Management

Management

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu - kierunki studiów

Management - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku management w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku management znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mikroekonomia
 • makroekonomia
 • warsztaty handlowe
 • prezentacje biznesowe
 • finansowanie projektów
 • zarządzanie strategiczne
 • prawo w biznesie
 • ekonomia menedżerska

 

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu to nowoczesne podejście do kształcenia biznesowego. W ofercie dydaktycznej nie mogło zabraknąć kierunków realizowanych w języku angielskim, a jednym z nich jest Management, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Management w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu zakłada, przede wszystkim, zbudowanie solidnych podstaw składających się z kompetencji wymaganych przez globalny i lokalny rynek pracy. Studenci poznają zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak i system zarządzania nim.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: mikroekonomia, makroekonomia, warsztaty handlowe, prezentacje biznesowe, finansowanie projektów, zarządzanie strategiczne, prawo w biznesie, ekonomia menedżerska, psychologia w zarządzaniu, analiza i badania rynku, marketing międzynarodowy. A co po studiach? Absolwent kierunku Management w WSH we Wrocławiu znajdzie zatrudnienie jako przedstawiciel handlowy, lider zespołu, analityk biznesowy, menedżer do spraw sprzedaży, audytor, analityk finansowy, menedżer HR, menedżer do spraw bezpieczeństwa.

 

Opinie

Jakie ma Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu opinie? Artur, student kierunku Management mówi:

„WSH to nowoczesna uczelnia, która odkrywa przed nami tajemnice biznesu, przedsiębiorczości i zarządzania i świetnie przygotowuje do działalności w tym świecie. „

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

MANAGEMENT - ważne informacje

Management studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Management w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu:

Absolwent kierunku Management w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania organizacji,
 • mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego w państwie,
 • definiowania złożonych problemów biznesowych,
 • projektowania i wdrażania zrównoważonych strategii funkcjonalnych w środowiskach międzynarodowych i globalnych,
 • rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
 • stosowania narzędzi badań marketingowych,
 • analizowania i planowania finansowego w przedsiębiorstwie,
 • pozyskiwania środków finansowych,
 • przyjmowania krytycznego podejścia w procesie podejmowania decyzji biznesowych,
 • natury i źródeł zagrożeń bezpieczeństwa,
 • werbalnej i pisemnej komunikacji w środowisku wielokulturowym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Management:

Absolwent kierunku Management w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie :

 • jako analityk finansowy,
 • jako menedżer HR,
 • jako audytor,
 • jak przedstawiciel handlowy,
 • jako menedżer do spraw bezpieczeństwa,
 • jako menedżer do spraw sprzedaży,
 • jako lider zespołu,
 • jako koordynator projektów,
 • w służbach specjalnych,
 • w policji,
 • w straży granicznej,
 • w wojsku.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia na kierunku Management - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu kierunki

Jakie są kierunki zarządzania i marketingu we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)