Administracja

Administracja

Administracja – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 2021

Studia na kierunku administracja w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • rozwój administracji
 • prawno- ekonomiczne aspekty administracji
 • kompetencje osobowościowe i społeczne
 • kompetencje prawne

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to 12 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, prowadzona na studiach licencjackich. Celem kształcenia jest uzyskanie kompleksowej wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności, będących odpowiedzią na zapotrzebowanie wymagającego rynku pracy.

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku studiów nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: rozwój administracji, prawno- ekonomiczne aspekty administracji, kompetencje osobowościowe i społeczne, kompetencje prawne. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Administracji na WSPA w Lublinie mogą wykorzystać w urzędach miast, urzędach gmin, urzędach marszałkowskich, ministerstwach, instytucjach samorządowych, stowarzyszeniach, urzędach wojewódzkich, fundacjach.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie opinie? Aneta, studentka Administracji mówi:

„Administracja to bardzo istotna dziedzina, bez której nie mogłoby funkcjonować państwo. Dlatego ważne jest, aby zdobyć jak najlepszą wiedzę, by bez problemu funkcjonować na rynku zawodowym. Studiuję w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji dlatego, bo program nauczania przystosowany jest do wymogów rynku pracy i uwzględnia wszystkie trendy i zasady panujące w administracji.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • najnowszych trendów dotyczących zarządzania w administracji,
 • zastosowania technologii informatycznych w administracji,
 • zasad funkcjonowania instytucji i organów Unii Europejskiej,
 • regulacji prawnych dotyczących stosunków gospodarczych i finansów,
 • właściwego interpretowania przepisów prawa,
 • prawnych podstaw pracy pracownika administracji,
 • zarządzania kapitałem ludzkim,
 • konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • urzędach miast i gmin,
 • starostwach powiatowych,
 • urzędach marszałkowskich,
 • urzędach wojewódzkich,
 • ministerstwach,
 • zakładach pomocy społecznej,
 • instytucjach oświatowych,
 • - fundacjach,
 • - stowarzyszeniach,
 • - urzędach pracy.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Lublinie

WSPA w Lublinie kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)