Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka

02.02.2022

Automatyka i robotyka - Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont” 2022

Studia na kierunku automatyka i robotyka we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku automatyka i robotyka w WWSIS
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont” proponuje kandydatom zdobywanie specjalistycznej wiedzy w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami. Na liście oferowanych kierunków odnajdziemy Automatykę i robotykę prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. Studenci nabywają umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego w ramach użytkowania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego, jak i opracowywania własnych aplikacji programowania i sterowników logicznych. Automatyka i robotyka w WWSIS to przygotowanie do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont” opinie? Kamil, student Automatyki i robotyki mówi:

„”Horyzont” to świetna uczelnia, w której każdy kto przekazuje wiedzę jak i każdy, kto tę wiedzę zdobywa jest prawdziwym pasjonatem. Ta uczelnia to takie miejsce, w którym każdy rozumie się niemal bez słów.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA - ważne informacje

Automatyka i robotyka studia Wrocław

Automatyka i robotyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Automatykę i robotykę:

Absolwent kierunku Automatyka i robotyka we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej „Horyzont” posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • analizy i przetwarzania sygnałów ciągłych i dyskretnych w czasie,
 • opisywania systemów liniowych,
 • opisu i analizy liniowego układu dynamicznego w dziedzinie czasu i zmiennej zespolonej,
 • projektowania układów sterowania robotami,
 • analizy i projektowania układów elektronicznych,
 • projektowania układów cyfrowych i mikroprocesorowych,
 • mechaniki i wytrzymałości materiałów,
 • sterowania procesami ciągłymi,
 • sterowania procesami dyskretnymi,
 • projektowania, implementacji i integracji rozproszonych systemów pracujących w czasie rzeczywistym,
 • modelowania sytuacji decyzyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Automatyka i robotyka:

Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym, budowy maszyn, przetwórstwa materiałów, ochrony środowiska oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach integratorskich zatrudniających inżynierów z zakresu automatyki. Może podjąć pracę jako inżynier serwisu, automatyk programista PLC, inżynier ds automatyzacji, inżynier ds. uruchomień i serwisu, operator, specjalista ds. systemów sterowania, programista robotów przemysłowych, robotyk, robotyk– programista.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

Komentarze (0)