Akademia Morska - kierunki studiów

Akademia Morska - kierunki studiów

Akademia Morska - kierunki studiów

Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią wyższą z przyszłością, która kształci wysoko wykwalifikowanych pracowników dla potrzeb gospodarki morskiej. Aktualnie, Akademia prowadzi szkolnictwo na dziewięciu kierunkach studiów, w ramach trzech wydziałów, a głównym zadaniem jest kształcenie nawigatorów i mechaników. Uczelnia postępuje zgodnie z wymogami współczesnej floty transportowej i rybackiej na poziomie zarówno polskim, jak i europejskim. Akademia Morska działa od 1945 roku, kształcąc kadry oficerskie, szkoląc służby armatorskie oraz portową flotę morską. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu mechaniki technicznej, inżynierii ruchu, urządzeń nawigacyjnych, oceanografii oraz konserwacji i remontów statków. Studenci chętnie uczestniczą na liczne koła naukowe, które znacznie poszerzają wiedzę z zakresu systemów dynamicznego pozycjonowania, hydrografii morskiej, geodezji, badań siłowni okrętowych oraz logistyki i transportu.

Wydział Nawigacyjny

Wydział Mechaniczny

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Komentarze (0)