.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: algebra liniowa, grafika inżynierska, wytrzymałość materiałów, programowanie w języku C, układy cyfrowe i mikroprocesorowe, inżynieria jakości.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Automatyki i robotyki mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących automatyzację procesów technologicznych, jednostkach naukowo-badawczych, innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Świętokrzyska opinie? Witek,  student II stopnia Automatyki i robotyki mówi:

„Studia na kierunku Automatyka i robotyka to nie tylko systemy dynamiczne i przetwarzanie sygnałów. To przede wszystkim nauka precyzyjnego myślenia. Stajemy się projektantami bez których dzisiejszy świat nie jest w stanie się obejść. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Automatykę i robotykę na Politechnice Świętokrzyskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • użytkowania systemów sterowania oraz systemów wspomagania decyzji,
 • wykorzystania sieci komputerowych i sieci przemysłowych przy eksploatacji i projektowaniu układów automatyki,
 • projektowania, uruchamiania i eksploatacji systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Automatyka i robotyka:

Absolwent kierunku Automatyka i robotyka na Politechnice Świętokrzyskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle budowy maszyn,
 • przemyśle chemicznym,
 • przemyśle przetwórstwa materiałów,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących automatyzację procesów technologicznych,
 • jednostkach naukowo-badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutację studentów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie złożonych dokumentów, gdy liczba kandydatów nie przekracza limitu miejsc. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych osób jest większa niż ustalony limit, rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie konkursu, do którego brany jest pod uwagę – wynik ukończenia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Świętokrzyska

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Automatyka i robotyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Mechatroniki i budowy maszyn

Komentarze (0)