Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

Politechnika Świętokrzyska - kierunki studiów

Mechanika i budowa maszyn - Politechnika Świętokrzyska 2021

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn na Politechnice Świętokrzyskiej to studia inżynierskie i magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • rysunek techniczny
 • tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe
 • techniki wytwarzania
 • techniki laserowe
 • inżynieria jakości

 

Politechnika Świętokrzyska to 19 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Mechanika i budowa maszyn, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest uzyskanie gruntownej wiedzy z obszaru mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz wirtualnej rzeczywistości. Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Świętokrzyskiej to nauka planowania i przeprowadzania eksperymentów, stosowania aparatury pomiarowej, pracy w zespole i pracy indywidualnej.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: analiza matematyczna, rysunek techniczny, tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe, techniki wytwarzania, techniki laserowe, inżynieria jakości.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Mechaniki i budowy maszyn mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, jednostkach projektowych, jednostkach konstrukcyjnych, jednostkach akredytacyjnych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Świętokrzyska opinie? Seweryn,  student II stopnia Mechaniki i budowy maszyn mówi:

„Studia na kierunku Mechanika i budowy maszyn to nie rurka z kremem. Nauki jest bardzo dużo i jeśli ktoś nie jest przygotowany na intelektualny wysiłek, to lepiej niech na te studia nie startuje. Dlatego jest tak dużo nauki, aby każdy z nas stał się wykwalifikowanym specjalistą. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Mechanikę i budowę maszyn na Politechnice Świętokrzyskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn,
 • projektowania procesów technologicznych,
 • systemów zarządzania środowiskiem i ekologią,
 • układów zasilania,
 • konstrukcji silników przepływowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Mechanika i budowa maszyn:

Absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Świętokrzyskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego,
 • jednostkach projektowych,
 • jednostkach konstrukcyjnych,
 • jednostkach akredytacyjnych,
 • jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów,
 • jednostkach konsultingowych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych,
 • jednostkach atestacyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutację studentów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie złożonych dokumentów, gdy liczba kandydatów nie przekracza limitu miejsc. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych osób jest większa niż ustalony limit, rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie konkursu, do którego brany jest pod uwagę – wynik ukończenia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Świętokrzyska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Mechatroniki i budowy maszyn 

Komentarze (0)