STUDIA II STOPNIA

Artykuł archiwalny

 

Akademia Morska w Szczecinie rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na AM 2018/19

 

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Akademii Morskiej w Szczecinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

 

 Kryterium rekrutacyjne


 

1. Ukończ studia I stopnia

Do przyjęcia na studia II stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie wymagane są ukończone studia I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku  – tytuł inżyniera lub równorzędny.

 

2. Zarejestruj się

Poprzez stronę internetową uczelni wypełnij formularz rejestracyjny w zakładce REKRUTACJA. Pamiętaj o dodaniu fotografii w formie elektronicznej jako załącznika.

 

3. Złóż odpowiednie dokumenty

W wyznaczonym terminie (patrz „Ważne terminy”) złóż w dziekanacie wydziału:

 • podanie o przyjęcie na studia i ankietę osobową (wydruk formularza rejestracyjnego),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (w przypadku uzyskania dyplomu ukończenia studiów I stopnia za granicą należy złożyć dokument jego uznania lub nostryfikacji w kraju),
 • kserokopię suplementu,
 • dwie fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm oraz jedną w formie elektronicznej jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej uczelni w zakładce REKRUTACJA,
 • kserokopie 1. i 2. strony dowodu osobistego (w przypadku braku dowodu osobistego – kserokopie stron paszportu z danymi osobowymi),
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: 
 • Bank Pekao SA VII O/Szczecin 
 • 16 1240 1864 1111 0000 2205 5615.

 

Kryteria rekrutacyjne na studia II stopnia

Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena ukończenia studiów I stopnia.

W przypadku studiów stacjonarnych II stopnia prowadzonych w języku angielskim kandydatów posiadających obywatelstwo polskie obowiązuje test z języka angielskiego (patrz „test językowy”).

 

Ważne terminy:

Rok akademicki 2017/2018Studia niestacjonarne 

Wydział Mechaniczny 

studia I stopnia: 

 • rekrutacja do 20.12.2017 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 14.01.2018 r.

studia II stopnia – mechanika i budowa maszyn: 

 • rekrutacja do 28.02.2018 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 4.03.2018 r.

studia II stopnia – mechanika i budowa maszyn w języku angielskim: 

 • rekrutacja do 30.11.2017 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 4.03.2018 r.

 

Studia stacjonarne 

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu 
Studia II stopnia – zarządzanie i inżynieria produkcji, transport, transport w języku angielskim

 • rekrutacja do 20.02.2018 r.

 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 22.06.2018 r.Rok akademicki 2018/2019
 

Studia stacjonarne I stopnia w j. polskim

Składanie dokumentów - dziekanat właściwego wydziału, cudzoziemcy: Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej

 • do 10.07.2018 r.

Badania lekarskie - Przychodnia Akademii Morskiej w Szczecinie. Badania trwają min. 3 dni.

 • od 18.06.2018 r. do 10.07.2018 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji

 • 13.07.2018 r.

 

Studia stacjonarne I stopnia w j. angielskim

 

Wydział Nawigacyjny
nawigacja w języku angielskim:

 • rekrutacja od 01.09.2017 r. do 10.07.2018 r.

Wydział Mechaniczny 
mechanika i budowa maszyn w języku angielskim:

 • rekrutacja od 01.09.2017 r. do 10.07.2018 r.

 

Studia stacjonarne II stopnia w j. polskim

 

Wydział Nawigacyjny
nawigacja, geoinformatyka:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 10.07.2018 r.

Wydział Mechaniczny 
mechanika i budowa maszyn:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 17.09.2018 r.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu 
zarządzanie i inżynieria produkcji, transport:

 • rekrutacja od 28.01.2019 r. do 12.02.2019 r.

 

Studia stacjonarne II stopnia w j. angielskim

 

Wydział Nawigacyjny
nawigacja w języku angielskim, geoinformatyka w języku angielskim:

 • rekrutacja od 01.09.2017 r. do 10.07.2018 r.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu 
transport w języku angielskim:

 • rekrutacja od 25.06.2018 r. do 12.02.2019 r.

 

Studia niestacjonarne I stopnia w j. polskim

 

Wydział Nawigacyjny
geodezja i kartografia, informatyka:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 21.09.2018 r.

nawigacja: 

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 14.12.2018 r.

Wydział Mechaniczny 
mechanika i budowa maszyn, mechatronika:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 19.12.2018 r.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu 
logistyka, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji:

 • rekrutacja od 25.06.2018 r. do 26.09.2018 r.

 

Studia niestacjonarne I stopnia w j. angielskim

 

Wydział Nawigacyjny
nawigacja w j. angielskim:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 30.11.2018 r.

 

Studia niestacjonarne II stopnia w j. polskim

 

Wydział Nawigacyjny
nawigacja:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 14.12.2018 r.

geoinformatyka:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 21.09.2018 r.

Wydział Mechaniczny 
mechanika i budowa maszyn:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 28.02.2019 r.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu 
transport, zarządzanie i inżynieria produkcji:

 • rekrutacja od 25.06.2018 r. do 26.09.2018 r.

 

Studia niestacjonarne II stopnia w j. angielskim

 

Wydział Nawigacyjny
nawigacja w j. angielskim:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 14.12.2018 r.

geoinformatyka w j. angielskim:

 • rekrutacja od 01.09.2017 r. do 21.09.2018 r.

Wydział Mechaniczny
mechanika i budowa maszyn w j. angielskim:

 • rekrutacja od 08.01.2018 r. do 30.11.2018 r.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Morska w Szczecinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Morska w Szczecinie

Komentarze (0)