Architektura

Architektura

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - kierunki studiów

Architektura – Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach 2021

Studia na kierunku architektura w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia i percepcja kompozycji
 • zasady projektowania wnętrz
 • projektowanie modelowe
 • układy komunikacyjne
 • projektowanie parametryczne
 • mieszkalnictwo jednorodzinne

 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach to uczelnia techniczno- artystyczna, w ofercie której istotne miejsce zajmuje kierunek Architektura, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Podstawą nauki jest przekazanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień technicznych, szerokiej wiedzy ogólnej oraz sztuk pięknych. Studenci poznają zasady kształtowania przestrzeni, metody projektowania, techniki artystyczne, a także przepisy techniczno- budowlane i zasady przebiegu procesu inwestycyjnego, zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Architektura w Wyższej Szkole Technicznej to kierunek skierowany do osób posiadających wyobraźnię przestrzenną, zdolności manualne, a także chcących rozwijać umiejętności przewidywania nadchodzących procesów społecznych i gospodarczych, a co za tym idzie – przestrzennych.

Szeroki program nauczania zawiera, między innymi, takie przedmioty jak: psychologia i percepcja kompozycji, zasady projektowania wnętrz, projektowanie modelowe, układy komunikacyjne, projektowanie parametryczne, mieszkalnictwo jednorodzinne, proces inwestycyjny. A co po studiach? Absolwenci Architektury, zdobytą wiedzę mogą wykorzystać w pracowniach architektonicznych, urbanistycznych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej lub instytucjach naukowo-badawczych. Mogą także koordynować pracę w wielobranżowych zespołach projektowych, zarządzać projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi lub samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Okres rekrutacji na studia, to czas, w którym kandydaci zadają wiele pytań. Aby nie pogubić się w ich natłoku, warto zapytać o jedno: Jakie ma Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach opinie? Ewelina, studentka Architektury mówi:

„Wybrałam studia w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach przez warunki, jakie otrzymują studenci, aby zgłębiać tę dziedzinę. Fajne, nowoczesne pracownie, możliwość wystawiania swoich projektów i prac. To jest najważniejsze w tych studiach. I to, co najważniejsze jest właśnie tutaj.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach:

Absolwent Architektury w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania proekologicznego w architekturze,
 • modernizacji układów urbanistycznych,
 • zasad przebiegu procesu inwestycyjnego,
 • rewitalizacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych,
 • konserwacji i modernizacji zabytków,
 • planowania terenów zielonych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura:

Absolwent kierunku Architektura w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych i pracowniach architektonicznych,
 • organach administracji państwowej,
 • firmach budowlano- architektonicznych,
 • agencjach i biurach nieruchomości,
 • agencjach designerskich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia architektoniczne wybrać

Studia na kierunku Architektura - wszystko co musisz wiedzieć

Studia architektoniczne w Katowicach

WST w Katowicach kierunki

Jakie są kierunki architektoniczne w Katowicach

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)