Kognitywistyka

Kognitywistyka

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunki studiów

Kognitywistyka - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku kognitywistyka na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku kognitywistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia rozwojowa
 • neuropsychologia
 • logika
 • relacyjne bazy danych
 • teorie informacji
 • biomedyczne podstawy zachowań
 • komunikacja i poznanie
 • kulturowe reprezentacje świata
 • symulatory umysłu

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to jeden z najważniejszych punktów na edukacyjnej mapie kraju. W ofercie edukacyjnej uczelni, pod literą „K” kandydaci znajdą kierunek Kognitywistyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najważniejszym założeniem nauki jest pozyskanie wiedzy na temat psychologicznych mechanizmów ludzkiego umysłu, ich neurobiologicznych podstawach, języka rozumianego jako zdolność umysłowa i narzędzie komunikacji i manipulacji, a także komputerowych środków symulacji umysłu. Studenci uczą się jak badać procesy psychiczne, aktywność mózgu, a także w jaki sposób wykorzystywać wiedzę w tworzeniu przekazów językowych i komunikacji.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: psychologia rozwojowa, neuropsychologia, logika, relacyjne bazy danych, teorie informacji, biomedyczne podstawy zachowań, komunikacja i poznanie, kulturowe reprezentacje świata, symulatory umysłu. A co po studiach? Absolwenci Kognitywistyki na UMCS znajdą zatrudnienie w ośrodkach przetwarzania danych, agencjach reklamowych, agencjach public relations, serwisach internetowych, firmach brokerskich, instytutach naukowych.

Okres rekrutacji na studia to czas, w którym kandydaci zadają sobie wiele pytań. Która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie oraz dobry start w przyszłość? Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Martyna, studentka Kognitywistyki mówi:

„Poznawanie działań naszych umysłów to niezwykle fascynujące zajęcie. Jeżeli chcecie wiedzieć jak pracuje mózg, to koniecznie musicie wybrać studia na UMCS – najfajniejszej uczelni w kraju.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kognitywistykę na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie:

Absolwent kierunku Kognitywistyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • komunikacji we współczesnym społeczeństwie informacyjnym,
 • systemów poznawczych w kategoriach reprezentacji i procesów psychologicznych i procesów neuronalnych w centralnym układzie nerwowym,
 • analitycznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów,
 • sztucznej inteligencji,
 • posługiwania się technologiami informatycznymi przy wyszukiwaniu i analizie informacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Kognitywistyka:

Absolwent kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach przetwarzania danych,
 • agencjach reklamowych,
 • agencjach public relations,
 • mass-mediach,
 • serwisach internetowych,
 • firmach brokerskich,
 • instytutach naukowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kognitywistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język angielski, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie mogą się ubiegać osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Kognitywistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS

Komentarze (0)