Prawo

Prawo

Prawo

24.06.2022

Prawo – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Gdańskim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku prawo w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne jednolite magisterskie: 210
 • studia niestacjonarne jednolite magisterskie: 220

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: od 6000 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo konstytucyjne
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • prawo karne procesowe
 • prawo handlowe
 • prawo gospodarcze publiczne i ochrona środowiska
 • prawo morskie
 • etyka prawnicza
 • prawo prywatne międzynarodowe

 

Uniwersytet Gdański to największa uczelnia w tej części kraju, oferująca kandydatom na studia 75 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Prawo, prowadzone na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, a także wykonywania różnych zawodów prawniczych. Studenci uczą się także poprzez uczestnictwo w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, w której zrzeszenie członkowie sporządzają opinie prawne, dla osób w trudnej sytuacji materialnej.

Na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe publiczne, prawo karne procesowe, prawo handlowe, prawo gospodarcze publiczne i ochrona środowiska, prawo morskie, etyka prawnicza, prawo prywatne międzynarodowe. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Prawa na Uniwersytecie Gdańskim mogą w administracji publicznej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych. Ponadto, tytuł zawodowy magistra prawa uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie aplikacje przygotowujące do wykonywania zawodów prawniczych.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Martyna, studentka Prawa mówi:

„Studiowanie Prawa na Uniwersytecie Gdańskim to bardzo aktywny okres. Tutaj nie ma czasu na nudę, a wszystko co robisz, czego się uczysz i w czym bierzesz udział może przydać ci się w przyszłości, w wykonywaniu obowiązków zawodowych.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

PRAWO - ważne informacje

Prawo studia Gdańsk

Prawo studia

Prawo studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent Prawa na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozumienia i posługiwania się pojęciami prawnymi,
 • analizowania zjawisk prawnych,
 • logicznej analizy zdarzeń i procesów,
 • zawierania umów,
 • organizacji i prowadzenia postępowania cywilnego,
 • doktryn polityczno- prawnych dominujących we współczesnym dyskursie  politycznym,
 • posługiwania się przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz ich interpretowania.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawo:

Absolwent kierunku Prawo na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji publicznej,
 • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • organizacjach międzynarodowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)