Administracja

Administracja

Administracja

07.04.2023

Administracja – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rekrutacja 2023/2024

Studia na kierunku administracja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku administracja w UEK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Administracja nastawiony jest na poznanie aspektów prawnych, ekonomicznych i organizacyjno- zarządczych funkcjonowania administracji oraz zadań stawianych przed współczesną administracją, zarówno publiczną jak i prywatną. W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z postępowaniem administracyjnym i sądowo- administracyjnym, metodami oceny projektów gospodarczych, rachunkowością budżetową, czy też zasadami kontroli i nadzoru w administracji publicznej. Ponadto, otrzymują możliwość rozwijania umiejętności i zdobywania szczegółowej wiedzy między innymi z zakresu procedur w administracji, finansów i zamówień publicznych, czy gospodarki komunalnej.

Absolwenci studiów na kierunku Administracja wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi, dzięki którym będą mogli znaleźć pracę między innymi w administracji rządowej i samorządowej, administracji wymiaru sprawiedliwości, czy też w działach organizacyjno- prawnych podmiotów sektora prywatnego.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • administracja publiczna
 • historia administracji
 • arytmetyka finansow
 • makroekonomia
 • polityka gospodarcza
 • historia gospodarcza
 • podstawy rachunkowości
 • prawo gospodarcze publiczne
 • komunikacja interpersonalna
 • rachunkowość budżetowa
 • zarządzanie publiczne
 • techniki negocjacyjne

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to 36 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy, będącej połączeniem wielu dziedzin, takich jak: administracja, prawo, ekonomia, finanse, zarządzanie publiczne. Administracja na Uniwersytecie Ekonomicznym to rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia, oraz przygotowanie do pracy w instytucjach publicznych i prywatnych.

Na liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: administracja publiczna, historia gospodarcza, podstawy rachunkowości, prawo gospodarcze publiczne, komunikacja interpersonalna, rachunkowość budżetowa, zarządzanie publiczne, techniki negocjacyjne.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Administracji mogą wykorzystać w urzędach gminy, urzędach powiatowych, biurach rachunkowych, powiatowych urzędach pracy.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie opinie? Julia, studentka Administracji mówi:

„Studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to sama przyjemność. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, organizowane są debaty, prace koła naukowego. Wiem, że studiuję i wiem, że zdobywam ważne, potrzebne wykształcenie.”

 

Jednostka prowadząca

Studia na kierunku administracja prowadzone są przez Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego zlokalizowane przy ul. Rakowickiej 27 w Krakowie.

Kontakt:

tel. (12) 293 5700

www.gap.uek.krakow.pl

 

Administracja Uniwersytet Ekonomiczny limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 93
 • studia stacjonarne II stopnia: 48
 • studia niestacjonarne I stopnia: 50
 • studia niestacjonarne II stopnia: 50

 

Administracja Uniwersytet Ekonomiczny ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 5200 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

Administracja studia Kraków

Administracja studia

Administracja studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rachunkowości budżetowej,
 • organizacji usług publicznych,
 • ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • organizowania zespołów pracowniczych i kierowania nimi,
 • prawa cywilnego i gospodarczego,
 • metod oceny projektów gospodarczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • urzędach gminy,
 • urzędach powiatowych,
 • powiatowych urzędach pracy,
 • biurach rachunkowych,
 • urzędach skarbowych,
 • sądach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Komentarze (0)