Prawo

Prawo

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunki studiów

Prawo – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2021

Studia na kierunku prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia ustrojów państw
 • logika prawnicza
 • etyka prawnicza
 • łacina prawnicza
 • prawo konstytucyjne
 • prawo cywilne
 • prawo administracyjne z elementami zarządzania
 • postępowanie karne

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski to ponad 40 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Prawo, prowadzone na jednolitych studiach magisterskich.

Kierunek Prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zakłada przygotowanie do podjęcia każdej aplikacji, której ukończenie uprawnia do wykonywania wszystkich zawodów związanych z koniecznością znajomości prawa. Prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to także możliwość rozwijania praktycznych umiejętności świadczenia pomocy prawnej w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz w Ośrodku Doskonalenia Umiejętności Prawniczych.

Na długiej liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: historia ustrojów państw, logika prawnicza, etyka prawnicza, łacina prawnicza, prawo konstytucyjne, prawo cywilne, prawo administracyjne z elementami zarządzania, postępowanie karne. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Prawa na KUL mogą wykorzystać w sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych oraz organach administracji publicznej.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Leszek, student Prawa mówi:

„Prawo to niełatwa dziedzina, wszyscy o tym wiedzą. Ale na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uczą wykładowcy, którzy z tematów trudnych robią tematy łatwe, lekkie do zapamiętania. I to jest największa siła tej uczelni. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent Prawa może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy zjawisk prawnych,
 • zasad tworzenia prawa,
 • używania specjalistycznego języka prawnego i porozumiewania się w sposób precyzyjny,
 • właściwej interpretacji przepisów,
 • formułowania argumentów w debacie prawnej,
 • oceny trafności orzeczeń sądowych,
 • krytycznej analizy działania prawodawcy i organów publicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawo:

Absolwent kierunku Prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • sądach,
 • prokuraturach,
 • kancelariach adwokackich,
 • kancelariach notarialnych,
 • firmach konsultingowych,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • działach prawnych przedsiębiorstw, urzędów i administracji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku prawo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Lublinie

KUL kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa, Prawa kanonicznego i Admnistracji KUL

Komentarze (0)