Politologia

Politologia

Uniwersytet Wrocławski - kierunki studiów

Politologia – Uniwersytet Wrocławski 2021

Studia na kierunku politologia na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku politologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • socjologia stosowana
 • psychologia społeczna
 • komunikowanie interpersonalne
 • polityka międzynarodowa
 • prawo i polityka
 • konflikty społeczne
 • negocjacje
 • systemy polityczne współczesnego świata

 

Uniwersytet Wrocławski to jeden z najważniejszych punktów na edukacyjnej mapie naszego kraju. Bogata oferta dydaktyczna przyciąga wielu kandydatów, którzy mogą wybrać, między innymi, kierunek Politologia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Studenci nabywają umiejętności analizowania zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Politologia na Uniwersytecie Wrocławskim to także umiejętności modelowania i prognozowania procesów politycznych w powiązaniu ze zjawiskami społecznymi i gospodarczymi, a także rozwijanie kompetencji w zakresie bezpieczeństwa strategicznego państwa.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: socjologia stosowana, psychologia społeczna, komunikowanie interpersonalne, polityka międzynarodowa, prawo i polityka, konflikty społeczne, negocjacje, systemy polityczne współczesnego świata, polityka lokalna, bezpieczeństwo państwa. A co po studiach? Absolwenci Politologii na Uniwersytecie Wrocławskim będą mogli znaleźć w urzędach administracji publicznej, organach samorządowych, partiach politycznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, mediach.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Tomek, student Politologii mówi:

„Studia na Uniwersytecie Wrocławskim otwierają głowę na nowe doznania, nowe pokłady wiedzy, nowe doświadczenia.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Politologię na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Politologia na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania zjawisk politycznych,
 • analizowania i porównywania nurtów myśli politycznej,
 • działania poszczególnych instytucji politycznych,
 • uwarunkowań, wyznaczników i problemów strategii bezpieczeństwa narodowego w sytuacji międzynarodowej,
 • funkcjonowania lokalnych podmiotów życia publicznego, samorządu, podmiotów gospodarczych i politycznych,
 • zarządzania instytucjami państwowymi,
 • strategii i środków ochrony oraz obrony narodowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Politologia:

Absolwent kierunku Politologia na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • organach partii politycznych,
 • organizacjach gospodarczych i społecznych,
 • instytucjach i organizacjach międzynarodowych,
 • ośrodkach badawczych,
 • placówkach dyplomatycznych i konsularnych,
 • mediach,
 • korporacjach międzynarodowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich dowolnego kierunku studiów. O przyjęciu kandydata zadecyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie średniej oceny ze studiów, w ramach ustalonego limitu przyjęć.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Politologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne we Wrocławiu

UWr kierunki

Jakie są kierunki psycholgiczne i społeczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Społecznych UWr

Komentarze (1)

K13 odpowiedz

Serdecznie nie polecam. Kadra wykładająca w większości pozostawia wiele do życzenia. Zajęcia zdalne są prowadzone nieudolnie. Oczywiście są pewni profesorowie, którym nie ma nic do zarzucenia, ale jest to mniejszość. Jeśli zależy ci na wiedzy i zdrowiu, nie aplikuj na ten kierunek a przede wszystkim na Wydział Nauk Społecznych. Atmosfera tragiczna, nieodpowiednia dla osób obiektywnych, ale w sam raz dla osób myślących jednokierunkowo. Studentów żal komentować, wiele zrezygnowało jeszcze w pierwszym półroczu. WNS nie cieszy się chlubną opinią. Radzę się szczerze zastanowić.