Nawigacja WSOSP Dęblin

Nawigacja – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, znana także jako „Szkoła Orląt” to nowoczesna uczelnia kształcąca na studiach wojskowych i studiach cywilnych. W ofercie dydaktyczne znajduje się kierunek Nawigacja, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Nawigacja w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie realizowany jest na Wydziale Lotnictwa. Założeniem nauki jest wykształcenie specjalistów odpowiedzialnych za eksploatację systemów nawigacyjnych oraz zarządzanie ruchem lotniczym.

Studia na kierunku Nawigacja w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie dzielą się na następujące specjalności: Zarządzani ruchem lotniczym, Eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych.

Specjalność Zarządzanie ruchem lotniczym zakłada uzyskanie wiedzy z zakresu systemów zarządzania przestrzenią powietrzną, organizacji i zasad przepływu i kontroli ruchu lotniczego oraz kierowania ruchem lotniczym z wykorzystaniem systemów i urządzeń radiolokacyjnych i radiotelekomunikacyjnych. Studenci poznają zasady procedur kontroli ruchu lotniczego, procedur lotniczych obowiązujących w lotnictwie cywilnym i wojskowym, czy też międzynarodowego i krajowego prawa lotniczego.

Specjalność Eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych to szeroka wiedza z zakresu funkcjonowania portów lotniczych i elementów ich infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej. Studenci zapoznają się z budową nowoczesnych lotniczych urządzeń naziemnych, systemów radionawigacyjnych i świetlnych oraz i ich wykorzystania w nawigacji lotniczej.

Absolwenci kierunku Nawigacja w LAW w Dęblinie znajdą zatrudnienie w organizacjach zarządzających ruchem lotniczym, zespołach badawczych i wdrożeniowych związanych z rozwojem zagadnień nawigacyjnych, jednostkach państwowego nadzoru lotniczego, przedsiębiorstwach projektujących, organizujących i wdrażających nowe rozwiązania z zakresu pomocy nawigacyjnych.

Jakie ma Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie opinie? Arek, student Nawigacji mówi:

„Studia w LAW to przygoda. Każdego dnia masz poczucie, że jesteś częścią czegoś wyjątkowego. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Nawigację w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie:

Absolwent Nawigacji w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizacji i zasad ruchu lotniczego,
 • międzynarodowego i krajowego prawa lotniczego,
 • interpretacji wyników pomiarów,
 • wykonywania kalibracji,
 • funkcjonowania portów lotniczych,
 • budowy nowoczesnych lotniczych urządzeń naziemnych,
 • eksploatacji urządzeń nawigacyjnych i urządzeń telekomunikacji,
 • procesów fizycznych kształtujących pogodę.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Nawigacja:

Absolwent kierunku Nawigacja w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie znajdzie zatrudnienie w:

 • organizacjach zarządzających ruchem lotniczym,
 • zespołach badawczych i wdrożeniowych związanych z rozwojem zagadnień nawigacyjnych,
 • jednostkach państwowego nadzoru lotniczego,
 • przedsiębiorstwach projektujących, organizujących i wdrażających nowe rozwiązania z zakresu pomocy nawigacyjnych,
 • komórkach organizacyjnych przedsiębiorstw komunikacyjnych i transportowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Nawigacja w LAW w Dęblinie są: matematyka, fizyka z astronomią i geografia- do wyboru, oraz język angielski. 

 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Studia na kierunku Nawigacja - wszystko co musisz wiedzieć

Lotniczej Akademii Wojskowej kierunki

Co zdawać na maturze

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Komentarze (0)