Administracja

Administracja

Administracja – Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie 2021

Studia na kierunku administracja w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Mechanizmy gospodarki rynkowej
  • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
  • Organizacja i zarządzanie
  • Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
  • Fundusze UE
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to jedna z największych uczelni niepublicznych w kraju, kształcąca w zakresie administracji, prawa i biznesu. Jednym z kierunków jest Administracja, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Administracja w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej zakłada przekazanie szerokiej wiedzy, co zaowocować ma kwalifikacjami prawniczymi, ekonomicznymi, psychologicznymi i socjologicznymi, a także rzetelnym przygotowaniem do działania w obrębie administracji i gospodarki.

Stale zmieniający się rynek pracy oraz oczekiwania pracodawców wymagają coraz większej wiedzy i kompetencji. W obecnych czasach szczególnie wartościowe staje się wykształcenie dające szanse na podjęcie pierwszej pracy w różnych instytucjach, jak i szybkie przekwalifikowanie się na inne stanowisko pracy.

Dostrzegając takie potrzeby proponujemy nowoczesną ofertę dydaktyczną: „nowy kierunek studiowania – administracja//zarządzanie”. Studia rozpoczynasz na kierunku „administracja//zarządzanie”. Pierwszy rok ma charakter ogólny i przygotowuje Cię do podjęcia świadomej i rozsądnej decyzji o wyborze kierunku studiów i specjalności. Decyzję tę podejmiesz dopiero pod koniec I roku studiów. Wybierając kierunek „administracja” będziesz mieć pewność uzyskania wszechstronnego wykształcenia pozwalającego na odnalezienie się na rynku pracy. Uzupełnieniem tego wykształcenia są specjalności, które realizujemy nowoczesnymi metodami i w nowatorski sposób. Student sam wybiera jaką specjalność chce studiować.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: Mechanizmy gospodarki rynkowej, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Organizacja i zarządzanie, Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, Fundusze UE, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Socjologia organizacji, Myślenie projektowe, Kultura administrowania, Public relations i tworzenie wizerunku instytucji publicznych.

A co po studiach? Absolwent Administracji w WSPiA znajdzie zatrudnienie w Urzędach, Firmach doradztwa podatkowego, ZUS-ie, Bankach, Firmach ubezpieczeniowych, consultingowych , Przedsiębiorstwach, Firmach HR, Turystyce, Organizacjach pozarządowych, Agencjach reklamowych i nieruchomości oraz mają możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Okres rekrutacji na uczelnie, to czas wypełniony wieloma pytania. Aby rozwiać wątpliwości i pomóc w dokonaniu wyboru, zadajmy pytanie: Jakie ma WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa opinie? Gabrysia, studentka Administracji mówi:

W WSPiA najbardziej podoba mi się to, że mogę zyskać znacznie więcej kwalifikacji niż te, które pozyskałabym studiując mój kierunek gdzie indziej, w innych warunkach i na bazie innego programu.”

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Rzeszowie

WSPiA w Rzeszowie kierunki

Jakie są kierunki administracji w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)