studia ekonomiczne

Studia ekonomiczne 

Ekonomia to nauka społeczna, która posługuje się metodami matematycznymi. Na te studia zdecydować się mogą więc zarówno osoby, które w liceum chodziły do klasy humanistycznej, jak i te, które na maturze zdawały przedmioty ścisłe. Do grupy studiów ekonomicznych zalicza się m.in. ekonomię, finanse i rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Ekonomia to nauka, która analizuje oraz opisuje produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Tradycyjnie ekonomię dzieli się na mikroekonomię, która zajmuje się tym, w jaki sposób gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa podejmują decyzje i jak współdziałają na konkretnych rynkach, oraz na makroekonomię, która skupia swoją uwagę na badaniu całej gospodarki. Studia ekonomiczne pozwalają zrozumieć mechanizmy i zjawiska charakterystyczne dla gospodarki wolnorynkowej – zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Absolwenci kierunków ekonomicznych rozumieją zasady, którymi kierują się instytucje bankowe i finansowe, potrafią analizować zjawiska i procesy gospodarcze. Podczas studiów poznasz również prawne, socjologiczne i etyczne aspekty ekonomii.

Gdzie można wykorzystać takie, nabyte podczas studiów, umiejętności? Możliwości jest wiele. Po ukończeniu studiów ekonomicznych pracy szukać możesz w bankowości, w obsłudze klienta, w biurach rachunkowych i podatkowych, w księgowości, w audycie, w administracji publicznej i samorządowej, w firmach ubezpieczeniowych i w biurach maklerskich. Wykonywać możesz również takie zawody, jak analityk finansowy, przedstawiciel handlowy, doradca finansowy, Absolwenci kierunków ekonomicznych posiadają również niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Podczas rekrutacji na studia ekonomiczne pod uwagę brane są wyniki z matury z matematyki, języka obcego nowożytnego, z geografii, z wiedzy o społeczeństwie, z historii i języka polskiego. Kierunki ekonomiczne cieszą się ogromnym powodzeniem wśród licealistów. W ubiegłym roku akademickim ekonomia znalazła się na szóstym miejscu w zestawianiu najpopularniejszych kierunków - w  rekrutacji na ten kierunek udział wzięło ponad piętnaście tysięcy maturzystów. Na ósmym miejscu uplasowały się finanse i rachunkowość – liczba chętnych przekroczyła czternaście tysięcy. 

 

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNKI EKONOMICZNE?

 

 

Kierunki ekonomiczne


Administracja studia ekonomiczneAdministracja studia - kierunek studiów

Celem kierunku jest wykształcenie nowoczesnej kadry specjalistów i zarządzania publicznego. Kierunek pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu prawa, finansów, socjologii i zarządzania.
Absolwent studiów administracyjnych potrafi posługiwać się podstawową wiedzą teoretyczną w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań w administracji. Potrafi analizować i interpretować teksty prawne i naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i międzynarodowych, w celu rozwiązywania podstawowych problemów pojawiających się w pracy zawodowej. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego sporządzania typowych pism procesowych, wygłaszania wystąpień ustnych przedstawiających zagadnienia z zakresu administracji. 

 


Czytaj wiecej: Administracja studia - kierunek studiów


administracja i cyfryzacja studiaAdministracja i cyfryzacja studia - kierunek studiów

Studia ekonomiczne na kierunku Administracja i cyfryzacja dają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu prawa, a także informatyki. Obecne systemy administracji państwowej powszechnie wykorzystują technologie teleinformatyczne, dlatego też nikogo nie dziwi już połączenie tych dwóch, z pozoru różnych, dziedzin nauki. Ważną rolę odgrywa we współczesnym świecie cyfryzacja mająca na celu upowszechnienie Internetu dla obywateli, a także wbudowanie mechanizmów elektronicznych w struktury administracji państwowej. Te studia ekonomiczne świetnie przygotują Cię do pracy urzędnika spełniającego potrzeby technologicznego rozwoju państwa oraz kształcenia kadr administracji w tym aspekcie. W ramch studiów na kierunku Administracja i cyfryzacja nauczysz się posługiwać językiem prawnym oraz prawniczym przy jednoczesnym rozpoznawaniu cyfrowych potrzeb urzędów, w tym obługi systemów operacyjnych czy ich projektowania.
 

Czytaj wiecej: Administracja i cyfryzacja - kierunek studiów


Administracja publiczna studia ekonomiczneAdministracja publiczna studia - kierunek studiów

Czym jest administracja publiczna? Określenie brzmi bardzo znajomo i przywodzi na myśl pracę biurową. Według definicji “administracja” to działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, a jej zakres to sprawy o charakterze publicznym oraz jest ona regulowana przez ogólne normy prawne. Zatem, zgadza się. Studia na kierunku administracja publiczna przygotują studenta do pracy w samorządach terytorialnych, organach zarządzania państwem, przeróżnych urzędach oraz biurach. Jeśli chciałbyś związać swoją przyszłość zawodową z administracją publiczną, musisz być osobą, która odznacza się dobrą organizacją, punktualnością i skrupulatnością oraz cierpliwością. Sam kierunek administracji oferuje mnóstwo specjalności w tym administrację gospodarczą, integrację europejską, ubezpieczenia gospodarcze, doradztwo podatkowe, resocjalizację, zarządzanie zasobami ludzkimi i wiele, wiele innych.

Czytaj wiecej: Administracja publiczna - kierunek studiów


administrowanie ochroną zdrowia studia ekonomiczneAdministrowanie ochroną zdrowia studia - kierunek studiów

System ochrony zdrowia wymaga obecnie wyspecjalizowanej kadry świadczącej usługi na najwyższym poziomie, nie tylko pod względem podstawowej wiedzy medycznej, ale także administracji. Dzięki tym studiom będziesz mieć okazję do zdobycia wiedzy z zakresu nowoczesnych technik zarządzania podmiotami leczniczymi. Jeżeli zatem myślisz o pracy w medycynie to Adnimistrowanie ochroną zdrowia może być świetnym kierunkiem dla Ciebie! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Administrowanie ochroną zdrowia? Studia łączą aspekty prawne oraz administracyjne z ochrona zdrowia oraz prawa medycznego. Dowiesz się jak wdrażać nowe systemy w zakresie ochrony zdrowia, gromadzenia danych czy zarządzania kadrami. Będziesz w stanie analizować koszty usług medycznych oraz rozwiązywać problemy z zakresu ochrony zdrowia.

Czytaj wiecej: Administrowanie ochroną zdrowia - kierunek studiów


Akademia trenera biznesu studia ekonomiczneAkademia trenera biznesu studia - kierunek studiów

Obecny rynek wyraża duże zapotrzebowanie na trenerów oraz coachów przygotowujących do pracy w szeroko pojętym biznesie. Studia PODYPLOMOWE na kierunku Akademia trenera biznesu dadzą Ci możliwość zdobycia kompleksowej edukacji w tym zakresie i są skierowane do osób, które chciałyby w sposób profesjnalny wykonywać zawód trenera. Jeżeli zatem masz właściwe kompetencje społeczne to Akademia trenera biznesu może być świetnym kierunkiem dla Ciebie! Czego nauczysz się w ramach studiów podyplomowych na kierunku Akademia trenera biznesu? Te studia podyplomowe oferują prefesjonalny rozwój umiejętności przygotowujących do pracy trenera lub coacha. Rozwój osobisty to niezwykle ważny aspekt, który ma wpływ na nasze życie zawodowe oraz podejmowane w nim decyzje.

 

Czytaj wiecej: Akademia trenera biznesu - kierunek studiów


Analityka biznesu studia ekonomiczneAnalityka biznesu studia - kierunek studiów

Prowadzenie biznesu to obecnie działalność wymagająca podjęcia wieloaspektowych kroków. Tym właśnie zajmuje się analityka biznesowa oceniająca potrzeby rynkowe oraz rozwiązywaniem problemów biznesowych. Przy obecnej globalizacji rozwój polityki biznesowej to jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki, dzięki której będziesz mógł podjąć pracę nie tylko w Polsce, ale także za granicą naszego kraju. Jeżeli zatem myślisz o pracy w biznesie to Analityka biznesu może być świetnym kierunkiem dla Ciebie! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Analityka biznesu? Studia łączą wykształcenie z zakresu prowadzenia biznesu oraz praktycznych umiejętności analizy danych wykorzystując nowoczesne metody jakościowe oraz ilościowe. Dzięki tej wiedzy będziesz w stanie analizować otoczenie oraz ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa.

   

Czytaj wiecej: Analityka biznesu - kierunek studiów


Agrobiznes studia ekonomiczne

Agrobiznes studia - kierunek studiów

Agrobiznes to interdyscyplinarny kierunek studiów umożliwiający równoczesne zdobycie profesjonalnej wiedzy z zakresu rolnictwa oraz prowadzenia gospodarstwa i innych firm sektora agrobiznesu.
Celem tych studiów ekonomicznych jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów w branży rolno-spożywczej, dlatego też studia przeznaczone są dla osób ambitnych, planujących związać swoją karierę zawodową z szeroko pojętym sektorem rolno-spożywczym. Absolwenci studiów uzyskują jednocześnie uprawnienie do prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego.

 


Czytaj więcej: Agrobiznes studia - kierunek studiów


Analityka gospodarcza studia ekonomiczneAnalityka gospodarcza studia - kierunek studiów

Uważasz że jesteś osobą która chce zmienić gospodarkę i analizujesz ją? Ten kierunek jest dla Ciebie, nie mogłeś trafić lepiej. Rynek ekonomiczno - finansowy stoi przed tobą otworem. Absolwenci tego kierunku, dzisiaj pracują w największych firmach zajmujących się ekonomią oraz finansami.
Kierunek ten jest unikatowy, umiejętność liczenia jest tak samo ważna jak umiejętność gotowania, jedno i drugie jest niezbędne do codziennego funkcjonowania. Jesteś dobrym matematykiem, umiesz liczyć każdy grosz, ten kierunek jest idealny dla Ciebie. 
 

 


Czytaj więcej: Analityka gospodarcza studia - kierunek studiów


Analiza danych – big data studia ekonomiczneAnaliza danych – big data studia - kierunek studiów

W dzisiejszych czasach umiejętność analizy danych o dużym wolumenie jest nieoceniona i nieustannie poszukiwana przez pracodawców. Liczba danych rośnie, a razem z nimi ich dynamika i złożoność. W niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się deficytu analityków ze względu na tak szybko rozwijający się rynek w tej dziedzinie. Każda duża firma potrzebuje pracownika, który umiejętnie sortuje i segreguje zebrane dane, a to możesz być właśnie Ty!
Na jakie umiejętności będzie kładziony nacisk podczas tych studiów ekonomicznych? Przede wszystkim będą to umiejętności techniczne z zakresu informatyki, matematyki i statystyki. Co więcej zgłębisz tajniki wiedzy związanej z programowaniem oraz nauczysz się przekładać wyniki analityczne na decyzje i działania. Dodatkowym atutem tego kierunku jest duża ilość ćwiczeń nastawionych na poprawę Twoich umiejętności miękkich. 


Czytaj więcej: Analiza danych – big data studia - kierunek studiów


Analiza i zarządzanie w biznesie studia ekonomiczneAnaliza i zarządzanie w biznesie studia - kierunek studiów

Szukasz interdyscyplinarnego kierunku, który wprowadzi Cię w tajniki prowadzenia biznesu, a jednocześnie da możliwość rozwinięcia specjalistycznych umiejętności z dziedzin pokrewnych? Analiza i zarządzanie w biznesie będzie dla Ciebie w takim razie świetnym rozwiązaniem!
Obecnie nieocenioną umiejętnością jest analiza danych dużych wolumów za pomocą nowoczesnych metod jakościowych i ilościowych. Połączenie tej wiedzy z nauką o prowadzeniu biznesu będzie znakomitym pakietem startowym dla absolwenta studiów ekonomicznych na tym kierunku. Takie interdyscyplinarne wykształcenie w obliczu deficytu analityków danych na rynku jest z pewnością dodatkowym atutem.


Czytaj więcej: Analiza i zarządzanie w biznesie studia - kierunek studiów


Badania i analizy społeczne studia ekonomiczneBadania i analizy społeczne studia - kierunek studiów

Myślisz o pracy managera? Interesujesz się analizą danych i badaniami rynku, a wydobycie wartościowych informacji spośród tych pozornie nic nieznaczących jest dla Ciebie jedynie kwestią czasu? Jeśli tak to dobrze trafiłeś, bo badania i analizy społeczne to kierunek stworzony dla takich osób jak Ty.
Te studia ekonomiczne przygotują Cię do wykonywania najróżniejszych zadań, z którymi przyjdzie się zmierzyć przyszłym managerom czy analitykom. Twoim atutem będzie niewątpliwie umiejętność projektowania i realizacji badań społecznych oraz wiedza w zakresie ekonomii i demografii. To unikatowe połączenie przedmiotów teoretycznych i praktycznych sprawi, że kariera na rynku polskim i zagranicznym będzie stała przed Tobą otworem.

 

Czytaj więcej: Badania i analizy społeczne studia - kierunek studiów


Biznes i technologia ekologiczna studia ekonomiczneBiznes i technologia ekologiczna studia - kierunek studiów

Szukasz unikatowego, interdyscyplinarnego kierunku? Nauki matematyczno-przyrodnicze to Twoja mocna strona, ale jednocześnie chciałbyś poznać tajniki biznesu by w przyszłości móc skutecznie przełożyć swoje umiejętności na praktykę? Jeśli tak to ten kierunek jest dla Ciebie świetną propozycją.
Na czym będą skupiać się Twoje studia ekonomiczne? Będzie to wiedza interdyscyplinarna, co oznacza, że zgłębisz tajniki kilku dziedzin. Nacisk będzie kładziony na takie przedmioty jak: ekonomia, finanse, modele biznesowe przedsiębiorstw czy zarządzanie biznesowe. Z zakresu nauk przyrodniczych skupisz się na ekologii, technologii remediacji środowiska czy energii odnawialnej.


Czytaj więcej: Biznes i technologia ekologiczna studia - kierunek studiów


Biznes międzynarodowy studia ekonomiczneBiznes międzynarodowy studia - kierunek studiów

Obecnie globalizacja i kooperacja między różnymi państwami stanowi trzon gospodarek światowych. Wiele firm ma swoje oddziały w różnych krajach charakteryzujących się inną kulturą czy specyfiką pracy. To właśnie Ty możesz być odpowiedzialny za sprawne przeprowadzenie transakcji i zapewnienie płynnego przepływu informacji. Te studia ekonomiczne przygotują Cię do pracy managera w największych firmach!
Prowadzenie biznesu międzynarodowego wymaga nie tylko znajomości praw, norm i strategii międzynarodowych, z którymi zapoznasz się podczas studiów. W ramach kierunku kładziony jest również nacisk na aspekt umiejętności miękkich, takich jak: praca zespołowa, umiejętność współpracy czy komunikacja międzykulturowa. 

 


Czytaj więcej: Biznes międzynarodowy studia - kierunek studiów


Business management studia ekonomiczneBusiness management studia - kierunek studiów

Myślałeś o studiach ekonomicznych w języku angielskim, a jesteś zainteresowany szeroko pojętymi biznesem? Ten kierunek to doskonały wybór ze względu na połączenie tych aspektów. Poznając tajniki biznesu w języku angielskim będziesz poszukiwany przez pracodawców nie tylko na rynku krajowym, ale także międzynarodowym.
Teoretycznie zasada zarządzania biznesem jest prosta: Jedynym celem jego prowadzenia jest osiągnięcie zysku. W praktyce natomiast ta sprawa nie wygląda już tak różowo. Jak bowiem osiągnąć zysk? Jaką strategię obrać? Jaki sektor wybrać i który z nich najlepiej się rozwija? Jakie są perspektywy biznesowe? Jak widzisz, takich pytań możemy zadawać tysiące. Jeśli zatem chcesz poznać odpowiedź na większość z nich i masz zmysł businessmana to na pewno odnajdziesz się na tym kierunku!


Czytaj więcej: Business management studia - kierunek studiów


ebiznes studia ekonomiczneE-biznes studia - kierunek studiów

W dobie portali społecznościowych i stron internetowych niemożliwością jest prowadzenie firmy bez zaznaczenia jej obecności w Internecie. Co więcej, istnieje coraz więcej firm, które oferują swoje usługi jedynie w wydaniu internetowym. Dzięki tej tendencji rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie e-biznesu. Jako absolwent studiów ekonomicznych na tym kierunku możesz dołączyć do tego grona!
Obecnie widoczny jest znaczny wzrost kierunków studiów przygotowujących do pracy w szeroko pojętym środowisku internetowym. Nie bez powodu są to aktualnie jedne z najchętniej wybieranych ścieżek kariery, gdyż zapotrzebowanie na ekspertów z zakresu funkcjonowania firm w gospodarce cyfrowej ciągle wzrasta.
 

Czytaj więcej: E-biznes studia - kierunek studiów


Economics and IT applications studia ekonomiczneEconomics and IT applications studia - kierunek studiów

Innowacyjny kierunek Economics and IT applications łączy ze sobą rzetelnie opracowaną wiedzę z zakresu studiów ekonomicznych z praktyczną nauką i umiejętnościami w dziedzinie biznesowych technologii informatycznych. Jednym zdaniem są to studia wychodzące na przeciw zapotrzebowaniom obecnego rynku nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Jeżeli zatem świetnie odnajdujesz się w świecie cyfrowych informacji, a Twoją mocną stroną są nauki ścisłe to te studia mogą być początkiem Twojej wymarzonej kariery!
Co ciekawe na kierunku Economics and IT applications nie znajdziesz konkretnych specjalności. Zostało to zastąpione możliwością wyboru przez studentów modułów specjalnościowych. Dzięki temu stworzysz swoją indywidualną ścieżkę kariery.
 

Czytaj więcej: Economics and IT applications studia - kierunek studiów


ekobiznes studia ekonomiczneEkonomia - Ekobiznes studia - kierunek studiów

Obecnie ekonomista to zawód uniwersalny – istnieje bowiem wszędzie tam, gdzie są ludzie i finanse. Jednak w dobie rozwoju technologii ekologicznych, sztuka zarządzania biznesem poszerza się o nowy aspekt. Ze względu na ten stosunkowy nowy trend ekonomiści z wiedzą z zakresu ochrony środowiska są jak najbardziej poszukiwani przez pracodawców. Jeżeli zatem Twoją mocną stroną są nauki ścisłe, a jednocześnie chciałbyś uzupełnić tę wiedzę nowymi kompetencjami to studia ekonomiczne na kierunku ekobiznes mogą okazać się świetnym wyborem, a w przyszłości zapewnić wymarzoną pracę!
Ekonomia to jeden z najchętniej wybieranych kierunków studiów. Choć ten zawód jest niezwykle poszukiwany na rynku pracy, to warto wzbogacić swoją wiedzę o nowy aspekt.
 

Czytaj więcej: Ekonomia - Ekobiznes studia - kierunek studiów


ekonofizyka-studia ekonomiczneEkonofizyka studia - kierunek studiów

Szukasz innowacyjnego interdyscyplinarnego kierunku, który łączyłby nauki ścisłe z naukami o marketingu i biznesie? Jeśli jesteś entuzjastą fizyki i chciałbyś rozwinąć swoją wiedzę także w innych dziedzinach to na pewno odnajdziesz się na studiach ekonomicznych na kierunku Ekonofizyka!
Czym jest Ekonofizyka i czego nauczysz się w ramach studiów na tym kierunku? Ekonofizyka to nauka wykorzystująca metody matematyczne (dotychczas stosowane w fizyce) do badań systemów ekonomicznych. W tej dziedzinie wykorzystywane są najnowsze metody fizyczne do analizy danych finansowych. Na studiach skupisz się na czterech blokach przedmiotowych: fizycznym, ekonomiczno-biznesowym, matematycznym i informatycznym.

 

Czytaj więcej: Ekonofizyka studia - kierunek studiów


ekonomia studia ekonomiczneEkonomia studia - kierunek studiów

W dobie tak szybkiego rozwoju dzisiejszej gospodarki, rośnie zapotrzebowanie na wykształcenie przyszłych ekonomistów. Jeżeli zatem Twoją mocną stroną są nauki ścisłe i interesujesz się polską gospodarką to na pewno odnajdziesz się na kierunku Ekonomia!
Studia ekonomiczne na kierunku Ekonomia są jednymi z najchętniej wybieranych przez licealistów. Nie bez powodu, ponieważ wszechstronna wiedza ekonomiczna potrzebna jest wszędzie tam, gdzie są ludzie i finanse. Czego nauczysz się w ramach studiów ekonomicznych? Oczywiście będą to nauki w obszarze ekonomii.
 
 

Czytaj więcej: Ekonomia studia - kierunek studiów


ekonomiczna analiza prawa studia ekonomiczneEkonomiczna analiza prawa studia - kierunek studiów

Szukasz ciekawych studiów magisterskich łączących studia humanistyczne i ekonomiczne? Chciałbyś studiować unikatowy kierunek, który umożliwi Ci zdobycie interdyscyplinarnego wykształcenia? Jeżeli tak to na pewno odnajdziesz się na kierunku Ekonomiczna analiza prawa!
Czym będziesz się zajmować w ramach studiów? Studia ekonomiczne na kierunku Ekonomiczna analiza prawa to stosunkowo nowa dyscyplina nauki, który bada regulacje prawne za pomocą metod ekonomicznych. Nie przejmuj się jednak, jeżeli nie posiadasz wiedzy z zakresu nauk prawniczych. Nacisk kładziony będzie bowiem na nauki ekonomiczne, którą wykorzystasz do analizy nowych obszarów.
 

Czytaj więcej: Ekonomiczna analiza prawa studia - kierunek studiów


kierunek ekonomiczno prawny studia ekonomiczneKierunek Ekonomiczno - prawny studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Ekonomiczno-prawnym są połączeniem dwóch odrębnych dziedzin wiedzy – studiów ekonomicznych oraz studiów prawnych. Obecnie jednak coraz chętniej wykorzystuje się metody ekonomiczne do analizy regulacji prawnych. Jeżeli zatem chciałbyś studiować ciekawy, interdyscyplinarny kierunek to nie wahaj się – to może być początek Twojej wymarzonej ścieżki kariery!
Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Ekonomiczno-prawnym? Przede wszystkim zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu studiów prawnych i ekonomicznych oraz umiejętności analizy i interpretacji danych. Skupisz się na prawie cywilnym, gospodarczym i finansowym, a poznane metody ilościowe z zakresu ekonomii pozwolą Ci na trafne analizowanie regulacji prawnych.

Czytaj więcej: Kierunek Ekonomiczno - prawny studia - kierunek studiów


ekonomika obronności studia ekonomiczneEkonomika obronności studia - kierunek studiów

Interesuje Cię tematyka obronności państw i Twoją aspiracją są studia na Akademii Obrony Narodowej? Chciałbyś się dowiedzieć jak zarządzać sztabem w sytuacji kryzysowej lub zgłębić się w system finansowania systemu obronnego? Jeżeli Twoja odpowiedź jest twierdząca to na pewno odnajdziesz się na kierunku Ekonomika obronności?
Czego nauczysz się w ramach tych studiów ekonomicznych? Kierunek ten kształci w obszarze studiów społecznych i ekonomicznych. Nauczysz się jak w pełni wykorzystać potencjał militarny państwa w celu ochronny społeczeństwa. Zostaniesz również kompleksowo przeszkolony w zakresie działań w sytuacjach kryzysowych.
 
 

Czytaj więcej: Ekonomika obronności studia - kierunek studiów


european administration studia ekonomiczneEuropean administration studia - kierunek studiów

Szukasz ciekawego kierunku w języku angielskim w dziedzinie studiów ekonomicznych, który pozwoli Ci na zgłębienie wiedzy o Unii Europejskiej, sposobie jej zarządzania czy szeroko pojętej integracji europejskiej. W dobie globalizacji specjaliści w tej dziedzinie są pilnie poszukiwani przez pracodawców. Co więcej, studia w języku angielskim umożliwią Ci znalezienie atrakcyjnej pracy nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Jeżeli zatem jesteś zainteresowany prawnym aspektem integracji europejskiej to na pewno jest to odpowiedni kierunek dla Ciebie!
Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku European administration? Przede wszystkim skupisz się na różnych aspektach polityki międzynarodowej: politycznych, kulturalnych, ekonomicznych, militarnych, religijnych i prawnych.
 

Czytaj więcej: European administration studia - kierunek studiów


European and international business law and EU administration studia ekonomiczneEuropean and international business law and EU administration

Przy obecnej globalizacji nauka o prawach i administracji Unii Europejskiej pełni niebagatelną rolę we współczesnej polityce międzynarodowej. Jeżeli zatem marzysz o posiadaniu faktycznego wpływu na prawo Unii Europejskiej i chciałbyś zostać inicjatorem zmian w tym kierunku to studia ekonomiczne na kierunku European and international business law and EU administration otworzą Ci furtkę do kariery zawodowej w tej dziedzinie!
Czego nauczysz się w ramach studiów? Przede wszystkim skupisz się na wiedzy z zakresu gospodarki międzynarodowej, europejskiego prawa handlowego oraz systemu prawnego i administracyjnego Unii Europejskiej.
 

Czytaj więcej: European and international business law and EU administration


finanse menedżerskie studia ekonomiczneFinanse menedżerskie studia - kierunek studiów

Jesteś osobą o umyśle ścisłym, uważałeś matematykę za "królową nauk", interesujesz się ekonomią a w dodatku jesteś osobą otwartą i z wysoko rozwiniętym zmysłem organizacji. Jeśli właśnie przeczytałeś opis swojej osoby, to możesz być pewien, że studia ekonomiczne na kierunku finanse menedżerskie stoją dla Ciebie otworem. Studiując na tym kierunku z pewnością zrozumiesz i pozyskasz wiedzę dotyczącą społecznych i rynkowych zjawisk występujących w otaczającym nas świecie. Czym miałbyś zajmować się jako menedżer? Zarządzaniem zasobami firmy w celu zwiększenia jej wartości rynkowej, zarządzaniem pracownikami, klientami czy dostawcami, budowaniem prognoz finansowych, analizowaniem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, planowaniem strategii.


 

Czytaj więcej: Finanse menedżerskie studia - kierunek studiów


informatyka i ekonometria studia ekonomiczneInformatyka i ekonometria studia - kierunek studiów

Szukasz ciekawych studiów ekonomicznych zorientowanych na kształcenie przyszłych analityków ekonomicznych i informatycznych? Twoją mocną stroną są nauki ścisłe i chcesz wykorzystać te zdolności studiując przyszłościowy kierunek? Jeżeli tak to Informatyka i ekonometria to może być świetny początek Twojej ścieżki edukacyjnej!
Czego nauczysz się w ramach studiów Informatyka i ekonometria? Przede wszystkim zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności analityczne, które wykorzystasz w rozwiązywaniu praktycznych problemów ekonomicznych. Dodatkowo zdobędziesz wiedzę o mechanizmach ekonomicznych działających w największych gospodarkach świata. Warto także podkreślić, że kierunek Informatyka i ekonometria spełnia warunki akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co zdecydowanie wyróżnia ten kierunek z zakresie jakości kształcenia.


Czytaj więcej: Informatyka i ekonometria studia - kierunek studiów


innowacyjna gospodarka studia ekonomiczneInnowacyjna gospodarka studia - kierunek studiów

Trendy w obecnej gospodarce pokazują nieustanny postęp technologiczny i wykorzystanie coraz to nowszych systemów i metod badawczych. Dlatego też tak ważne jest wykształcenie specjalistów świadomych znaczenia innowacji dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarki światowej, krajowej oraz lokalnej. Jeżeli zatem interesujesz się sytuacją gospodarczą i chciałbyś przełożyć swoją pasję na życie zawodowe to powinieneś wziąć ten kierunek pod uwagę podczas wyboru przyszłej ścieżki kariery.
Czego nauczysz się w ramach studiów ekonomicznych na kierunku Innowacyjna gospodarka? Przede wszystkim zdobędziesz gruntowną wiedzę ekonomiczną. Dzięki temu będziesz swobodnie poruszać się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej oraz będziesz w stanie przewidywać jej tendencje.

 

Czytaj więcej: Innowacyjna gospodarka studia - kierunek studiów


Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały studia ekonomiczneInnowacyjne technologie i nowoczesne materiały studia - kierunek studiów

Obecnie gospodarka rozwija się tak szybko, że metody wykorzystywane jeszcze kilkanaście lat temu w dobie dzisiejszej technologii nie mają już racji bytu. Dlatego też tak ważne jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań gospodarczych. Jeżeli zatem chciałbyś mieć w przyszłości realny wpływ na działania gospodarcze to na pewno studia ekonomiczne na kierunku Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały będą dobrym wyborem!
Czego nauczysz się w ramach kierunku? Przede wszystkim będzie to wiedza z zakresu nauk technicznych oraz ekonomii. Nauczysz się przeprowadzać badania i analizy przy użyciu nowoczesnych metod badawczych oraz posiądziesz umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania  niezbędnego do rozwiązywania problemów zawodowych.

 

Czytaj więcej: Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały studia - kierunek studiów


Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną studia ekonomiczneInnowacyjność i zarządzanie sferą publiczną studia - kierunek studiów

Chcesz dowiedzieć się jak skutecznie wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu nowoczesnego rynku? Szukasz kierunku, który otworzy przed Tobą wiele perspektyw zawodowych w zakresie sfery publicznej? Jeżeli tak to studia ekonomiczne na kierunku Innowacyjność i zarządzanie sfera publiczną mogą okazać się świetnym kierunkiem dla Ciebie!
Obecne trendy światowe, ale także krajowe pokazują, że eksperci w zakresie sfery publicznej są nieustannie poszukiwani przez pracodawców. Dzięki możliwości wyboru jednej z trzech specjalizacji: branding, coaching lub strategie rozwoju lokalnego i regionalnego będziesz mógł rozwinąć się w wybranej specjalności.

 

Czytaj więcej: Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną studia - kierunek studiów


International business studia ekonomiczneInternational business studia - kierunek studiów

Chcesz zdobyć kompleksową wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej firmy na rynku międzynarodowym a dodatkowo chciałbyś studiować w języku angielskim? Jeżeli masz zatem zmysł businessmana to na pewno warto wziąć pod uwagę studia ekonomiczne na kierunku International business!
Globalizacja wymusiła potrzebę wykształcenia specjalistów świetnie odnajdujących się w środowisku międzynarodowym, a jednocześnie przygotowanych do pełnienia odpowiedzialnych stanowisk managerskich w dużych firmach. Prowadzenie biznesu międzynarodowego wymaga nie tylko znajomości praw, norm i strategii międzynarodowych, z którymi zapoznasz się podczas studiów. 


 

Czytaj więcej: International business studia - kierunek studiów


lingwistyka dla biznesuLingwistyka dla biznesu studia - kierunek studiów

Obecnie pracodawcy wymagają nie tylko dyplomu ukończenia uczelni wyższej, ale przede wszystkim znajomości minimum jednego języka obcego. Często firmy borykają się z problemem dopasowania odpowiedniej osoby na dane stanowisko pracy. Wielu aplikującym brakuje umiejętności poszukiwanych na współczesnych rynku pracy. Studia ekonomiczne na kierunku Lingwistyka dla biznesu wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu pracodawców na pracowników posiadających wysokie kompetencje językowe oraz wiedzę z zakresu dziedzin ekonomii czy zarządzania. Jeżeli zatem szukasz praktycznego kierunku, dzięki któremu zdobędziesz wszechstronną wiedzę biznesową z naciskiem na naukę języków obcych to Lingwistyka dla biznesu może być kierunkiem dla Ciebie!


 

Czytaj więcej: Lingwistyka dla biznesu studia - kierunek studiów


management and finance studia ekonomiczne

Management and finance studia - kierunek studiów

Globalizacja sprawiła, że rynek opiera się na międzynarodowych firmach zatrudniających pracowników z całego świata. Coraz częściej wymagane są zatem takie cechy oraz umiejętności jak: porozumiewania się w kilku językach, otwartości na współpracę, zdolności do logicznego myślenia i uporządkowanego postrzegania świata. Naprzeciw takim zapotrzebowaniom współczesnego rynku wychodzi kierunek Management and finance, kształcący przyszłych specjalistów średniego szczebla. Jeżeli zatem widzisz siebie u boku managera lub jako eksperta do spraw finansów to być może jest to kierunek dla Ciebie! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Management and finance? Będzie to wiedza oraz umiejętności w zakresie zastosowania metod, technik i narzędzi organizatorskich oraz finansów i rachunkowości, przydatnych do wspomagania procesów zarządzania w sposób profesjonalny i etyczny.

Czytaj więcej: Management and finance studia - kierunek studiów


Marketing i komunikacja społeczna studia ekonomiczneMarketing i komunikacja rynkowa studia - kierunek studiów

Zastanawiałeś się kiedyś jak tworzone są strategie marketingowe i dlaczego jedne z nich odnoszą sukces, a inne kończą się fiaskiem? Na czym polega promocja produktów? Jeżeli chciałbyś zostać specjalistą z zakresie reklamy, masz głowę pełną pomysłów, a dodatkowo świetnie orientujesz się we współczesnym rynku to Marketing i komunikacja rynkowa może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tej dziedzinie! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Marketing i komunikacja rynkowa? Studia przygotują Cię do skutecznego opracowywania strategii marketingowych, reklam czy kreowania wizerunku marki. Przykładowymi przedmiotami będą: Marketing, Handel i zarządzanie sprzedażą, Badania marketingowe, Zachowania konsumenta, Zarządzanie marketingiem, Podstawy e-marketingu, Podstawy komunikacji rynkowej, Marketing usług, Zarządzanie projektami czy Negocjacje handlowe.

Czytaj więcej: Marketing i komunikacja rynkowa studia - kierunek studiów


metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne studia ekonomiczneMetody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Metody ilościowe to niezwykle istotny aspekt współczesnej ekonomii. Polega na metodach badawczych, dzięki którym możliwe jest określenie parametrów liczbowych charakteryzujących dane zjawisko. Chcesz dokonywać oceny sytuacji rynkowej? Jeżeli tak to Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne mogą być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tym zakresie! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne? Studia przygotują Cię do opracowywania rozwiązań problemów makro- i mikroekonomicznych z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi analitycznych, w tym nowoczesnych technologii informatycznych. Nauczysz się także przeprowadzać badania reprezentacyjne czy analizy statystyczne. Obce nie będzie Ci też projektowanie sieci komputerowych oraz orgnizowanie zespołu programistów. Będziesz także potrafił identyfikować systemy informacyjne zarządzania w przedsiębiorstwach.

Czytaj więcej: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne studia - kierunek studiów


Międzykierunkowe studia ekonomiczno-managerskie

Międzykierunkowe studia ekonomiczno-managerskie

Studia ekonomiczne cieszą się coraz większą popularnością, a ze względu na duże zapotrzebowanie specjalistów w tej dziedzinie, absolwenci zwykle nie mają problemu ze znalezieniem ciekawej pracy. Pozycja managera w firmach to także zawód, który wychodzi naprzeciw potrzebom nowoczesnego rynku. Obecnie jest to jedna z ciekawszych ofert pracy dostępnych na rynku, dająca możliwość pracy w kraju, ale także za granicą. Te studia dają możliwość połączenie dwóch dziedzin wiedzy. Jeżeli zatem Twoją mocną stroną jest matematyka, a dodatkowo śledzisz bieżące wiadomości o sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie to Międzykierunkowe studia ekonomiczno-managerskie mogą być świetnym kierunkiem dla Ciebie! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Międzykierunkowe studia ekonomiczno-managerskie? Będzie to wiedza z zakresu teorii mikroekonomii i makroekonomii w warunkach gospodarki otwartej oraz narzędzi analitycznych, co stanowi podstawę warsztatu ekonomisty. 

Czytaj więcej: Międzykierunkowe studia ekonomiczno-managerskie studia - kierunek studiów


Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne

Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne

Twoją mocną stroną jest matematyka i chciałbyś przełożyć jej praktyczne zastosowanie na niezwykle szybko rozwijającą się dziedzinę ekonomii? Teraz studia na dwóch wydziałach dają Ci taką możliwość! Jeżeli zatem szukasz ciekawych interdyscyplinarnych studiów to Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne mogą być świetnym kierunkiem dla Ciebie! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne? Studia dają Ci możliwość zdobycia wiedzy z zakresu matematyki oraz ekonomii, studiując według opracowanego programu. Obce nie będą Ci teorie matematyczne, które będziesz stosować w modelowaniu ekonomicznym, do budowania i analizy modeli matematycznych, ułatwiających poznanie złożonych procesów w ekonomii, finansach i ubezpieczeniach. Co więcej, zdobędziesz wiedzę z zakresu makroekonomicznych teorii opisujących funkcjonowanie gospodarki, teorii przepływów handlowych i finansowych oraz mechanizmów funkcjonowania rynków międzynarodowych. 

Czytaj więcej: Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne studia - kierunek studiów


Międzynarodowe stosunki gospodarcze studia ekonomiczneMiędzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe powiązania gospodarcze, polityczne oraz społeczne są niezwykle ważnym aspektem gospodarki Europy i świata. Sztab ludzi zajmuje się analizą przemian w międzynarodowym podziale pracy oraz na rynkach światowych. Studia przygotują Cię do pracy w środowisku integracji gospodarczej, wielostronnymi i bilateralnymi stosunkami gospodarczymi między krajami oraz ich rynkami. Jeżeli zatem śledzisz sytuację gospodarczą, interesujesz się wpływem wydarzeń politycznych na rynki krajowe i światowe to Międzynarodowe stosunki gospodarcze mogą być świetną okazją do przełożenia swoich pasji na przyszłą karierę zawodową! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze? Zdobędziesz wiedzę niezbędną do pracy ekonomisty w zakresie globalnych, międzynarodowych i regionalnych problemów gospodarki światowej. Zapoznasz się z zagadnieniami makroekonomii gospodarki otwartej, przemianami na światowych rynkach towarowych, czy konsekwencjami zagranicznej polityki ekonomicznej, szczególnie mocarstw gospodarczych.

Czytaj więcej: Międzynarodowe stosunki gospodarcze studia - kierunek studiów


Podatki i doradztwo podatkowowe studia.jpgPodatki i doradztwo podatkowe studia - kierunek studiów

Obecne systemy podatkowe to temat, który wielu z nas spędza sen z powiek. Dlatego też zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie nieustannie rośnie. Potrzebni są eksperci, dla których optymalizacja podatków oraz zmniejszenie obciążeń czy niewelizacja ryzyka nie stanowią żadnego problemu. Jeżeli zatem myślisz o przystąpieniu do egzaminu na doradcę podatkowego lub myślisz o pracy w administracji to podatki i doradztwo podatkowe może być świetnym kierunkiem dla Ciebie! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku podatki i doradztwo podatkowe? Na studiach zdobędziesz wiedzę na temat zasad kontroli podatkowej i skarbowej. Będziesz także w stanie samodzielne rozliczać zobowiązania podatkowe. Studia sprawią, że będziesz sprawne poruszać się w prawie podatkowym, karnym i materialnym. Co więcej, interpretacja przepisów prawa nie będzie dla Ciebie stanowić najmniejszego problemu. Kierunek kształci w zakresie wiedzy oraz umiejętności, które konieczne są aby zdać egzamin na doradcę podatkowego. 

Czytaj więcej: Podatki i doradztwo podatkowe studia - kierunek studiów


Prawno-biznesowy studia ekonomicznePrawno-biznesowy studia - kierunek studiów

Jak przepisy prawne wpływają na działanie przedsiębiorstwa? Współcześnie prawne oraz ekonomiczne aspekty przenikają się, a wykształcenie specjalistów posiadających interdyscyplinarną wiedzę z zakresu tych dziedzin leży u podstaw studiów na kierunku Prawno-biznesowy. Jeżeli zatem interesujesz się szeroko pojętym biznesem, a dodatkowo chciałabyś wzbogacić swoją wiedzę to prawno-biznesowy może być świetnym kierunkiem dla Ciebie! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku prawno-biznesowym? Studia kształcą w zakresie wiedzy interdyscyplinarnej opierając się na współpracy dwóch wydziałów. Zdobędziesz wiedzę z zakresu prawa, finansów, ekonomii oraz zarządzania. Ta wiedza pozwoli Ci na sprawne poruszenie się w sektorze bankowym, giełdowym oraz ubezpieczeniach. Przykładowymi przedmiotami w ramach studiów na kierunku Prawno-biznesowym są: programie studiów znajdują się m.in. przedmioty, takie jak: podstawy prawa, podstawy mikroekonomii, podstawy zarządzania, prawo przedsiębiorców, publiczne prawo gospodarcze w biznesie czy podstawy makroekonomii.

Czytaj więcej: Prawno-biznesowy studia - kierunek studiów


Prawo w biznesie studia ekonomicznePrawo w biznesie studia - kierunek studiów

Zarządzanie przedsiębiorstwem to niezwykle istotny aspekt całej gospodarki. Aby zrobić to w sposób skuteczny konieczna jest wiedza z zakresu regulacji prawnej obrotu gospodarczego. Dlatego też studia na kierunku Prawo w biznesie kształcą specjalistów, których wykształceniu stanowi odpowiedź na zapotrzebowania współczesnego rynku. Jeżeli zatem nie jest Ci obcy świat biznesu oraz gospodarki to prawo w biznesie może być świetnym kierunkiem dla Ciebie! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku prawo w biznesie? Studia przygotują Cię do podjęcia pracy przy obecnych realiach rynkowych. Zdobędziesz bowiem nie tylko wiedzę z zakresu ekonomii oraz prawa, ale także praktyczne umiejętności o zasadach funkcjonowania oraz prowadzenia biznesu. Obce nie będzie Ci zawieranie umów gospodarczych, współpracy biznesowej oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem.

 

Czytaj więcej: Prawo w biznesie studia - kierunek studiów


przedsiębiorczość i finanse studia ekonomicznePrzedsiębiorczość i finanse studia - kierunek studiów

Obecnie rynek pracy potrzebuje osób przedsiębiorczych oraz kreatywnych, które sprawnie poruszają się w przestrzeni biznesowej. Jak uzyskać dofinansowanie? Jak wykorzystywać okazje rynkowe czy jak zarządzać kadrą ludzi? Tego i wiele więcej dowiesz się studiując przedsiębiorczość i finanse! Jeżeli zatem jesteś osobą kreatywną, która chciałaby pracować w szeroko pojętym biznesie to przedsiębiorczość i finanse może być świetnym kierunkiem dla Ciebie! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku przedsiębiorczość i finanse? Dużą zaletą tego kierunku jest jego praktyczny charakter. Nauczysz się jak skutecznie prowadzić przedsięwzięcia biznesowe, do czego zdobędziesz solidne podstawy dzięki przedmiotom z zakresu zarządzania, podatków, analizy ekonomicznej, rynku czy finansów. Wszystko to wykształci Twoją przedsiębiorczą postawę, dzięki której będziesz w stanie pozyskać zasoby czy zarządzać kadrami ludzi, a także wykorzystywać okazje rynkowe.

 

Czytaj więcej: Przedsiębiorczość i finanse studia - kierunek studiów


przedsiębiorczość i inwestycje studia ekonomicznePrzedsiębiorczość i inwestycje studia - kierunek studiów

Obecny rynek potrzebuje osób przedsiębiorczych, które nie boją się wyzwań stawianych przez niełatwy świat biznesu. Do tego konieczna jest nie tylko wiedza z zakresu zarządzania oraz szeroko pojętej ekonomii, ale także kreatywność oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem. Właśnie do takich osób skierowana jest oferta studiów na kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje. Jeżeli zatem wpisujesz się w powyższy opis to Przedsiębiorczość i inwestycje może być świetnym kierunkiem dla Ciebie! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje? Studia mają na celu przygotowanie studentów do założenia własnej działalności gospodarczej lub pracy w zakresie szeroko pojętego zarządzania oraz ekonomii. Studia mają charakter praktyczny, co oznacza, że zdobędziesz umiejętności konieczne na obecnym rynku pracy. Nacisk kładziony będzie na zajęcia z zakresu rozumienia zjawisk oraz procesów ekonomicznych zachodzących nie tylko w Polsce, ale także poza granicami naszego kraju.

Czytaj więcej: Przedsiębiorczość i inwestycje studia - kierunek studiów


przedsiębiorczość w internecie studia ekonomicznePrzedsiębiorczość w Internecie studia - kierunek studiów

Obecny rynek to głównie firmy, które oferują swoją działalność także za pośrednictwem Internetu. Każda firma ma własną stronę internetową, dzięki której prowadzi swoja działalność za większą skalę, często także sprzedając swoje produkty za pomocą sklepu internetowego. Stwarza to nieograniczone możliwości rozwoju biznesowego dla każdego przedsiębiorstwa. Jeżeli zatem jesteś osobą, która chciałaby pracować w szeroko pojętym biznesie to przedsiębiorczość w Internecie może być kierunkiem, który warto wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej ścieżki edukacyjnej. Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku przedsiębiorczość w Internecie? Studia kształcą w zakresie procesów gospodarczych zachodzących w gospodarce elektronicznej, a także systemów informatycznych. Zdobędziesz wiedzę o nowoczesnych technologiach informacyjnych oraz komunikacyjnych, co pozwoli Ci w pełni wykorzystać wiedzę z zakresu ekonomii do zorganizowania przedsiębiorstw czy wyszukiwania przedsięwzięć gospodarczych.

Czytaj więcej: Przedsiębiorczość w internecie studia - kierunek studiów


rachunkowość studia ekonomiczneRachunkowość studia - kierunek studiów

Kim jest finansista? Jaki ma zakres obowiązków, jakie powinien posiadać kompetencje? Zastanawiałeś się kiedyś nad odpowiedziami na te pytania? „Finansista” jest określeniem bardzo szerokim w dzisiejszych czasach. Oprócz tego, że jest to człowiek obeznany z zagadnieniami finansowymi, swoisty rzeczoznawca, to obecnie nazywa się też tak księgowych, specjalistów do spraw rachunkowości, analityków finansowych oraz kapitalistów, czyli­ ludzi posiadających kapitał inwestycyjny. Brzmi ciekawie, prawda? Finansista zajmujący się rachunkowością powinien dostarczać prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej danego podmiotu gospodarczego, np. małej firmy. Powinien również znać zasady sporządzania i analizy sprawozdań finansowych oraz posiadać elementarną wiedzę na temat controllingu w przedsiębiorstwach. Jeżeli więc charakteryzujesz się umysłem ścisłym, pociąga Cię praca w branży finansowej ­ mogą zainteresować Cię studia na kierunku rachunkowość.

 

Czytaj więcej: Rachunkowość studia - kierunek studiów


Rachunkowość i controlling studia ekonomiczneRachunkowość i controlling studia - kierunek studiów

Kim jest finansista? Jaki ma zakres obowiązków, jakie powinien posiadać kompetencje? Zastanawiałeś się kiedyś nad odpowiedziami na te pytania? „Finansista” jest określeniem bardzo szerokim w dzisiejszych czasach. Oprócz tego, że jest to człowiek obeznany z zagadnieniami finansowymi, swoisty rzeczoznawca, to obecnie nazywa się też tak księgowych, specjalistów do spraw rachunkowości, analityków finansowych oraz kapitalistów, czyli­ ludzi posiadających kapitał inwestycyjny. Brzmi ciekawie, prawda? Finansista zajmujący się rachunkowością czy controllingiem powinien dostarczać prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej danego podmiotu gospodarczego, np. małej firmy. Powinien również znać zasady sporządzania i analizy sprawozdań finansowych oraz posiadać elementarną wiedzę na temat controllingu w przedsiębiorstwach. Jeżeli więc charakteryzujesz się umysłem ścisłym, pociąga Cię praca w branży finansowej mogą zainteresować Cię studia na kierunku rachunkowość i controlling.

Czytaj więcej: Rachunkowość i controlling studia - kierunek studiów


Rachunkowość i doradztwo finansowe studia ekonomiczneRachunkowość i doradztwo finansowe studia - kierunek studiów

Studia te umożliwią Ci zdobycie elementarnej wiedzy z zakresu mechanizmów działających na rynku finansowym oraz kapitałowym, będziesz umiał prognozować i modelować złożone procesy ekonomiczne czy rozwiązywać skomplikowane problemy finansowe. Będziesz uczęszczać na zajęcia, które rozwiną Twoje umiejętności, dostarczą i poszerzą podstawową wiedzę na temat ryzyka w finansach, towarzystw ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. Bardzo ważna będzie nauka języka angielskiego, który otwiera furtki na zagraniczną współpracę oraz nauka języka specjalistycznego. Będziesz miał do wyboru jedną ze specjalności - bankowość i ubezpieczenia, finanse i rachunkowość spółek, inwestycje i nieruchomości, rynki finansowe lub skarbowość i podatki.

Czytaj więcej: Rachunkowość i doradztwo finansowe studia - kierunek studiów


Samorząd terytorialny i polityka regionalna studia ekonomiczneSamorząd terytorialny i polityka regionalna studia - kierunek studiów

Wiele ludzi często skupia się na odkrywaniu tego, co jest “za miedzą”, zwiedzaniu Europy, całego świata, spędzają czas na poznawaniu innych, często bardzo odległych kultur i społeczeństw tak naprawdę nie poświęcając chwili na pomyślenie o tym, że ich własny dom, region może być odpowiedzią na wszystkie ambicje. Zapomina się o tym, jak ważne dla ludzkiej tożsamości jest odkrywanie historii i kultury regionu, z którego się pochodzi, nie mówiąc już o społecznym angażowaniu się w lokalną politykę i samorządy. Rozwój najbliższego otoczenia ma dla obywateli największe znaczenie i wywiera największy wpływ na ich życie. Jeśli zatem Twoim celem nie jest wielki świat, a chciałbyś zmieniać i mieć wpływ na swoje najbliższe otoczenie uniwersytety wychodzą Ci naprzeciw i oferują kierunek studiów samorząd terytorialny i polityka regionalna, który profesjonalnie przygotuje Cię do takiego działania.

Czytaj więcej: Samorząd terytorialny i polityka regionalna studia - kierunek studiów


socjologia ekonomiczna studia ekonomiczne

Socjologia ekonomiczna studia - kierunek studiów

Nauka, która systematycznie bada funkcjonowanie i zmiany w społeczeństwie to socjologia. Badane są chociażby społeczne reguły, procesy i kultury, które łączą lub dzielą ludzi. Badane są jednostki w kontakcie z innymi grupami społecznymi, ale również całe grupy społeczne jak rodzina, stowarzyszenia czy inne zrzeszenia. Za ojców tej nauki uważa się trzech mężczyzn: Platona, Giambattistę Vico oraz - uznawanego za tego jedynego i największego - Auguste Comte. Wielu teoretyków natomiast uważa, że po wielkich przemianach industrialnych, głównym przedmiotem badań socjologii jest nowoczesność i społeczeństwo przemysłowe. Jeśli pasjonuje Cię praca z ludźmi, jeżeli jesteś osobą o umyśle humanistyczno-ekonomicznym, komunikatywną, zainteresowaną tematyką społeczną oraz gospodarczą, tym jak funkcjonuje jednostka w grupach oraz jesteś otwarty na nowe kontakty - możesz być pewien, że studia na kierunku socjologia ekonomiczna będą odpowiedzią na Twoje potrzeby edukacyjne i spełnią Twoje oczekiwania.

Czytaj więcej: Socjologia ekonomiczna studia - kierunek studiów


stosunki międzynarodowe studia ekonomiczneStosunki międzynarodowe studia - kierunek studiów

Nie trzeba nikogo przekonywać, że globalizacja i istnienie “globalnej wioski” jest nieprawdziwe i wyssane z palca. Żyjemy w świecie, który technologiczie czy transporotowo umożliwia nam zawieranie kontaktó międzynarodowych w sposób łatwiejszy, niż kiedykolwiek było to możliwe. Nawiązują się stosunki prywatne, gospodarcze, militarne, polityczno-dyplomatyczne, dochodzi do wymiany kulturowej i powstawania społeczeństwa kosmopolitycznego - coraz więcej ludzi deklaruje, że ich ojczyzną nie jest kraj, z którego pochodzą, a cały świat - czują się obywatelami świata. W związku z tymi ruchami społeczeństw powstało i wciąż rośnie zapotrzebowanie na osoby, które będą specjalistami w sferze stosunków międzynarodowych. Na tę potrzebę odpowiadają uniwersytety i oferują przyszłym studentom kierunek studiów stosunki międzynarodowe. Jest to interdyscyplinarne połączenie nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, co umożliwi studentowi poznanie oraz zrozumienie sposobów w jakich działa gospodarka światowa. 

Czytaj więcej: Stosunki międzynarodowe studia - kierunek studiów

Komentarze (0)


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE