Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

24.06.2022

Finanse i rachunkowość – Sopocka Akademia Nauk Stosowanych 2022

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w SANS SOPOT
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: od 5700 zł

studia niestacjonarne: od 5700 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • makroekonomia
 • mikroekonomia
 • rynki finansowe
 • analiza finansowa
 • matematyka w ekonomii
 • finanse publiczne
 • portfel inwestycyjny
 • ordynacja podatkowa

 

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia kształcąca studentów na czterech wydziałach. W ofercie dydaktycznej kandydaci zainteresowani światem biznesu odnajdą kierunek Finanse i rachunkowość, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości, a także funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz nabycie umiejętności analizy zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych. Studenci zgłębiają przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej, poznają zjawisko ryzyka na rynku finansowym i globalnym, a także zasady przeprowadzania wnikliwych analiz finansowych. Finanse i rachunkowość w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych to także możliwość uzyskania wysokich kompetencji językowych, niezbędnych do pracy w międzynarodowym obszarze biznesowym.

 

Nabywane umiejętności

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: makroekonomia, mikroekonomia, rynki finansowe, analiza finansowa, matematyka w ekonomii, finanse publiczne, portfel inwestycyjny, ordynacja podatkowa, budżetowanie w przedsiębiorstwie, podatki dochodowe i majątkowe. A co po studiach? Absolwenci Finansów i rachunkowości w SANS znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach, korporacjach międzynarodowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, firmach audytorskich, firmach konsultingowych, administracji publicznej.

 

Opinie

Wybraliśmy kierunek studiów- Finanse i rachunkowość. Ale gdzie zdobywać wykształcenie? Jeśli planujemy studiować w Trójmieście, to warto wiedzieć: Jakie ma Sopocka Akademia Nauk Stosowanych opinie? Marcin, student Finansów i rachunkowości mówi:

„Zawsze interesował mnie świat biznesu, ekonomii, giełdy, finansów, ale żeby móc w tym świecie zaistnieć potrzebuję nowoczesnego, innowacyjnego wykształcenia, dzięki któremu będę mógł realnie funkcjonować. Dlatego wybrałem studia w SANS. Tutaj otrzymuję wiedzę praktyczną, dostosowaną do biznesowej rzeczywistości i wiedzę, która jest odpowiedzią na wymagania współczesnego rynku.”

 

 

STUDIA W SOPOCIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Sopocie

Studia w Sopocie

 

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

Finanse i rachunkowość studia Sopot

Finanse i rachunkowość studia

Finanse i rachunkowość studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i rachunkowość w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad funkcjonowania systemu prawa i poruszania się po obowiązujących przepisach,
 • określania zależności między produkcją końcową a globalną,
 • zasad księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych,
 • zasad funkcjonowania instytucji kształtujących gospodarkę finansami,
 • analizowania kredytów,
 • efektywnego prognozowania i programowania rozwoju gospodarczego i rozliczeń finansowych,
 • zasad audytu,
 • wykonywania analiz finansowych,
 • określania struktury źródeł finansowania i ich kosztów,
 • funkcjonowania rynków finansowych,
 • zasad funkcjonowania finansów państwa i samorządu terytorialnego,
 • fiskalnych instrumentów kształtowania polityki społecznej i gospodarczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach,
 • korporacjach międzynarodowych,
 • bankach,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • biurach rachunkowych,
 • firmach konsultingowych,
 • towarzystwach inwestycyjnych,
 • administracji samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Komentarze (0)